facebook tweeter youtube

 
Maria Janyska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Małgorzata Janyska
Nazwisko panieńskie:
Chojcan
Data i miejsce urodzenia:
1962-01-16 Wyrzysk
Zatrudnienie:
sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93, dyrektor administracyjny (urlop bezpłatny)

Kancelaria Sejmu RP, posłanka na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
90 404,05 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym

10 834,27 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym

120 057,78 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym

33 511,02 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w II filarze
Środki pieniężne (dewizy):1 182,96 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
232 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
220 m2
Powierzchnia działki:
129 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska lokalu o powierzchni 80 m2, współwłasność małżeńska lokalu o powierzchni 80 m2 do 1/2 jego powierzchni (współwłasność z inną osobą fizyczną)
Uwagi: oddane w części do użytkowania

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
37 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
70 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki:
1148 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym
Powierzchnia lokalu:
36 m2
Powierzchnia działki:
60 m2
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:127 399,17 PLN
Uwagi: w roku 2018 r.

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29978,89 PLN w roku 2018 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X3
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:65 262,56 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,52%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Małgorzata Janyska
Nazwisko panieńskie:
Chojcan
Data i miejsce urodzenia:
1962-01-16 Wyrzysk
Zatrudnienie:
sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93, dyrektor administracyjny (urlop bezpłatny)

Kancelaria Sejmu RP, Posłanka na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
71 500 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym, kwota około

6 673 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym, kwota około

130 000 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym, kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
232 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
220 m2
Powierzchnia działki:
129 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska do 1/2 wartości, współwłasność z inną osobą fizyczną
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
37 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
70 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki:
1148 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym
Powierzchnia lokalu:
36 m2
Powierzchnia działki:
60 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:132 211,01 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 895,38 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2535,38 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X3
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:83 435,09 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,53%, kwota pozostała do spłaty to kwota około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Małgorzata Janyska
Nazwisko panieńskie:
Chojcan
Data i miejsce urodzenia:
1962-01-16 Wyrzysk
Zatrudnienie:
sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93, dyrektor administracyjny (urlop bezpłatny)

Kancelaria Sejmu RP, Posłanka na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
29 000 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze, kwota około

53 000 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym, kwota około

4 330 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym, kwota około

325 000 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym, kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
232 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
220 m2
Powierzchnia działki:
129 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną, kwota około

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
37 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
70 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki:
1148 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:1 170 422,86 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 594,52 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2234,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X1
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:84 175 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,53%, kwota pozostała do spłaty to kwota około

Opis:
kredyt samochodowy, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:46 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:6 380 PLN
Uwagi: od 31.05.2014 do 26.05.2017, oprocentowanie 5,63%, kwota pozostała do spłaty to kwota około

Opis:
kredyt w rachunku bieżącym (debet) PKO BP o.Czarnków
Uwagi: wykorzystany limit kredytowy w kwocie 2700 PLN, oprocentowanie 10%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Małgorzata Janyska
Nazwisko panieńskie:
Chojcan
Data i miejsce urodzenia:
1962-01-16 Wyrzysk
Zatrudnienie:
sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93, dyrektor administracyjny (urlop bezpłatny)

Kancelaria sejmu RP, Posłanka na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
28 000 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze

35 000 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym

4 750 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
232 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
220 m2
Powierzchnia działki:
129 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną, oddane w części do użytkowania

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
37 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:156 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
1620 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj:
nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki:
1148 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:137 882,64 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: nieopodatkowana - 27360 PLN opodatkowana - 2316,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X1
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:92 000 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,5%

Opis:
kredyt samochodowy, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:46 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:21 000 PLN
Uwagi: od 31.05.2014 do 26.05.2017, oprocentowanie 5,62%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Małgorzata Janyska
Nazwisko panieńskie:
Chojcan
Data i miejsce urodzenia:
1962-01-16 Wyrzysk
Zatrudnienie:
sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93, dyrektor administracyjny (urlop bezpłatny)

Kancelaria sejmu RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
27 600,26 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze

32 100 PLN
Uwagi: środki na koncie bieżącym i oszczędnościowym

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
232 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
220 m2
Powierzchnia działki:
129 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
37 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:156 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
1620 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj:
nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki:
1148 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:24 730,80 PLN

Opis:
diet poselska
Kwota:117 595,10 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X1
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X1
Rok produkcji:
2010
Uwagi: Współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:93 582,10 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,52%

Opis:
kredyt samochodowy, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:46 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:24 277,74 PLN
Uwagi: od 31.05.2014 do 26.05.2017, oprocentowanie 5,62%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-04

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Małgorzata Janyska
Nazwisko panieńskie:
Chojcan
Data i miejsce urodzenia:
1962-01-16 Wyrzysk
Zatrudnienie:sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93, dyrektor administracji - prokurent (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
27 000 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze, kwota około

36 700 PLN
Uwagi: środki na koncie bieżącym i oszczędnościowym

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
232 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
220 m2
Powierzchnia działki:
129 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
37 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:156 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
1620 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj:
nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki:
1148 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny, wartość około
Uwagi: darowizna rodziców

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:82 316,57 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-03

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 784,64 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-03

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X1
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:96 349,41 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,61%

Opis:
kredyt samochodowy, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:46 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:28 111 PLN
Uwagi: od 31.05.2014 do 26.05.2017, oprocentowanie 5,73%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-17

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Małgorzata Janyska
Nazwisko panieńskie:
Chojcan
Data i miejsce urodzenia:
1962-01-16 Wyrzysk
Zatrudnienie:sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93, dyrektor administracji - prokurent (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
24 997,95 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze

31 400 PLN
Uwagi: środki na koncie bieżącym i oszczędnościowym

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
232 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
220 m2
Powierzchnia działki:
129 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
37 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:156 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
1620 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj:
nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki:
1148 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:129 705,25 PLN

Opis:
diet poselska
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X1
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:101 361,48 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,61%

Opis:
pożyczka - kancelaria sejmu
Cała kwota:20 000 PLN
Uwagi: od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2015 oprocentowanie - 4%, wartość do spłacenia podana około

Opis:
kredyt samochodowy, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota:46 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:37 400 PLN
Uwagi: od 31.05.2014 do 26.05.2017, oprocentowanie 5,73%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Małgorzata Janyska
Nazwisko panieńskie:
Chojcan
Data i miejsce urodzenia:
1962-01-16 Wyrzysk
Zatrudnienie:sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93, dyrektor administracji - prokurent (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
22 863,60 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze

25 200,14
Uwagi: środki na koncie bieżącym i oszczędnościowym

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
232 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
220 m2
Powierzchnia działki:
129 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
37 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:156 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
1620 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj:
nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki:
1148 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
diet poselska
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2006
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP
Cała kwota:130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:108 000 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 7,55%

Opis:
pożyczka - kancelaria sejmu
Cała kwota:20 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:15 660 PLN
Uwagi: od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2015 oprocentowanie - 4%, wartość do spłacenia podana około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Małgorzata Janyska
Nazwisko panieńskie:
Chojcan
Data i miejsce urodzenia:
1962-01-16 Wyrzysk
Zatrudnienie:sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93, dyrektor administracji - prokurent (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):19 786,85 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
232 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
220 m2
Powierzchnia działki:
129 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
37 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:156 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
1620 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj:
nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki:
1148 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
diet poselska
Kwota:30 128,61 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2006
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP
Cała kwota:130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:113 000 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 7,55%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Małgorzata Janyska
Nazwisko panieńskie:
Chojcan
Data i miejsce urodzenia:
1962-01-16 Wyrzysk
Zatrudnienie:sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93, dyrektor administracji - prokurent

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
232 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
220 m2
Powierzchnia działki:
129 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
37 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:156 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
1620 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj:
nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki:
1148 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
działalność jako osoba fizyczna
Przedmiot działalności:
consulting
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:1 000 PLN
Dochód:0 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Rokietnica sp. z o. o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2008-03
Do kiedy:
2011-02-15

Dochód:
Kwota: 527,50 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:146 665 PLN

Opis:
dochód z wynajmu nieruchomości
Kwota:5 000 PLN

Opis:
dochód radnego Sejmiku Wielkopolskiego
Kwota: 638,50 PLN

Opis:
dochód Posła na Sejm RP
Kwota:19 755,18 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2006
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP
Cała kwota:130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:120 000 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 8,52%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Małgorzata Janyska
Nazwisko panieńskie:
Chojcan
Data i miejsce urodzenia:
1962-01-16 Wyrzysk
Zatrudnienie:sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93, dyrektor administracji - prokurent

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):24 900,72 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
232 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
220 m2
Powierzchnia działki:
129 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną oddane do użytkowania częściowo

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
37 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
pawilon handlowy
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:156 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Powierzchnia działki:
1620 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj:
nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki:
1148 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
działalność jako osoba fizyczna
Przedmiot działalności:
consulting
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:1 000 PLN
Dochód:0 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Rokietnica sp. z o. o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2008-03
Do kiedy:
2011-02-15

Dochód:
Kwota: 527,50 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:130 887, 50 PLN

Opis:
dochód z wynajmu nieruchomości
Kwota:5 000 PLN

Opis:
dochód radnego Sejmiku Wielkopolskiego
Kwota: 640 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP
Cała kwota:130 000 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 8,52%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-31

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.