facebook tweeter youtube

Źródło: www.miasto.sopot.pl

 
Jacek Karnowski

prezydent miasta Sopot

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):50 000,00 PLN
Uwagi: własność odrębna
Środki pieniężne (dewizy):10 000,00 EUR
Uwagi: własność odrębna

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze, współwłasność 1/2 część

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna, własność odrębna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:79 154,67 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - z tytułu zatrudnienia
Kwota:173 507,53 PLN
Uwagi: dochód styczeń - wrzesień 2018 r.

Opis:
Sopocka Szkoła Wyższa
Kwota:4 920,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad
Model:
760
Rok produkcji:
1982
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: współwłasność 1/2

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, spłata do dnia 2030-04-01, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej
Kwota pozostała do spłacenia:3 000 EUR
Uwagi: stan na dzień 2018-12-31

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):215 000,00 PLN
Uwagi: własność odrębna
Środki pieniężne (dewizy):10 000,00 EUR
Uwagi: własność odrębna

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 część

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna, własność odrębna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:55 075,56 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - z tytułu zatrudnienia
Kwota:135 410,03 PLN
Uwagi: dochód styczeń - wrzesień 2018 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad
Model:
760
Rok produkcji:
1982
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: współwłasność 1/2

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, spłata do dnia 2030-04-01, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej
Kwota pozostała do spłacenia:51 373 EUR
Uwagi: stan na dzień 2018-11-19

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2018-12-10

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):195 000,00 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):10 000,00 EUR
Uwagi: własność odrębna

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 część

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:38 000,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:111 372,30 PLN
Uwagi: dochód w 2018 r. (stan na 2018-08-31)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad
Model:
760
Rok produkcji:
1982
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, spłata do dnia 2030-04-01, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
Kwota pozostała do spłacenia:53 000 EUR
Uwagi: kwota około - stan na dzień 2018-08-31

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2018-09-10

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):170 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):10 000 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 część

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:87 482,88 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Atom Trefl Sopot SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2011-03-11
Do kiedy:
2017-03-11

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:160 707,30 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad
Model:
760
Rok produkcji:
1982
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, spłata do dnia 2030-04-01, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
Kwota pozostała do spłacenia:56 000 EUR
Uwagi: kwota około - stan na dzień 31.12.2017 roku

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2018-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):145 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 część

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:65 030,93 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Atom Trefl Sopot SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2011-03-11

Dochód:
Kwota:1 777,50 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:152 927,08 PLN

Opis:
Sopocka Szkoła Wyższa - umowa o dzieło
Kwota:3 960 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad
Model:
760
Rok produkcji:
1982
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, spłata do dnia 2030-04-01, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
Kwota pozostała do spłacenia:60 000 EUR
Uwagi: kwota około - stan na dzień 31.12.2016 roku

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2017-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):115 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 część

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:41 026,98 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Atom Trefl Sopot SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2011-03-11

Dochód:
Kwota:1 777,50 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - dochód z tytułu zatrudnienia w 2015 roku
Kwota:160 707,30 PLN

Opis:
Sopocka Szkoła Wyższa - umowa o dzieło
Kwota:3 840 PLN

Opis:
wynajem mieszkania (1/2 część)
Kwota:2 250 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad
Model:
760
Rok produkcji:
1982
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, spłata do dnia 01-04-2030, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
Kwota pozostała do spłacenia:63 000 EUR
Uwagi: stan na dzień 31.12.2015 roku

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):110 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 część

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:40 119,96 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Atom Trefl Sopot SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2011-03-11

Dochód:
Kwota:43 895,41 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - dochód z tytułu zatrudnienia w 2014 roku
Kwota:179 396,10 PLN

Opis:
Sopocka Szkoła Wyższa - umowa o dzieło
Kwota:1 920 PLN

Opis:
wynajem mieszkania 1/2 część
Kwota:2 000

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad
Model:
760
Wartość:18 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, spłata do dnia 01-04-2030, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
Kwota pozostała do spłacenia:67 500 EUR
Uwagi: stan na dzień 30.11.2014 roku

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2015-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):95 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 część

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:38 000,38 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Atom Trefl Sopot SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2011-03-11

Dochód:
Kwota:43 895,41 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:147 553,55 PLN
Uwagi: dochód w 2014 r. (I-XI)

Opis:
Sopocka Szkoła Wyższa - umowa o dzieło
Kwota:1 920 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad
Model:
760
Wartość:18 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, spłata do dnia 01-04-2030, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
Kwota pozostała do spłacenia:68 000 EUR
Uwagi: stan na dzień 30.11.2014 roku

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2014-12-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):85 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 część

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:27 636,64 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Atom Trefl Sopot SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2011-03-11

Dochód:
Kwota:43 895,41 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:110 792,30 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad
Model:
760
Wartość:18 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, spłata do dnia 01-04-2030, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
Kwota pozostała do spłacenia:69 204,38 EUR
Uwagi: stan na dzień 30.08.2014 roku

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2014-09-17

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):70 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 cz

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:40 119,96 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Atom Trefl Sopot SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2011-03-11

Dochód:
Kwota:5 066,25 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:173 072,30 PLN

Opis:
Sopocka Szkoła Wyższa - dochód z tytułu umowy o dzieło
Kwota: 840 PLN

Opis:
Politechnika Gdańska - dochód za prawa autorskie
Kwota:2 550 PLN

Opis:
Najem mieszkania
Kwota: 700 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad
Model:
760
Wartość:18 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, spłata do dnia 01-04-2030, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
Kwota pozostała do spłacenia:70 000 EUR
Uwagi: stan na dzień 31.12.2013 roku

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2014-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 cz

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:40 119,96 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Atom Trefl Sopot SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2011-03-11

Dochód:
Kwota:5 066,25 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:159 684,75 PLN

Opis:
Sopocka Szkoła Wyższa - dochód z tytułu umowy o dzieło
Kwota:1 680,00 PLN

Opis:
Politechnika Gdańska - dochód z tytułu umowy o dzieło
Kwota:1 160,00 PLN

Opis:
Najem mieszkania
Kwota:7 200 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Trefl Sopot - zaległe wynagrodzenie za 2011 r.
Kwota: 695,35 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad 760
Wartość:18 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego do dnia 01-04-2030 oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
Kwota pozostała do spłacenia:72 000 EUR

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2013-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Krzysztof Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):3 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 cz

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:37 779,78 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Trefl Sopot SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2010-10-28
Do kiedy:
2011-03-07

Dochód:
Kwota:2 135,65 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Atom Trefl Sopot SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2011-03-11

Dochód:
Kwota:12 929,36 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:165 285,83 PLN

Opis:
Sopocka Szkoła Wyższa - dochód z tytułu umowy o dzieło
Kwota:2 453,50 PLN

Opis:
Najem mieszkania
Kwota:9 600 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad 760
Wartość:18 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego do dnia 01-04-2030 oprocentowany według zmiennej stopy %
Kwota pozostała do spłacenia:75 000 EUR

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Krzysztof Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):6 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 cz

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
24 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/3 cz

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:40 119,96 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Trefl Sopot SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2010-10-28
Do kiedy:
2011-03-07

Dochód:
Kwota: 688,75 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Sopotu - dochód brutto w 2010 r.
Kwota:172 791,50 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Sopocka Szkoła Wyższa - dochód brutto w 2010 r.
Kwota:3 080,00 PLN

Opis:
Najem mieszkania
Kwota: 800 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: miesięcznie

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad 760
Wartość:18 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego do dnia 01-04-2030 oprocentowany według zmiennej stopy %
Cała kwota:80 467,79 EUR

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2011-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Krzysztof Karnowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-08-16 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Sopotu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):6 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze 1/2 cz

Powierzchnia:
58,3 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
24 m2
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/3

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-06-01

Dochód:
Kwota:38 000,38 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód brutto za 11 miesięcy 2010 zatrudnienia w Urzędzie Miasta Sopotu
Kwota:147 283,55 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Najem mieszkania
Kwota: 800 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: miesięcznie

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
łódź żaglowa
Marka:
Conrad 760
Wartość:18 000 PLN
Uwagi: 1/2 własności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP SA przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego do dnia 01-04-2030 oprocentowany według zmiennej stopy %
Cała kwota:80 467,79 EUR

Podpis

Miejscowość:
Sopot
Data:
2010-12-14

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.