facebook tweeter youtube

 
Borys Budka
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • kandydat na posła
    Koalicja Obywatelska
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim, tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, z którym od 2002 r. współpracuje. W l. 90. był członkiem Unii Wolności. W l. 2002-2003 był prezesem zarządu oraz właściciel spółki I-barter (obecnie Agencja Reklamy Fux), od 2007 r. prowadził kancelarię radcowską pod swoim nazwiskiem (obecnie działalność zawieszona). W 2011 r. zasiadał w radzie nadzorczej Zakładu Inżynierii Komunalnej w Czeladzi. W l. 2002-2011 był radnym miasta Zabrze, w l. 2005-2006 przewodniczącym rady miejskiej. Minister Sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz. Poseł od 2011 r. (VII, VIII kadencja), członek komisji: sprawiedliwości i praw człowieka oraz ustawodawczej oraz nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Od 2016 r. wiceprzewodniczący PO, jest też sekretarzem regionu śląskiego PO.
Edukacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń; specjalność: Ekonomia, rok ukończenia: 2011
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 2002

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
2019kandydat na posła
okręg: Katowice (31), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni (5), liczba głosów: 99550 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.08.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. propagowania w społeczeństwie prozdrowotnej aktywności fizycznej jaką jest nordic walking, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Do Spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.02.2016Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska

od 12.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajlandzka Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Województwa Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na Świecie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gliwice (29), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 37761» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Gliwice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 37761 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

04.05.2015 – 11.2015Ministerstwo Sprawiedliwości, minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

23.10.2014 – 04.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2816), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2014 – 17.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2680) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2544), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2014 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (druk nr 2023), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.08.2014 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 1842), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2014 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2014 – 29.05.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2094), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na prezydenta miasta Gliwice, Gliwice
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 6192 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.10.2013 – 15.01.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 1633) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 2539), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2013 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2013 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustaw (druk nr 1351), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (druk 1146) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1151), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2013 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Ustawodawcza, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2013 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1350), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2013 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk nr 1195), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.07.2013 – 10.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze (druk nr 1202) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 2415 - od dn. 2014-08-27), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 23.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1406), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.06.2013 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (druk nr 1217), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Siatkówki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.05.2013 – 26.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 1190), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-RPA, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2012 – 25.01.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Piastówanio Ślónskij Godki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych (druk nr 381), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2012 – 22.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (druk nr 246), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 24.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 20.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 74), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2012 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw Trybunału Konstytucyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2012 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 28.08.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Cyfryzacji, Innowacyjności i Przedsiębiorczości, członek prezydium» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 04.05.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gliwice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10260» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

13.05.2011 – 15.12.2011Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Czeladź» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2011kandydat na posła
okręg: Gliwice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10260 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Rada Miasta Zabrze, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Zabrze
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 1174» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego, Zabrze
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 1174 (wybrany)
od 2007Budka Borys. Kancelaria radcy prawnego, właściciel, radca prawny (działalność zawieszona), Zabrze» źródło

Źródła

Serwis Znanyprawnik.pl


Oficjalna strona Borysa Budki

brak informacji Platforma Obywatelska, Rada Regionu Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej na Śląsku

brak informacji Platforma Obywatelska, Zarząd Regionu Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej na Śląsku

brak informacji Platforma Obywatelska, Region Śląski, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej na Śląsku

brak informacji Platforma Obywatelska, Zarząd Krajowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej

2006 – 2010Rada Miasta Zabrze, radny, Zabrze
lista wyborcza: Komitet Wyborczy "RAZEM dla Zabrza" (17), liczba głosów: 550» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego, Zabrze
lista wyborcza: Komitet Wyborczy "RAZEM dla Zabrza" (17), liczba głosów: 550 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2006Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


serwis newsweek.pl

od 2005Katedra Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, opiekun Koła Naukowego Prawa, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Borysa Budki

od 2005Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Borysa Budki

2005 – 2006Rada Miasta Zabrze, przewodniczący, Zabrze» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

19.03.2002 – 06.03.2003I-barter.pl sp. z o.o. (obecnie Agencja Reklamy Fux sp. z o.o.), wspólnik, prezes Zarządu, Zabrze» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002 – 2005Rada Miasta Zabrze, wiceprzewodniczący, Zabrze» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2002 – 2006Rada Miasta Zabrze, radny, Zabrze
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (12), liczba głosów: 476» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Zabrze
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (12), liczba głosów: 476 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2002Katedra Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, pracownik naukowy, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Borysa Budki

1998kandydat do Rady Miasta Zabrze
okręg: (4), lista wyborcza: Unia Wolności (12), liczba głosów: 160 (niewybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

lata 90.Unia Wolności, członek» źródło

Źródło

serwis newsweek.pl

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.