facebook tweeter youtube

Źródło: sejm.gov.pl

 
Jarosław Górczyński

prezydent miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):156 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 900 EUR

 900 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PZU
L. jednostek:
600
Pełna kwota:25 800 PLN

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:1 850 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:51 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, spadek po rodzicach
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Dochód:8 000 PLN
Uwagi: 1500 PLN dopłata z UE
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działka (łąka)
Powierzchnia działki:
3900 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
budynek konferencyjno-gastronomiczno-restauracyjny z zapleczem noclegowym i postojowym
Powierzchnia lokalu:
1300 m2
Wartość:1 200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną, działalność gospodarcza żony - działka pod obiektem jest jej odrębnym majątkiem
Uwagi: podano wartość pensjonatu

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2014-12-15

Dochód:
Kwota:52 843,32 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu wynagrodzenia prezydenta
Kwota:151 043,22 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
dochód z tytułu działalności gospodarczej żony
Kwota:114 838,52 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
sprzedaż samochodu
Kwota:35 800 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa: 20 000 PLN

Opis:
poręcznie kredytu żony Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Cała kwota:650 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Ostrowiec Świętokrzyski
Data:
2019-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):147 530 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 900 EUR

 900 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PZU
L. jednostek:
600
Pełna kwota:23 550 PLN

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:1 950 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:51 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, spadek po rodzicach, majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Dochód:8 000 PLN
Uwagi: 1500 PLN dopłata z UE kwoty dochodu i dopłaty podano szacunkowo
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działka (łąka)
Powierzchnia działki:
3900 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
budynek konferencyjno-gastronomiczno-restauracyjny z zapleczem noclegowym i postojowym
Powierzchnia lokalu:
1300 m2
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną, działalność gospodarcza mojej żony - działka jest jej odrębnym majątkiem
Uwagi: wartość pensjonatu 1200000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2014-12-15

Dochód:
Kwota:52 842,32 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu wynagrodzenia prezydenta
Kwota:140 214,47 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
dochód z tytułu działalności gospodarczej żony
Kwota:112 898,44 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
sprzedaż samochodu
Kwota:35 800 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa: 20 000 PLN

Opis:
poręcznie kredytu żony Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Cała kwota:650 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Ostrowiec Świętokrzyski
Data:
2018-12-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):162 900 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 900 EUR

 900 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PZU
L. jednostek:
600
Pełna kwota:23 550 PLN

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:1 950 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:51 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, spadek po rodzicach, majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Dochód:8 000 PLN
Uwagi: 1500 PLN dopłata z UE kwoty dochodu i dopłaty podano szacunkowo
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działka (łąka)
Powierzchnia działki:
3900 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
budynek konferencyjno-gastronomiczno-restauracyjny z zapleczem noclegowym i postojowym
Powierzchnia lokalu:
1300 m2
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną, działalność gospodarcza mojej żony - działka jest jej odrębnym majątkiem
Uwagi: wartość pensjonatu 1200000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2014-12-15

Dochód:
Kwota:38 632,77 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu wynagrodzenia prezydenta
Kwota:107 728,22 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
dochód z tytułu działalności gospodarczej żony
Kwota:114 289,75 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
sprzedaż samochodu
Kwota:35 800 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa: 20 000 PLN

Opis:
poręcznie kredytu żony Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Cała kwota:650 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Ostrowiec Świętokrzyski
Data:
2018-09-14

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):82 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 900 EUR

 900 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PZU
L. jednostek:
600
Pełna kwota:26 000 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:2 300 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:51 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, spadek po rodzicach, majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Dochód:8 000 PLN
Uwagi: 1500 PLN dopłata z UE kwoty dochodu i dopłaty podano szacunkowo
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działka (łąka)
Powierzchnia działki:
3900 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
-restauracyjny z zaplebudynek konferencyjno-gastronomicznoczem noclegowym i postojowym
Powierzchnia lokalu:
1300 m2
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną, działalność gospodarcza mojej żony - działka jest jej odrębnym majątkiem
Uwagi: wartość pensjonatu 1200000 PLN, powierzchnia około

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj:
spółka z o.o.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2014-12-15

Dochód:
Kwota:55 204,31 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu wynagrodzenia prezydenta
Kwota:159 631,26 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
dochód z tytułu wynagrodzenia żony
Kwota:16 880,81 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
dochód z tytułu działalności gospodarczej żony
Kwota:86 728,44 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
ZFSS
Kwota: 180 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2012
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa: 10000 PLN

Opis:
poręcznie kredytu żony Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Cała kwota:650 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Ostrowiec Świętokrzyski
Data:
2018-04-05

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):36 000 PLN
Uwagi: składniki małżeńskiej wspólności majątkowej
Środki pieniężne (dewizy):
 900 EUR
Uwagi: składniki małżeńskiej wspólności majątkowej

 900 USD
Uwagi: składniki małżeńskiej wspólności majątkowej
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PZU
L. jednostek:
600
Pełna kwota:22 000 PLN
Uwagi: składniki małżeńskiej wspólność majątkowej kwota około

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:2 000 PLN
Uwagi: składniki małżeńskiej wspólność majątkowej kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:51 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, spadek po rodzicach, majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Dochód:8 000 PLN
Uwagi: 1500 PLN dopłata z UE kwoty dochodu i dopłaty podano szacunkowo
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działka (łąka)
Powierzchnia działki:
3900 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
budynek konferencyjno-gastronomiczno-restauracyjny z zapleczem noclegowym i postojowym
Powierzchnia lokalu:
1300 m2
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną, działalność gospodarcza mojej żony - działka jest jej odrębnym majątkiem
Uwagi: wartość pensjonatu 1200000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj:
spółka z o.o.
Funkcje:
Od kiedy:
2014-12-15

Dochód:
Kwota:50 359,46 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu wynagrodzenia prezydenta
Kwota:159 610,18 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
dochód z tytułu wynagrodzenia żony
Kwota:58 256,19 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
dochód z tytułu działalności gospodarczej żony
Kwota:74 906,62 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2012
Wartość:44 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa: 10000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
poręcznie kredytu żony Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Cała kwota:650 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Ostrowiec Świętokrzyski
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):44 168 PLN
Uwagi: składniki małżeńskiej wspólność majątkowej
Środki pieniężne (dewizy):
 900 EUR
Uwagi: składniki małżeńskiej wspólność majątkowej

 900 USD
Uwagi: składniki małżeńskiej wspólność majątkowej
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PZU
L. jednostek:
600
Pełna kwota:21 000 PLN
Uwagi: składniki małżeńskiej wspólność majątkowej kwota około

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:2 000 PLN
Uwagi: składniki małżeńskiej wspólność majątkowej kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:51 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, spadek po rodzicach, majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Dochód:8 000 PLN
Uwagi: około 1500 PLN dopłata z UE
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działka (łąka)
Powierzchnia działki:
3900 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
budynek konferencyjno-gastronomiczno-restauracyjny z zapleczem noclegowym i postojowym
Powierzchnia lokalu:
1300 m2
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną, działalność gospodarcza mojej żony - działka jest jej odrębnym majątkiem
Uwagi: wartość pensjonatu 1200000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj:
spółka z o.o.
Funkcje:
Od kiedy:
2014-12-15

Dochód:
Kwota:39 459,92 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu wynagrodzenia prezydenta
Kwota:158 082,20 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
dochód z tytułu wynagrodzenia żony
Kwota:61 067,39 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
dochód z tytułu działalności gospodarczej żony
Kwota:11 358,92 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2009
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa - 10000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
poręcznie kredytu żony Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Cała kwota:650 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Ostrowiec Świętokrzyski
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):23 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną
Środki pieniężne (dewizy):
 900 EUR
Uwagi: współwłasność z żoną

 900 USD
Uwagi: współwłasność z żoną
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PZU
L. jednostek:
60
Pełna kwota:26 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:2 200 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:51 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, współwłasność (spadek po rodzicach), majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Dochód:8 000 PLN
Uwagi: około 1500 PLN dopłata z UE
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 m2
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działki (łąka)
Powierzchnia działki:
3900 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
budynek konferencyjno-gastronomiczno-restauracyjny z miejscem noclegowym i postojowym
Powierzchnia lokalu:
1300 m2
Powierzchnia działki:
1,07 ha
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną, działalność gospodarcza mojej żony - działka jest jej odrębnym majątkiem
Uwagi: wartość pensjonatu 120000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj:
spółka z o.o.
Funkcje:
Od kiedy:
2014-12-15

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu wykonywania mandatu posła - uposażenie
Kwota:128 541,33 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

Opis:
wynagrodzenie prezydenta
Kwota:10 543 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

Opis:
diety poselskie
Kwota:4 525,30 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2009
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa - 10000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

Opis:
poręcznie kredytu żony w wys. 650000 PLN Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uwagi: współwłasność z żoną

Podpis

Miejscowość:
Ostrowiec Świętokrzyski
Data:
2015-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):23 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną
Środki pieniężne (dewizy):
 900 EUR
Uwagi: współwłasność z żoną

 900 USD
Uwagi: współwłasność z żoną
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PZU
L. jednostek:
60
Pełna kwota:26 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:2 200 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:51 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, współwłasność (spadek po rodzicach), majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Dochód:8 000 PLN
Uwagi: około 1450 PLN dopłata z UE
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 m2
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działki (łąka)
Powierzchnia działki:
3900 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
budynek konferencyjno-gastronomiczno-restauracyjny z miejscem noclegowym i postojowym
Powierzchnia lokalu:
1300 m2
Powierzchnia działki:
1,07 ha
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną, działalność gospodarcza mojej żony - działka jest jej odrębnym majątkiem
Uwagi: wartość pensjonatu 120000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzaj:
spółka z o.o.
Funkcje:
Od kiedy:
2014-12-15

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu wykonywania mandatu posła - uposażenie
Kwota:130 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

Opis:
wynagrodzenie prezydenta
Kwota:10 543
Uwagi: współwłasność z żoną

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2009
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa - 10000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną

Opis:
poręcznie kredytu żony w wys. 650000 PLN Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uwagi: współwłasność z żoną

Podpis

Data:
2015-01-02

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):18 456 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 900 EUR

 900 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
4 MEDIA spółka w upadłości
L. jednostek:
21519
Pełna kwota: 215 PLN

Nazwa:
PZU
L. jednostek:
60
Pełna kwota:26 000 PLN

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:1 900 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:51 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, współwłasność (spadek po rodzicach), mój majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Dochód:9 000 PLN
Uwagi: około 1300 PLN dopłata z UE
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 m2
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działki (łąka)
Powierzchnia działki:
3900 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
budynek konferencyjno-gastronomiczno-restauracyjny z miejscem noclegowym i postojowym
Powierzchnia lokalu:
1300 m2
Powierzchnia działki:
1,07 ha
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
działalność gospodarcza mojej żony - działka jest jej odrębnym majątkiem
Uwagi: obiekt w trakcie realizacji

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu wykonywania mandatu posła - uposażenie
Kwota:130 303,93 PLN

Opis:
dochód z tytułu wykonywania mandatu posła - dieta
Kwota:30 589 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2009
Wartość:35 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa
Uwagi: podana kwota 10000 PLN

Opis:
poręcznie kredytu żony w wys. 500000 PLN Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Podpis

Data:
2014-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):337 647 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 900 EUR

 900 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
4 MEDIA spółka w upadłości
L. jednostek:
21519
Pełna kwota: 215 PLN

Nazwa:
PZU
L. jednostek:
60
Pełna kwota:26 100 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:1 900 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Uwagi: działka, na której stoi dom została przez posła wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:17 000 PLN
Tytuł prawny:
1/6 udziału, współwłasność (spadek po mamie), mój majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Dochód:9 800 PLN
Uwagi: dochód około, 1317 PLN dopłata z UE
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 m2
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działki (łąka)
Powierzchnia działki:
3900 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski
Rodzaj:
spółka komunalna
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
19-06-2007
Do kiedy:
08-11-2011

Dochód:
Kwota:26 774,86 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu wykonywania mandatu posła - uposażenie
Kwota:129 243,36 PLN

Opis:
dochód z tytułu wykonywania mandatu posła - dieta
Kwota:32 628,72 PLN

Opis:
WSBiP Ostrowiec (umowa za wykład)
Kwota:2 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2009
Wartość:39 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa
Uwagi: podana kwota 10000 PLN

Podpis

Data:
2013-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):308 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 900 EUR

 900 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
4 MEDIA spółka w upadłości
L. jednostek:
21519
Pełna kwota: 215 PLN

Nazwa:
PZU
L. jednostek:
60
Pełna kwota:19 200 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:2 200 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Uwagi: działka, na której stoi dom została przez posła wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:17 000 PLN
Tytuł prawny:
1/6 udziału, współwłasność (spadek po mamie), mój majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Dochód:19 260 PLN
Uwagi: 19260 PLN dochód, 990 PLN dopłata z UE
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 m2
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski
Rodzaj:
spółka komunalna
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
19-06-2007
Do kiedy:
08-11-2011

Dochód:
Kwota:26 774,86 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta Ostrowiec Św. za 2010 r. dochód
Kwota:174 062,39 PLN

Opis:
jako poseł - Kancelaria Sejmu dochód
Kwota:20 947,02 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2006
Wartość:22 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
A-160
Rok produkcji:
2001
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa
Uwagi: podana kwota 10000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2012-04-16

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Jacek Górczyński
Data i miejsce urodzenia:
1971-02-09 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:wiceprezydent miasta [Ostrowiec Świętokrzyski]

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):254 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
4 MEDIA spółka w upadłości
L. jednostek:
21519
Pełna kwota: 215 PLN

Nazwa:
PZU
L. jednostek:
60
Pełna kwota:19 200 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
GPW
L. jednostek:
50
Pełna kwota:2 200 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
95 m2
Powierzchnia działki:
497 m2
Wartość domu:190 000 PLN
Wartość działki:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Uwagi: działka, na której stoi dom została przez posła wymieniona w części II pkt. 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49 m2
Wartość:17 000 PLN
Tytuł prawny:
1/6 udziału, współwłasność (spadek po mamie), mój majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
sad
Powierzchnia:
1,68 ha
Wartość:200 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynek gospodarczy
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Uwagi: "w 2010 - 990 PLN dopłata z UE, a do 17-10-2011 - 19260 PLN dochód i 990 dopłata z UE"
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1450 m2
Wartość:90 000 m2
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski
Rodzaj:
spółka komunalna
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
19-06-2007

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta za 2010 r.
Uwagi: "przychód - 170934,59 PLN, (dochód brutto - 169599,59 PLN)"

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta do 30-09-2011 r. przychód
Kwota:140 283,76 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2003
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
A-160
Rok produkcji:
2001
Wartość:18 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2006
Wartość:22 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP karta kredytowa
Uwagi: podana kwota 10000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2011-10-20

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.