facebook tweeter youtube

 
Janusz Kubicki

prezydent miasta Zielona Góra

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
40 000 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, gotówka

150 000 PLN
Uwagi: lokaty
Środki pieniężne (dewizy):
 908 CHF

2 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji Agora zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
ubezpieczenie emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85,7 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu - spadek w 1/4 części

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód
Kwota:196 891,34 PLN

Opis:
dochód małżonka
Kwota:47 830,53 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
3008
Rok produkcji:
2017
Wartość:90 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:143 000 CHF

Opis:
kredyt na zakup auta PSA Consumer Finance
Kwota pozostała do spłacenia:45 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2019-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
33 000 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, gotówka

147 000 PLN
Uwagi: lokaty, kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
 908 CHF
Uwagi: kwota około

2 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji Agora zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
ubezpieczenie emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85,7 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu - spadek w 1/4 części

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód
Kwota:182 161,30 PLN

Opis:
dochód małżonka
Kwota:45 916,73 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
3008
Rok produkcji:
2017
Wartość:95 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:144 000 CHF

Opis:
kredyt na zakup auta PSA Consumer Finance
Kwota pozostała do spłacenia:46 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2018-11-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
20 000 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, gotówka, kwota około

170 000 PLN
Uwagi: lokaty, kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
11,50 CHF
Uwagi: kwota około

2 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji Agora zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: powierzchnie około, wartość około, wartość łączna działki i domu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85,7 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu - spadek w 1/4 części

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód
Kwota:107 762,30 PLN

Opis:
dochód małżonka
Kwota:33 855,76 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
3008
Rok produkcji:
2010
Wartość:95 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:146 000 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt na zakup auta PSA Consumer Finance
Kwota pozostała do spłacenia:48 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2018-09-14

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
20 000 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, gotówka, kwota około

176 000 PLN
Uwagi: lokaty, kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
 800 CHF

2 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji Agora zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: powierzchnie około, wartość około, wartość łączna działki i domu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85,7 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu - spadek w 1/4 części

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód wynagrodzenie zgodnie z PIT-37
Kwota:163 534,18 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
dochód małżonka
Kwota:49 784,18 PLN
Uwagi: zgodnie z PIT-37

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
3008
Rok produkcji:
2010
Wartość:95 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:150 000 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt na zakup auta PSA Consumer Finance
Kwota pozostała do spłacenia:50 000 PLN
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2018-03-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
80 000 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, gotówka około

180 000 PLN
Uwagi: lokaty, około
Środki pieniężne (dewizy): 300 CHF
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji Agora zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: powierzchnie około, wartość około, wartość łączna działki i domu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85,7 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu - spadek w 1/4 części

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie zgodnie z PIT-37 dochód - stosunek pracy w UM
Kwota:163 554,91 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
dochód małżonka
Kwota:54 271,29 PLN
Uwagi: zgodnie z PIT-37 kwota około

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
5008
Rok produkcji:
2010
Wartość:30 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu we frankach szwajcarskich Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:158 000 CHF

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2017-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
100 000 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, gotówka około

120 000 PLN
Uwagi: lokaty, około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji Agora zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: wartość łączna działki i domu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85,7 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu - spadek w 1/4 części

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie zgodnie z PIT-37 dochód - stosunek pracy w UM
Kwota:225 526 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
dochód małżonka
Kwota:46 525 PLN
Uwagi: zgodnie z PIT-37 kwota około

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
5008
Rok produkcji:
2010
Wartość:35 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu we frankach szwajcarskich Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:163 000 CHF

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2016-04-25
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
80 000 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, gotówka, kwota około

100 000 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, lokaty, kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji Agora zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: wartość i powierzchnie podane szacunkowo
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85,7 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu - spadek w 1/4 części

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód - ze stosunku pracy w UM, zgodnie z PIT-37
Kwota:167 276,26 PLN

Opis:
dochód małżonki, zgodnie z PIT-37
Kwota:44 824,98 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
5008
Rok produkcji:
2010
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu we frankach szwajcarskich Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:170 000 CHF
Uwagi: kwota do spłaty około

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2015-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
87 733,64 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, gotówka

102 333 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, lokaty
Środki pieniężne (dewizy):68 CHF
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, gotówka
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji Agora zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: powierzchnie i wartość podane szacunkowo
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85,7 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu - spadek w 1/4 części

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód - stosunek pracy w UM
Kwota:56 870,94 PLN
Uwagi: wg zaświadczenia o dochodzie za okres 01.01.2015-24.03.2015

Opis:
dochód małżonki
Kwota:7 837,62 PLN
Uwagi: wg zaświadczenia o dochodach - styczeń i luty 2015 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
5008
Rok produkcji:
2010
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu we frankach szwajcarskich Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:169 400 CHF
Uwagi: kwota do spłaty około

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2015-03-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):171 000 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, lokaty, gotówka
Środki pieniężne (dewizy):
50 CHF

 500 USD

 500 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji Agora zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
Uwagi: powierzchnie i wartość podane szacunkowo
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85,7 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu - spadek w 1/4 części

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie zgodnie z PIT-11 dochód - stosunek pracy w UM
Kwota:137 789,76 PLN
Uwagi: (do dnia 27-10-2014)

Opis:
dochód małżonki
Uwagi: kwota z oryginału: "33 137,90,18 zł"

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
5008
Rok produkcji:
2010
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu we frankach szwajcarskich Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:170 000 CHF
Uwagi: kwota do spłaty około

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2014-10-29
Uwagi / sprostowania:Prezydent złożył sprostowanie, w którym stanowi o wcześniej pominiętym lokalu mieszkalnym.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Uwagi: zgodnie ze stanem posiadania, lokaty, gotówka
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji Agora zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie zgodnie z PIT-37 dochód - stosunek pracy w UM
Kwota:166 134,29 PLN

Opis:
dochód małżonki
Kwota:47 473,18 PLN
Uwagi: zgodnie z PIT-37

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
5008
Rok produkcji:
2010
Wartość:45 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu we frankach szwajcarskich Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:174 000 CHF

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2014-04-09

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):130 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie zgodnie z PIT-37 dochód - stosunek pracy Urząd Miasta Zielona Góra
Kwota:161 391,05 PLN

Opis:
dochód małżonka
Kwota:43 980,76 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
5008
Rok produkcji:
2010
Wartość:52 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu we frankach szwajcarskich Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:180 000 CHF

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2013-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):130 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie zgodnie z PIT-37 dochód - stosunek pracy Urząd Miasta Zielona Góra
Kwota:163 033,17 PLN

Opis:
dochód małżonka
Kwota:37 343,75 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
5008
Rok produkcji:
2010
Wartość:55 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu we frankach szwajcarskich Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:185 000 CHF

Opis:
kredyt na zakup samochodu w zł.
Cała kwota:30 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2012-05-09

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):115 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Uwagi: wartość akcji zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:184 787,51 PLN

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy żony
Kwota:23 846,59 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Vectra
Rok produkcji:
2002
Wartość:18 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu we frankach szwajcarskich Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:193 000 CHF

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2011-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Krzysztof Kubicki
Data i miejsce urodzenia:
1969-12-31 Szprotawa
Zatrudnienie:Urząd Miasta Zielona Góra, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):115 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Agora
L. jednostek:
100
Pełna kwota:2 700 PLN
Uwagi: podano wartość akcji zgodnie z kursem na GPW

Nazwa:
Ubezpieczenie Emerytalne "Pogodna Jesień"
Uwagi: wartość jednostek ubezpieczenia emerytalnego zgodnie z wyceną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
330 m2
Wartość domu:460 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:173 674,80 PLN

Opis:
wynagrodzenie żony
Kwota:21 681,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Vectra
Rok produkcji:
2002
Wartość:18 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup domu we frankach szwajcarskich Bank Raiffeisen Polska
Kwota pozostała do spłacenia:193 700 CHF

Podpis

Miejscowość:
Zielona Góra
Data:
2010-12-09

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.