facebook tweeter youtube

Źródło: sejm.gov.pl

 
Jarosław Górczyński

prezydent miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Jarosław Górczyński (9.02.1971, Ostrowiec Świętokrzyski), w l. 1995-2006 pracował w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jako inspektor ds. inwestycji oraz kierownik referatu ds. realizacji strategii miasta. W 2006 r. wybrany do Rady Powiatu Ostrowskiego. Złożył mandat w wyniku objęcia urzędu wiceprezydenta miasta. W l. 2002-2006 przewodniczący Samorządowej Rady Osiedla „Ludwików”. W 2005 r. był współzałożycielem, potem wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych. Od 2007 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Twój Ostrowski Samorząd. W l. 2007-2012 członek Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Członek PSL. W Sejmie VII kad. zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji ds. UE. W 2014 r. został wybrany na prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, uzyskując w drugiej turze 10 977 głosów. W 2018 r. uzyskał reelekcję po otrzymaniu w pierwszej turze 13917 (53,18 proc.) głosów.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 11.2018Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, prezydent miasta, Ostrowiec Świętokrzyski
okręg: Ostrowiec Świętokrzyski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego , liczba głosów: 18873» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2018 – 21.10.2018kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego (wybrany)
okręg: Ostrowiec Świętokrzyski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego , liczba głosów: 18873 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 05.03.2015Związek Miast Polskich, członek Zarządu» źródło

Źródło

Oficjalna strona Związku Miast Polskich

04.12.2014 – 11.2018Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, prezydent miasta, Ostrowiec Świętokrzyski
okręg: Ostrowiec Świętokrzyski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego , liczba głosów: 10977» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Gazeta Ostrowiecka - wydanie internetowe

2014kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego
okręg: Ostrowiec Świętokrzyski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego , liczba głosów: 10977 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.10.2014 – 10.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.10.2014 – 23.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2014 – 01.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.05.2014 – 25.07.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2013 – 30.05.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.04.2013 – 13.09.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2013 – 19.04.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2013 – 10.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Portugalska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2013 – 20.02.2013Sejm RP VII kadencji, Polsko-Portugalska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2012 – 10.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 10.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.08.2012 – 22.03.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2012 – 31.08.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2012 – 25.05.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 10.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Turecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 10.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2012 – 10.12.2014Sejm RP VII kadencji, Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2011 – 11.05.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 10.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 10.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na funkcję prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego) , Warszawa
okręg: Kielce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 4814» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Kielce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 4814 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.11.2007 – 27.01.2012Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Ostrowiec Świętokrzyski» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 2007Stowarzyszenie Twój Ostrowiecki Samorząd, członek Zarządu, Ostrowiec Świętokrzyski» źródło

Źródła

Oficjalna strona Jarosława Górczyńskiego


Baza organizacji pozarządowych i instytucji

2006 – 2011Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, wiceprezydent miasta, Ostrowiec Świętokrzyski» źródło

Źródło

Oficjalna strona Jarosława Górczyńskiego

2006Rada Powiatu Ostrowieckiego, radny (wygaśnięcie mandatu - objęcie stanowiska wiceprezydenta miasta), Ostrowiec Świętokrzyski
lista wyborcza: Komitet Wyborczy „Twój Ostrowiecki Samorząd” (15), liczba głosów: 873» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy „Twój Ostrowiecki Samorząd” (15), liczba głosów: 873 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005 – pierwsza dekada XXI w.Stowarzyszenie na rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych, współzałożyciel, wiceprezes, Ostrowiec Świętokrzyski» źródło

Źródła

Oficjalna strona Jarosława Górczyńskiego


Baza organizacji pozarządowych i instytucji

2002 – 2006Samorządowa Rada Osiedla „Ludwików” , przewodniczący, Ostrowiec Świętokrzyski» źródło

Źródło

Oficjalna strona Jarosława Górczyńskiego

1995 – 2006Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, inspektor ds. inwestycji, kierownika referatu ds. realizacji strategii miasta, Ostrowiec Świętokrzyski» źródło

Źródło

Oficjalna strona Jarosława Górczyńskiego

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.