facebook tweeter youtube

 
Dariusz Joński

poseł
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

Poseł, członek SLD. Urzędnik samorządowy. Pracował w Przedsiębiorstwie Turystycznym w Łodzi jako główny specjalista, potem członek rady nadzorczej. W 2011 r. dyrektor ds. rozwoju firmy prywatnej. Przewodniczący stowarzyszenia Młodej Lewicy Demokratycznej regionu łódzkiego, Federacji Młodych Socjaldemokratów w Łodzi, potem struktur regionalnych SLD. Zajmował stanowisko wicedyrektora woj. urzędu pracy oraz głównego specjalisty WFOŚiGOW w Łodzi. Radny miasta Łodzi, pełnił funkcję wiceprezydenta miasta, przez rok radny i wiceprzewodniczący sejmiku woj. łódzkiego.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Wietnamska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw transportu lotniczego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-USA, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw transportu kolejowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2020 – 28.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw transportu lotniczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.01.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Praw Dziecka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Pomocy Humanitarnej i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Łódzki Zespół Parlamentarny, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Zespół Parlamentarny "Zerwij z plastikiem", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 3644), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Piłki Ręcznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rynku Motoryzacyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.11.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tanzańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Krwiodawstwa, Transplantologii i Promocji Zdrowia, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania i Monitorowania Inwestycji Budowy Przystanku Kolejowego Opoczno Południe, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnic Łodzi - A1 i S14, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Krwiodawstwa, Transplantologii i Promocji Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1648), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1649) oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1756), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Węgla i Innych Surowców Energetycznych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2013 – 04.11.2013Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Węgla i Innych Surowców Energetycznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.06.2013 – 06.02.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Administracji i Cyfryzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 14.06.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.10.2012 – 21.02.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (druk nr 784), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.04.2012 – 05.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Łódzki Zespół Parlamentarny, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 10.05.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (3), liczba głosów: 15164» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 13.12.2011Sejm RP VII kadencji, Łódzki Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.2011 – 2011Sejmik Województwa Łódzkiego, wiceprzewodniczący, Łódź» źródło

Źródło

Oficjalna strona Dariusza Jońskiego

2011kandydat na posła
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (3), liczba głosów: 15164 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011Euro Invest Group, dyrektor ds. rozwoju» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

02.2010 – 12.2010Urząd Miasta Łodzi, wiceprezydent, Łódź» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

od 02.2010Sojusz Lewicy Demokratycznej, przewodniczący Rady Wojewódzkiej, Łódź» źródło

Źródło

Serwis Prezydent dla Łodzi

2010 – 2011Sejmik Województwa Łódzkiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Łódź
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (1), liczba głosów: 18275» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (1), liczba głosów: 18275 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na Urząd Prezydenta Miasta Łodzi, Łódź
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, liczba głosów: 51426 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.2007 – 02.2010Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, wicedyrektor, Łódź» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2007 – 2010Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, główny specjalista w Zespole Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami, Inwestycji Kapitałowych i Windykacji, Łódź» źródło

Źródła

Oficjalna strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2006 – 10.02.2010Rada Miasta Łodzi, radny (wygaśnięcie mandatu - objęcie stanowiska wiceprezydenta Łodzi), Łódź
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci (6), liczba głosów: 1508» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego, Łódź
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci (6), liczba głosów: 1508 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.10.2005 – 30.10.2006Przedsiębiorstwo Turystyczne Łódź, członek Rady Nadzorczej, Łódź» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2005 – 2010Sojusz Lewicy Demokratycznej, sekretarz Rady Wojewódzkiej w Łodzi, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2003Federacja Młodych Socjaldemokratów w Łodzi, przewodniczący, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2002Stowarzyszenie Młodej Lewicy Demokratycznej Regionu Łódzkiego, przewodniczący, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2002 – 2006Przedsiębiorstwo Turystyczne Łódź, główny specjalista, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.