facebook tweeter youtube

 
Dariusz Joński

poseł
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Joński
Data i miejsce urodzenia:
1979-01-12 Łódź
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP (elekt)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):110 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
147 m2
Wartość domu:125 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: dom w budowie
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
930m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: dom w budowie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę
Kwota:36 953,68 PLN
Brutto/netto:netto
Uwagi: za 2018 r.

Opis:
umowa zlecenie
Kwota:2 227,40 PLN
Brutto/netto:netto
Uwagi: za 2018 r.

Opis:
umowa o pracę
Kwota:26 502,91 PLN
Uwagi: za 2018 r.

Opis:
umowa zlecenie
Kwota:14 500 PLN

Opis:
umowa zlecenie
Kwota:4 000 PLN

Opis:
umowa o pracę
Kwota:2 547,85 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2015

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Joński
Data i miejsce urodzenia:
1979-01-12 Łódź
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm RP

Wojewódzki Urząd Pracy (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):93 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusz emerytalny
Uwagi: od 31 stycznia 2006, wartość około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Tytuł prawny:
własność odrębna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
930m2
Wartość:175 000
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:20 222,30 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-03

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:76 546,08 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-03

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2004
Uwagi: (własność żony)

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:82 000 PLN

Opis:
karta kredytowa z limitem 10000 PLN

Opis:
karta kredytowa z limitem 15000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Joński
Data i miejsce urodzenia:
1979-01-12 Łódź
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm RP

Wojewódzki Urząd Pracy (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):75 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
kwota około; własność odrębna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
930m2
Wartość:175 000
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód osiągnięty z tytułu wykonywania mandatu poselskiego za 2014 r. - Dieta
Kwota:29 512,08 PLN

Opis:
dochód osiągnięty z tytułu wykonywania mandatu poselskiego za 2014 r. - Uposażenie
Kwota:131 551,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2004
Uwagi: (własność żony)

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt samochodowy
Kwota pozostała do spłacenia:3 500 PLN
Uwagi: (na dzień 31.12.2014 r.)

Opis:
kredyt hipoteczny
Cała kwota:(na dzień 31.12.2 014 r.)
Kwota pozostała do spłacenia:95 000

Opis:
karta kredytowa z limitem 15000 PLN

Opis:
karta kredytowa z limitem 10000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2015-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Joński
Data i miejsce urodzenia:
1979-01-12 Łódź
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm RP

Wojewódzki Urząd Pracy (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):99 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód osiągnięty w 2012 r. z tytułu wykonywania mandatu poselskiego
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:131 881,34 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2004
Uwagi: (żona)

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt
Kwota pozostała do spłacenia:16 000 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 31.12.2013

Opis:
karta kredytowa z limitem 15000 PLN

Podpis

Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Joński
Data i miejsce urodzenia:
1979-01-12 Łódź
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm RP

Wojewódzki Urząd Pracy (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):55 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód osiągnięty w 2012 r. z tytułu wykonywania mandatu poselskiego
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:132 870,58 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2004
Uwagi: (żona)

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt
Kwota pozostała do spłacenia:30 130,12 PLN

Opis:
karta kredytowa z limitem 15000 PLN

Podpis

Data:
2013-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Joński
Data i miejsce urodzenia:
1979-01-12 Łódź
Zatrudnienie:Wojewódzki Urząd Pracy (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):72 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód zatrudnienie w 2011 r.
Kwota:37 891,62 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta radnego SWŁ w 2011 r.
Kwota:25 872,06 PLN

Opis:
dieta poselska w 2011 r.
Kwota:4 369,11 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:21 730,09 PLN

Opis:
(UMŁ) przychód ze stosunku pracy w 2011
Kwota:10 869,55 PLN

Opis:
(WUP) przychód ze stosunku pracy w 2011 r.
Kwota: 765,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2004
Uwagi: (żona)

Podpis

Data:
2012-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Joński
Data i miejsce urodzenia:
1979-01-12 Łódź

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):64 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta radnego w 2011
Kwota:25 872,06 PLN

Opis:
dochód zatrudnienie w 2011 r.
Kwota:37 891,62

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2004
Uwagi: żona

Podpis

Data:
2011-11-02

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.