facebook tweeter youtube

Źródło: www.rzeszow.pl

 
Tadeusz Ferenc

prezydent miasta Rzeszów

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 , Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):303 538,55 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-11-30; małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):12 911,83 USD
Uwagi: majątek odrębny, średni kurs NBP na dz. 30-11-2018 r. -3,7731 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusze dla Każdego
L. jednostek:
1072,856752
Cena jednostki: 104,27 PLN
Pełna kwota:111 330,34
Uwagi: cena jednostki na dz. 2018-11-30, wartość rejestru ma dz. 30-11-2018 wyniosła; małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa:
Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Polskie Perły FIZ
L. jednostek:
178
Cena jednostki:86,14 PLN
Pełna kwota:15 332,92 PLN
Uwagi: wycena wartości aktywu netto na dz. 30-11-2018, wartość rachunku inwestycyjnego na dz. 2018-11-30, małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:295 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
29,92 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia:
47,3 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: plus balkon 3,70 m2, plus piwnica 3,45 m2

Powierzchnia:
55,76 m2
Wartość:250 920 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2 części z córką - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia działki:
33 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
28 a
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
42 a
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj:
2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia działki:
0,019 ha
Tytuł prawny:
wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.2

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
36 a
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa, 1/3 udziału

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1234 ha
Tytuł prawny:
5545/138846 udziału, własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.3, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.3

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,0105 ha
Tytuł prawny:
1/519 części działki gruntowej, własność w 1/2 z córką - majątek odrębny, pod mieszkaniem z pkt II.2.4, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.4

Rodzaj:
wiata drewniana używana jako garaż
Powierzchnia lokalu:
12 m2
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota:145 203,48 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:142 240,93 PLN

Opis:
żona emerytura
Kwota:15 437,02 PLN

Opis:
wynajem mieszkania - żona
Kwota:31 050 PLN

Opis:
wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc
Kwota:10 400 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Łączny dochód:
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody oprócz pozycji "wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc" objęte są małżeńską wspólnością majątkową; wszystkie wymienione dochody są za okres od 2018-01-01 do 2018-11-30

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
GLC 220D
Rok produkcji:
2015
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2018-12-14

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 , Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):267 067,62 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-08-31; małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):12 911,83 USD
Uwagi: majątek odrębny
Papiery wartościowe:
Nazwa:
mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusze dla Każdego
L. jednostek:
1072,856752
Cena jednostki: 104,27 PLN
Pełna kwota:111 866,77 PLN
Uwagi: podano cenę jednostki i wartość rejestru na dz. 2018-08-31, małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa:
Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Polskie Perły FIZ
L. jednostek:
178
Cena jednostki: 101,58 PLN
Pełna kwota:18 081,24 PLN
Uwagi: wycena wartości aktywu netto na dz. 29-12-2017, wycena wartości sumarycznej rachunku inwestycyjnego na dz. 2018-08-31, małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:295 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
29,92 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia:
47,3 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: plus balkon 3,70 m2, plus piwnica 3,45 m2

Powierzchnia:
55,76 m2
Wartość:250 920 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2 części z córką - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia działki:
33 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
28 a
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
42 a
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj:
2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia działki:
0,019 ha
Tytuł prawny:
wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.2

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
36 a
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa, 1/3 udziału

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1234 ha
Tytuł prawny:
5545/138846 udziału, własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.3, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.3

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,0105 ha
Tytuł prawny:
1/519 części działki gruntowej, własność w 1/2 z córką - majątek odrębny, pod mieszkaniem z pkt II.2.4, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.4

Rodzaj:
wiata drewniana używana jako garaż
Powierzchnia lokalu:
12 m2
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota:108 792,03 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:103 242,76 PLN

Opis:
żona emerytura
Kwota:10 853,02 PLN

Opis:
wynajem mieszkania - żona
Kwota:18 800,00 PLN

Opis:
wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc
Kwota:10 400 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Łączny dochód:
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody oprócz pozycji "wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc" objęte są małżeńską wspólnością majątkową; wszystkie wymienione dochody są za okres od 2018-01-01 do 2018-08-31

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
GLC 220D
Rok produkcji:
2015
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2018-09-16

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 , Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
127 990,61 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

3,4 813 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):12 911,8 USD
Uwagi: środki pieniężne gromadzone w walucie obcej
Papiery wartościowe:
Nazwa:
mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwart Subfundusz mFundusze dla Każdego
L. jednostek:
1072,856752
Cena jednostki: 103,38 PLN
Pełna kwota:110 911,93 PLN
Uwagi: podano cenę jednostki i wartość rejestru na dz. 31-12-2017, małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa:
Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Polskie Perły FIZ
L. jednostek:
178
Cena jednostki: 137,7 PLN
Pełna kwota:24 510,6 PLN
Uwagi: wycena wartości aktywu netto na dz. 29-12-2017, wycena wartości sumarycznej rachunku inwestycyjnego na dz. 31-12-2017, małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:295 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
29,92 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia:
47,3 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: plus balkon 3,70 m2, plus piwnica 3,45 m2

Powierzchnia:
55,76 m2
Wartość:250 920 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność w 1/2 części z córką - majątek odrębny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia działki:
33 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
28 a
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
42 a
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj:
2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia działki:
0,019 ha
Tytuł prawny:
wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.2

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
36 a
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa, 1/3 udziału

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1234 ha
Tytuł prawny:
5545/138846 udziału, własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.3, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.3

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,0105 ha
Tytuł prawny:
1/519 części działki gruntowej, własność w 1/2 z córką - majątek odrębny, pod mieszkaniem z pkt II.2.4, wartość łączna z mieszkaniem podana w pkt II.2.4

Rodzaj:
wiata drewniana używana jako garaż
Powierzchnia lokalu:
12 m2
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota:165 020,63 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:146 349,10 PLN

Opis:
żona emerytura
Kwota:15 270,28 PLN

Opis:
wynajem mieszkania - żona
Kwota:28 200,00 PLN

Opis:
wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc
Kwota:3 250 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Łączny dochód:
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody oprócz pozycji "wynajem mieszkania - Tadeusz Ferenc" objęte są małżeńską wspólnością majątkową

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
GLC 220D
Rok produkcji:
2015
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2018-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 , Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
149 921,01 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

124 817,50 PLN
Uwagi: wkład budowlany wpłacony do Spółdzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT w Rzeszowie małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):1,58 USD
Uwagi: środki pieniężne gromadzone w walucie obcej
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Quercus Ochrony Kapitału
L. jednostek:
734,830983
Pełna kwota:105 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:295 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
22,92 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia działki:
33 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
28 a
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
42 a
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: 2/3 udziału

Rodzaj:
2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia działki:
0,019 ha
Tytuł prawny:
wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: pod mieszkaniem z pkt II.2.2

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
36 a
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota:161 988,32 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:143 454,46 PLN

Opis:
żona emerytura
Kwota:15 164,22 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:17 150,00 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są małżeńską wspólnością majątkową

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
GLC 220D
Rok produkcji:
2015
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2017-04-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 , Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
137 012,82 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

117 445,25 PLN
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant w Rzeszowie małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:295 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
22,92 m2
Wartość:115 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia działki:
33 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
28 a
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
42 a
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia działki:
0,019 ha
Tytuł prawny:
wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podano powierzchnię całej działki wartość podana łącznie z wartością mieszkania w pkt II.2.2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota:161 528,55 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:183 337,21 PLN

Opis:
żona emerytura
Kwota:15 061,92 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:56 500,00 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
GLK 200D
Rok produkcji:
2015
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2016-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 , Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
119 144,04 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

37 445,25 PLN
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:295 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia działki:
33 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
28 a
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
42 a
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
29,92 mw2
Powierzchnia działki:
0,019 ha
Wartość:115 000 PLN
Tytuł prawny:
mieszkanie: własność - małżeńska wspólność majątkowa; działka: 2992/140814 udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu - małżeńska wspólność majątkowa

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę UM Rzeszowa
Kwota:163 639,93 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:68 248,85 PLN

Opis:
żona emerytura
Kwota:14 663,34 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:8 100,00 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
GLK 200D CDI
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2015-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 , Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
102 728,31 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych małżeńska wspólność majątkowa

37 445,25
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:295 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkanie bez udziału w gruncie - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
22,92 m2
Wartość:115 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia działki:
33 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
28 a
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
42 a
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia działki:
0,019 ha
Tytuł prawny:
wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podano powierzchnię całej działki wartość podana łącznie z wartością mieszkania w pkt II.2.2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota:150 987,28 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis:
emerytura
Kwota:62 506,74 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis:
żona emerytura
Kwota:13 438,18 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r.

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:8 100,00 PLN
Uwagi: w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r. wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
GLK 200D CDI
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2014-12-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 , Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):117 840,24 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:295 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
22,92 m2
Wartość:115 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia działki:
33 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
28 a
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
42 a
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu
Powierzchnia działki:
0,019 ha
Tytuł prawny:
wieczyste użytkowanie gruntu - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: podano powierzchnię całej działki wartość podana łącznie z wartością mieszkania w pkt II.2.2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota:113 397,70 PLN
Uwagi: w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r.

Opis:
emerytura
Kwota:45 269,14 PLN
Uwagi: o kresie od stycznia do sierpnia 2014 r.

Opis:
żona emerytura
Kwota:9 762,70 PLN
Uwagi: w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r.

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:5 600 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
GLK 200D CDI
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2014-09-16

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 , Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
58 095,03 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

30 000 PLN
Uwagi: zaliczka na wkład budowlany wpłacona do Spółdzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT w Rzeszowie, wspólność majątkowa małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusz Ipopema ObligacjeA
L. jednostek:
463,618245
Pełna kwota:53 821,44 PLN
Uwagi: wycena na dzień 2013-12-31, małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa:
fundusz Ipopema Makro AlokacjeB
L. jednostek:
259,830244
Pełna kwota:30 085,74 PLN
Uwagi: wycena na dzień 2013-12-31, małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi ogólne:
wspólność majątkowa małżeńska
Suma ogólna:83 907,18 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Powierzchnia działki:
33 a
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:295 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska, mieszkanie bez udziału w gruncie

Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
28 a
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
42 a
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
29,92 m2
Powierzchnia działki:
0,019 ha
Wartość:115 000 PLN
Tytuł prawny:
mieszkanie: własność - małżeńska wspólność majątkowa; działka: 2992/140814 udział w wieczystym użytkowaniu gruntu - małżeńska wspólność majątkowa

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę UM Rzeszowa
Kwota:163 578,72 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:65 841,90 PLN

Opis:
żona emerytura
Kwota:14 377,68 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:24 000 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
GLK 200D CDI
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2014-04-22

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 , Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):147 758,63 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:295 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka (na której postawiony jest dom)
Powierzchnia działki:
33 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
28 a
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
42 a
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota:163 550,49 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:62 557,73 PLN

Opis:
żona emerytura
Kwota:13 771,88 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:13 000 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
GLK 200D CDI
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2013-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):223 069,21 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:295 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Tytuł prawny:
współwłasność majątkowa małżeńska
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Tytuł prawny:
współwłasność majątkowa małżeńska
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
33 a
Tytuł prawny:
współwłasność majątkowa małżeńska
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
28 a
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna (garaż, budynek gospodarczy, 2 działki) - 250000 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - Urząd Miasta Rzeszowa
Kwota:161 258,04 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:60 582,17 PLN

Opis:
żona emerytura
Kwota:12 996,42 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:13 200 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
GLK 200D CDI
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):226 977,26 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:380 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj:
działka
Powierzchnia lokalu:
33 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj:
działka
Powierzchnia lokalu:
56 a
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z bratem

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - Urząd Miasta Rzeszowa
Kwota:158 976,41 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:57 338,75 PLN

Opis:
żona emerytura
Kwota:12 575,88 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:12 500 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
C180 Kompresor
Rok produkcji:
2007
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2011-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Tadeusz Ferenc
Data i miejsce urodzenia:
1940-02-10 Rzeszów
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Rzeszowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):219 232,23 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
150 m2
Wartość domu:380 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,25 m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
40 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
33 a
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
56 a
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z bratem

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Przedsiębiorstwo "Kontakty" sp. z o.o. w Rzeszowie
Liczba udziałów:
1
Wartość pojedynczego udziału:1 000 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - UM Rzeszowa
Kwota:146 403,56 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:52 517,82 PLN

Opis:
żona emerytura
Kwota:11 520,12 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:12 000 PLN
Uwagi: wszystkie osiągnięte dochody objęte są wspólnością majątkową małżeńską (za okres od 01-12-2010 do 30-11-2010)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
C180 Kompresor
Rok produkcji:
2007
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Rzeszów
Data:
2010-12-14

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.