facebook tweeter youtube

 
Elżbieta Gapińska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Posłowie-nauczyciele o strajku i pomysłach na szkołę 2019
Data wypełnienia: 29.03.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Gazety Wyborczej

A.1. Z danych MamPrawoWiedziec.pl wynika, że w przeszłości wykonywał/a  Pan/Pani zawód nauczyciela. Czy kiedykolwiek, jako nauczyciel/ka brał/a Pan/Pani udział w proteście?
Tak

A.2. W jakiej sprawie Pani/ Pan protestował? W jakiej formie?
Strajk nauczycieli w 1993 roku

A.3. Czy jako nauczyciel/ka  należał/a Pan/i do związku zawodowego?
Tak

A.4. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych Solidarność-Oświata przygotowują się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele mają powody do strajku?
Tak

A.5. Miejsce na ewentualne skomentowanie odpowiedzi. 
Obniżenie prestiżu zawodu nauczyciela, skandaliczna deforma edukacji, która wprowadziła chaos do szkół.Nauczyciele obawiają się o pracę, poziom wykształcenia uczniów.W zależności od poglądów politycznych dyrektora szkoły i samorządowców oceniana jest ich praca.Mają źle przygotowane podstawy programowe, muszą” gonić „ program w klasach 7 i 8, a mimo tego mają obawy o wiedzę uczniów.Są przepracowani, wielu z nich to „ nauczyciele wędrujący „ , którzy pracują w kilku miejscach.W dodatku czują się obrażani przez polityków partii rządzącej.

A.6. Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Samorządy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa. Mogą też opłacić dodatkowe podwyżki dla nauczycieli. Ile Pana/Pani zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
  Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
  Ok. 4 000 zł brutto.
Ok. 5 000 zł brutto.
  Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.7. Jakie kluczowe zmiany w systemie oświaty należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w nadchodzących pięciu latach? Prosimy wymienić maksymalnie pięć najważniejszych zmian.
Zmiany podstawy programowej napisanej przez specjalistów z proponowanej przez PO swoistej Komisji Edukacji Narodowej ( bez udziału polityków !!!), która zdecyduje o tym, czego będą się uczyć nasze dzieci,KEN ( nazwa robocza) będzie złożona z ekspertów rekomendowanych przez uczelnie, środowiska edukacyjne,organizacje pozarządowe.
Proponujemy demokratyczną szkołę, w której będą współpracować nauczyciele, samorządowcy , dzieci i rodzice.Rada Szkoły przygotuje projekt działania placówki, a decyzję o jego przyjęciu podejmie walne zgromadzenie szkoły.
Szkoła musi świadczyć pełną usługę w zakresie edukacji.Musi działać nowocześnie i kompleksowo, co oznacza, ze powinna zapewniać oprócz edukacji opiekę, rozwój zainteresowań i talentów, wyrównywanie szans, zajęc ia sportowe.Oprócz zajęć w zespołach klasowych powinny odbywać się zajęcia grupowe ( korygujące dysfunkcje, rozwijające uzdolnienia, kulturalne.Szkola musi funcjonować co najmniej 8-10 godzin.Dodatkowe zajęcia prowadzą nauczyciele ze szkoły lub inne osoby, za dodatkowe ( godziwe) wynagrodzenie.W ramach pobytu przewidziany jest ciepły posiłek ( nauka zdrowego żywienia)W ramach zajęć pozalekcyjnych odrabiania jest praca domowa.Chcemy likwidacji korepetycji, bo zastąpią je dodatkowe zajęcia w szkole.
Dłuższy czas pracy szkoły wygeneruje dodatkowe godziny pracy dla nauczycieli ( na zasadzie dobrowolności, poza pensum) Stworzy to możliwości zatrudnienia dla nowych pedagogow, znikną nauczyciele „wędrujący „Proponujemy podwyżkę za godziny objęte pensum o 1000 złotych brutto.Wszystkie te działania spowodują przyciągnięcie do zawodu młodych, dobrze wykształconych nauczycieli.
Komisja Edukacji Narodowej będzie odpowiedzialna za tworzenie programów nauczania, ich monitorowanie i ewolucję.Jako instytucja niezależna musi być umocowana prawnie .Sprawozdania będzie składała raz w roku przed sejmem.

A.8. Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
likwidacja Karty nauczyciela   tak  
zwiększenie nauczycielskiego pensum (dziś to 18 godzin tygodniowo)   tak  
uzależnienie wysokości pensji od nauczanego przedmiotu   tak  
zminiejszenie podstaw programowych tak    
skrócenie ścieżki awansu zawodowego (dziś potrzeba ok. 15 lat, aby uzyskać najwyższy stopień awansu) tak    
likwidacja godzin statutowych, w czasie których dyrektor może przydzielić nauczycielom realizację różnych zadań, np. prowadzenie zajęć dodatkowych tak    
wprowadzenie nowego systemu oceny pracy nauczyciela, który powiąże ocenę z wysokością dodatku motywacyjnego tak    
zmiany w sposobie sprawozdawania pracy nauczycieli tak    
powrót do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów)   tak  

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.