facebook tweeter youtube

 
Leszek Miller

poseł do Parlamentu Europejskiego
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Leszek Miller
Data i miejsce urodzenia:
1946-07-03 Żyrardów
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):488 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 200 EUR

4 500 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Petrolinvest
L. jednostek:
30
Cena jednostki:40,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
210 m2
Wartość domu:1 500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: segment szeregowy
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, niezabudowana
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:60 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (dzierżawa wieczysta)

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
działalność twórcza, doradztwo, consulting
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:270 600 PLN
Strata:101 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
S8
Rok produkcji:
2013
Wartość:238 000 PLN
Uwagi: leasing

Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A3
Rok produkcji:
2018
Wartość:141 000 PLN
Uwagi: leasing

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
208
Rok produkcji:
2015
Wartość:42 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-07-01

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Leszek Miller
Data i miejsce urodzenia:
1946-07-03 Żyrardów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):634 782,06 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 953,24 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Petrolinwest
L. jednostek:
30
Cena jednostki:40,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
210 m2
Wartość domu:1 000 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: segment szeregowy
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, niezabudowana
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:60 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (dzierżawa wieczysta)

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
jednoosobowa pozarolnicza działalność gospodarcza za zgodą Prezydium Sejmu
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:51 403,33 PLN
Strata:36 388,87 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
emerytura
Kwota:3 996,88 PLN
Uwagi: miesięcznie

Opis:
uposażenie
Kwota:68 467,35 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-03 wg informacji Biura Finansowego Kancelarii Sejmu

Opis:
dieta
Kwota:19 784,64 PLN
Uwagi: wg informacji Biura Finansowego Kancelarii Sejmu

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
AUDI
Model:
A6
Rok produkcji:
2011
Uwagi: po leasingu

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w PKO BP S.A.
Cała kwota:480 344,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:110 381,17 PLN
Uwagi: stan na 2014-12-31, spłacony po sprzedaży mieszkania

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Leszek Miller
Data i miejsce urodzenia:
1946-07-03 Żyrardów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):218 540,20 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 953,24 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Petrolinwest
L. jednostek:
30
Cena jednostki:40,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
210 m2
Wartość domu:1 000 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: segment szeregowy
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
106,8 m2
Wartość:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: + stanowisko garażowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, niezabudowana
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:60 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (dzierżawa wieczysta)

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
jednoosobowa pozarolnicza działalność gospodarcza za zgodą Prezydium Sejmu
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:68 405,99 PLN
Strata:13 558,51 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
emerytura
Kwota:4 017,99 PLN
Uwagi: średniomiesięcznie netto w 2014 r.

Opis:
uposażenie
Kwota:117 372,60 PLN
Uwagi: wg informacji Biura Finansowego Kancelarii Sejmu

Opis:
Dieta
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: wg informacji Biura Finansowego Kancelarii Sejmu

Opis:
prawa autorskie
Kwota:2 774,50 PLN
Uwagi: do opodatkowania, przychód - 5549 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
AUDI
Model:
A6
Rok produkcji:
2011
Uwagi: po leasingu

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w PKO BP S.A.
Cała kwota:480 344,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:110 381,17 PLN
Uwagi: zawarty w dniu 2006-12-27, udzielony na warunkach rynkowych, stan na 2014-12-31

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Leszek Miller
Data i miejsce urodzenia:
1946-07-03 Żyrardów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):207 957,91 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 953,24 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Petrolinwest
L. jednostek:
30
Cena jednostki:51,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
210 m2
Wartość domu:1 000 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: segment szeregowy
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
106,8 m2
Wartość:900 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: + stanowisko garażowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, niezabudowana
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:60 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (dzierżawa wieczysta)

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
pozarolnicza działalność gospodarcza jednoosobowa za zgodą Prezydium Sejmu
Przychód:68 412,09 PLN
Strata:18 583,17 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
emerytura
Kwota:3 782,47 PLN
Uwagi: średniomiesięcznie netto w 2013 r.

Opis:
uposażenie
Kwota:117 372,60PLN
Uwagi: wg informacji Biura Finansowego Kancelarii Sejmu

Opis:
Dieta
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: wg informacji Biura Finansowego Kancelarii Sejmu

Opis:
prawa autorskie
Kwota:3 000,00 PLN
Uwagi: do opodatkowania

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
AUDI
Model:
A6
Rok produkcji:
2011
Uwagi: w leasingu operacyjnym (nie stanowi mojej własności)

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy, PKO BP S.A.
Cała kwota:480 344,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:173 095,43 PLN
Uwagi: zawarty w dniu 2006-12-27, udzielony na warunkach rynkowych

Opis:
Leasing operacyjny samochodu Audi A6, Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
Cała kwota:230 081,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:90 659,80 PLN
Uwagi: zawarty w dniu 2011-07-27

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Leszek Miller
Data i miejsce urodzenia:
1946-07-03 Żyrardów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):225 289,63 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 040,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Petrolinwest
L. jednostek:
30
Cena jednostki:82,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
210 m2
Wartość domu:1 000 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: segment szeregowy
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
106,8 m2
Wartość:900 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: + stanowisko garażowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, niezabudowana
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:60 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (dzierżawa wieczysta)

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
pozarolnicza działalność gospodarcza jednoosobowa za zgodą Prezydium Sejmu
Przychód:68 410,00 PLN
Strata:14 187,00 PLN
Uwagi: dochód przed opodatkowaniem

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
emerytura
Kwota:3 652,00 PLN
Uwagi: średniomiesięcznie w 2012 r.

Opis:
uposażenie
Kwota:117 213,03 PLN

Opis:
Dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
Tytułem zadatku na sprzedaż mieszkania
Kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do opodatkowania

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
AUDI
Model:
A6
Rok produkcji:
2011
Uwagi: w leasingu operacyjnym (nie stanowi mojej własności)

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy, PKO BP S.A.
Cała kwota:480 344,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:221 900,16 PLN
Uwagi: zawarty w dniu 2006-12-27, udzielony na warunkach rynkowych

Opis:
Leasing operacyjny samochodu Audi A6, Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
Cała kwota:230 081,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:150 858,60 PLN
Uwagi: zawarty w dniu 2011-07-27

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Leszek Miller
Data i miejsce urodzenia:
1946-07-03 Żyrardów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):226 143,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 140,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Petrolinwest
L. jednostek:
30
Cena jednostki:82,30 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
210 m2
Wartość domu:1 000 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: segment szeregowy
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
106,8 m2
Wartość:900 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: + garaż
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, niezabudowana
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:60 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (dzierżawa wieczysta)

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
pozarolnicza działalność gospodarcza jednoosobowa
Przychód:390 721,00 PLN
Dochód:209 954,00 PLN
Uwagi: dochód przed opodatkowaniem

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
emerytura
Kwota:3 549,00 PLN
Uwagi: miesięcznie

Opis:
uposażenie
Kwota:22 913,00 PLN

Opis:
Dieta
Kwota: 193,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
AUDI
Model:
A6
Rok produkcji:
2011
Uwagi: w leasingu

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy, PKO BP S.A.
Cała kwota:480 344,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:274 881,00 PLN
Uwagi: zawarty w dniu 2006-12-27

Opis:
Leasing na zakup samochodu AUDI A-6, ING Bank Śląski S.A.
Cała kwota:230 081,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:21 276,00 PLN
Uwagi: zawarty w dniu 2011-07-27

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Leszek Miller
Data i miejsce urodzenia:
1946-07-03 Żyrardów

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):193 334,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 140,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Petrolinwest
L. jednostek:
30
Cena jednostki:92,40 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
210 m2
Wartość domu:1 000 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: segment szeregowy
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
106,8 m2
Wartość:900 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: + garaż
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, niezabudowana
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość:60 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (dzierżawa wieczysta)

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
pozarolnicza działalność gospodarcza jednoosobowa
Przychód:223 017,00 PLN
Dochód:119 558,00 PLN
Uwagi: dochód przed opodatkowaniem

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
emerytura
Kwota:3 549,00 PLN

Opis:
Przychód z praw autorskich (wydana książka)
Kwota:54 660,00 PLN
Uwagi: dochód do opodatkowania 26330,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
AUDI
Model:
A6
Rok produkcji:
2011
Uwagi: w leasingu

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy, PKO BP S.A.
Cała kwota:480 344,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:278 870,00 PLN
Uwagi: zawarty w dniu 2006-12-27

Opis:
Leasing na zakup samochodu AUDI A-6, ING Bank Śląski S.A.
Cała kwota:230 081,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:220 000,00 PLN
Uwagi: zawarty w dniu 2011-07-27

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.