facebook tweeter youtube

Źródło: www.szczecin.pl

 
Piotr Krzystek

prezydent miasta Szczecin

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: wg stanu na dzień 2018-11-22

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):29 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):2 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość domu:1 200 000 PLN
Wartość działki:380 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/2
Uwagi: wartość działki wraz z działkami drogowymi
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki drogowe stanowiące dojazd do domu z pkt II ppkt 1
Powierzchnia działki:
3953 m2
Tytuł prawny:
współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem około 380000 PLN

Rodzaj:
działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki:
245 m2
Tytuł prawny:
współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Dochód:
Kwota:52 025,98 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota:157 879,67 PLN
Uwagi: za 2018 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
125p
Rok produkcji:
1973

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:598 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota:38 400 PLN

Opis:
pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Kwota pozostała do spłacenia:30 000 PLN
Uwagi: kwota około
Uwagi ogólne:
Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu około 79845 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: wg stanu na dzień 2018-11-22

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):29 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):2 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość domu:1 100 000,0 PLN
Wartość działki:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/2
Uwagi: wartość działki wraz z działkami drogowymi
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki drogowe stanowiące dojazd do domu z pkt II ppkt 1
Powierzchnia działki:
3953 m2
Tytuł prawny:
współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem około 350000 PLN

Rodzaj:
działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki:
245 m2
Tytuł prawny:
współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Dochód:
Kwota:51 510,36 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota:146 575,24 PLN
Uwagi: za okres od 01.01.2018 do 21.11.2018

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
125p
Rok produkcji:
1973

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:598 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota:38 400 PLN

Opis:
pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Kwota pozostała do spłacenia:30 400 PLN
Uwagi: kwota około
Uwagi ogólne:
Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu około 74000 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2018-12-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):27 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):1 500 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Wartość działki:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/2
Uwagi: wartość działki około (wraz z działkami drogowymi)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki drogowe stanowiące dojazd do domu z pkt II ppkt 1
Powierzchnia działki:
3953 m2
Tytuł prawny:
współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem około 350000 PLN

Rodzaj:
działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki:
245 m2
Tytuł prawny:
współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Dochód:
Kwota:51 510,36 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2017 r.
Kwota:160 594,52 PLN

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2018 r., styczeń-sierpień
Kwota:110 748,99 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
125p
Rok produkcji:
1973

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:603 500 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota:48 000 PLN

Opis:
pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Kwota pozostała do spłacenia:31 000 PLN
Uwagi: kwota około
Uwagi ogólne:
Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu około 74322 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2018-09-16

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: Niżej wymienione składniki majątku stanowią majątek odrębny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):23 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):2 000 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Wartość działki:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/2
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/6
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki drogowe stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Powierzchnia działki:
3953 m2
Tytuł prawny:
współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem 350000 PLN

Rodzaj:
działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki:
245 m2
Tytuł prawny:
współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Dochód:
Kwota:51 510,36 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2017 r.
Kwota:160 594,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
125p
Rok produkcji:
1973

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:619 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota:48 000 PLN

Opis:
pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Cała kwota:32 500 PLN
Uwagi: kwota około
Uwagi ogólne:
Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu około 74322 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2018-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: Niżej wymienione składniki majątku stanowią majątek odrębny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):27 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):2 500 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Wartość działki:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki drogowe stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Powierzchnia działki:
3953 m2
Tytuł prawny:
współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem 350000 PLN

Rodzaj:
działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki:
245 m2
Tytuł prawny:
współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Dochód:
Kwota:51 613,55 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota:158 859,26 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
125p
Rok produkcji:
1973

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:646 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota:57 600 PLN

Opis:
pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Cała kwota:35 145 PLN
Uwagi ogólne:
Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 66994,46 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: niżej wymienione składniki majątku stanowią majątek odrębny
Uwagi: wg. stanu na dzień 2015-12-31

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):2 000 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki drogowe stanowiące dojazd do domu z pkt. II
Powierzchnia działki:
3953 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem około 350000 PLN

Rodzaj:
działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki:
245 m2
Tytuł prawny:
współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Dochód:
Kwota:40 231,21 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2015 r.
Kwota:160 045,64 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:668 000 PLN

Opis:
Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota:67 200 PLN

Opis:
pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Cała kwota:37 715 PLN
Uwagi ogólne:
Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 63482,28 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2016-04-11
Uwagi / sprostowania:Prezydent złożył korektę do oświadczenia w dniu 2016-12-06, w której zaświadcza poprawioną wartość wykupu polis ubezpieczenia na życia z punktu XI.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 500 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki:
1282 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2
Uwagi: wartość łącznie 350000 PLN

Rodzaj:
działkami drogowymi stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Powierzchnia działki:
3953 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie 350000 PLN

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
245 m2
Tytuł prawny:
współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II pkt 2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów:
7
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Dochód:
Kwota:40 119,96 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2014 r.
Kwota:165 367,16 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
CR-V
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność 1/2

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:692 000 PLN
Uwagi: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 51.359,36 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Opis:
Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota:76 800 PLN

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2015-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 500 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki:
1282 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2
Uwagi: wartość łącznie 350000 PLN

Rodzaj:
[nieczytelne] drogowymi stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Powierzchnia działki:
3953 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie 350000 PLN

Powierzchnia działki:
245 m2
Tytuł prawny:
współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II pkt 2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów:
7
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Dochód:
Kwota:68 504,20 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2013 r.
Kwota:159 330,99 PLN

Opis:
Inne dochody nie objęte formularzem oświadczenia: otrzymana w 2014 r. darowizna od matki - formularz krzyści
Kwota:10 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
CR-V
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność 1/2

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:694 000 PLN
Uwagi: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 51.359,36 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Opis:
Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota:76 800 PLN

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2014-12-31

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 400 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów:
7
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Dochód:
Kwota:68 504,20 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2013 r.
Kwota:159 330,99 PLN

Opis:
inne dochody nie objęte pkt VIII Darowizna od matki - Franciszki Krzystek
Kwota:10 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
CR-V
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność 1/2

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:700 000 PLN

Opis:
Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota:86 400 PLN

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2014-09-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):12 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 500 EUR

 500 GBP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów:
7
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Dochód:
Kwota:68 504,20 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota:159 330,99 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
CR-V
Rok produkcji:
200x
Uwagi: współwłasność 1/2

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:710 000 PLN

Opis:
Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota:86 400 PLN

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów:
7
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Dochód:
Kwota:143 502,52 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota:158 735,32 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
CR_V
Rok produkcji:
2003
Uwagi: współwłasność 1/2

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:727 000 PLN

Opis:
Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota:96 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2013-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów:
7
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Goleniów sp. z o.o. w Glewicach
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-08-08

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota:165 915,65 PLN

Opis:
Wyrównanie wynagrodzenia ze stosunku pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z 2002 r.
Kwota:74,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
CR_V
Rok produkcji:
2003
Uwagi: współwłasność 1/2

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:740 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2012-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):6 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
47,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/6 z tytułu dziedziczenia
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów:
7
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Goleniów sp. z o.o. w Glewicach
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-08-08

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota:178 290,28 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
CR_V
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia:756 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2011-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Tomasz Krzystek
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-05 Szczecin
Zatrudnienie:Urząd Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
284 m2
Wartość domu:1 100 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki:
1282 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność 1/2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów:
7
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-01-24

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Port Lotniczy Goleniów sp. z o.o.
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-08-08

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecina - za okres od 1.01.2010 r. do 16.12.2010 r
Kwota:142 975,57
Uwagi: niepodana waluta dochodu

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
CR_V
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Cała kwota:895 000 PLN

Opis:
Pożyczka gotówkowa od osoby prywatnej
Cała kwota:30 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Szczecin
Data:
2010-12-16

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.