facebook tweeter youtube

 
Bożena Kamińska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • posłanka do Sejmu 8. kadencji
  • posłanka do Sejmu 7. kadencji
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawłowska
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):6 500 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):
5 000 USD
Uwagi: majątek odrębny

6 000 EUR
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: wycena wg polisy ubezpieczeniowej
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka nr 1
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny

Rodzaj:
działka nr 2
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 - majątek odrębny

Rodzaj:
działka nr 3
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:69 656,96 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 20 041,60 PLN

Opis:
przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota:3 197,18 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny mbank na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:81 834,61 CHF
Uwagi: majątek odrębny

Opis:
kredyt hipoteczny mbank na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:82 772,96 CHF
Uwagi: majątek odrębny

Opis:
linia kredytowa mbank - 24 000 PLN (po 50% z mężem) majątek odrębny

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-03

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawłowska
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):
10 000 USD
Uwagi: majątek odrębny

6 000 EUR
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: wycena wg polisy ubezpieczeniowej
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka nr 1
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - własność

Rodzaj:
działka nr 2
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 - majątek odrębny- własność

Rodzaj:
działka nr 3
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny- własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:138 238,95 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:37 829,53 PLN
Uwagi: w tym kwota opodatkowana: 4002,12 PLN kwota nieopodatkowana: 33827,41 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny mbank na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:83 481,35 CHF
Uwagi: majątek odrębny

Opis:
kredyt hipoteczny mbank na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:85 171,10 CHF
Uwagi: majątek odrębny

Opis:
linia kredytowa mbank (po 50% z mężem) majątek odrębny
Cała kwota:24 000 PLN

Podpis

Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawłowska
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN
Uwagi: mój majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):
5 000 USD
Uwagi: mój majątek odrębny

4 000 EUR
Uwagi: mój majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny
Uwagi: wycena wg polisy ubezpieczeniowej
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka nr 1
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny - własność

Rodzaj:
działka nr 2
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 - mój majątek odrębny- własność

Rodzaj:
działka nr 3
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: mój majątek odrębny- własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:148 359,41 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:27 360 PLN

Opis:
działalność wykonywana osobiście
Kwota:9 711,14 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny mbank na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:84 842 CHF
Uwagi: majątek odrębny

Opis:
kredyt hipoteczny mbank na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:88 741 CHF
Uwagi: majątek odrębny

Opis:
linia kredytowa mbank (po 50% z mężem) majątek odrębny
Cała kwota:24 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawłowska
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN
Uwagi: mój majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):
5 000 USD
Uwagi: mój majątek odrębny

6 000 EUR
Uwagi: mój majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny
Uwagi: wycena wg polisy ubezpieczeniowej
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka nr 1
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny - własność

Rodzaj:
działka nr 2
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 - mój majątek odrębny- własność

Rodzaj:
działka nr 3
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: mój majątek odrębny- własność

Rodzaj:
lokal
Powierzchnia lokalu:
43,91 m2
Tytuł prawny:
3/20 - spadek po matce, wspólność majątkowa małżeńska
Uwagi: wartość spadku obejmującego udział w dwóch nieruchomościach (3/20 w lokalu o pow. 49,91 m2 i 5/50 w lokalu o pow. 49,91 m2 )

Rodzaj:
lokal
Powierzchnia lokalu:
43,91 m2
Tytuł prawny:
5/50 - spadek po ojcu, wspólność majątkowa małżeńska
Uwagi: wartość spadku obejmującego udział w dwóch nieruchomościach (3/20 w lokalu o pow. 49,91 m2 i 5/50 w lokalu o pow. 49,91 m2 )

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:128 591,19 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:31 809,94 PLN

Opis:
działalność wykonywana osobiście
Kwota:4 504,18 PLN

Opis:
inne źródło
Kwota:40 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec mbanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:89 889 CHF
Uwagi: majątek odrębny

Opis:
kredyt hipoteczny wobec mbanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem)
Kwota pozostała do spłacenia:99 107,63 CHF
Uwagi: majątek odrębny

Opis:
umowa - linia kredytowa MBanku (po 50% z mężem) majątek odrębny
Cała kwota:24 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2017-04-18
Uwagi / sprostowania:w związku z brakiem ujęcia w Oświadczeniu Majątkowym za 2016 r. części spadkowych po śmierci rodziców, przesyłam korektę: w pkt II pk. 4 inne nieruchomości powinno być: powierzchnia dz. nr - 225 m2, dz. nr 2 - 64 m2 udział 1/2, dz. nr 3 -3 5666 m2, 3/20 spadek po matce (w lokalu 43,91 m2), 5/50 spadek po ojcu (w lokalu 43,91 m2) wartości: dz. nr 1 - 45 000 PLN, dz. nr 2 - 6 400 PLN, dz. nr 3 - 35 000 PLN, spadek - 10 000 PLN, tytuł prawny: dz. nr. 1, dz. nr. 2, dz. nr 3. - (mój majątek odrębny) własność, spadek 3/20, 5/50 - wspólność majątkowa małżeńska

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawłowska
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):4 500 PLN
Uwagi: (majątek odrębny)
Środki pieniężne (dewizy):
5 000 EUR
Uwagi: (majątek odrębny)

4 000 USD
Uwagi: (majątek odrębny)

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: wycena zgodnie z polisą ubezpieczeniową
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny - własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 - mój majątek odrębny- własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: mój majątek odrębny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:134 868,62 PLN

Opis:
inne źródła
Kwota:40 PLN

Opis:
Działalność osobista pełnienie obowiązków społecznych
Kwota:7 934,49 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec MBanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:109 381,79 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny wobec Mbanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:94 488,44 CHF

Opis:
Umowa linia kredytowa MBanku (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:24 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-28
Uwagi / sprostowania:Składam informację dotyczące korekty w oświadczeniu majątkowym za 2015 r. w pkt IX pkt 2 działalność wykonywana osobiście było 7734,49 PLN, powinno być 7934,49 PLN. Nie ujęta kwota 250,00 PLN brutto, wynikła z przeoczenia umowy o dzieło na tę kwotę. W załączeniu złożona korekta PIT-37 do Urzędu Skarbowego w dniu 20.06.2016 r.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawkowska
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):3 860 PLN
Uwagi: (majątek odrębny)
Środki pieniężne (dewizy):
2 000 EUR
Uwagi: (majątek odrębny)

5 000 USD
Uwagi: (majątek odrębny)

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: wycena zgodnie z polisą
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny - własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 - mój majątek odrębny- własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: mój majątek odrębny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy-uposażenie
Kwota:101 714,13 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:24 662,10 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:94 656,25 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:110 113,32 CHF

Opis:
Umowa linia kredytowa Multibank (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:24 000 PLN

Podpis

Data:
2015-11-04

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawkowska
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):4 800 PLN
Uwagi: (majątek odrębny)
Środki pieniężne (dewizy):
4 000 EUR
Uwagi: (majątek odrębny)

3 000 USD
Uwagi: (majątek odrębny)

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: wycena zgodnie z polisą
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny - własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 - mój majątek odrębny- własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: mój majątek odrębny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:72 125,89 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:20 800,87 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:2 911,87 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:96 009,01 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:112 800,28 CHF

Opis:
Umowa linia kredytowa Multibank (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:24 000 PLN

Podpis

Data:
2015-08-03

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawkowska
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):4 300 PLN
Uwagi: (majątek odrębny)
Środki pieniężne (dewizy):
4 000 EUR
Uwagi: (majątek odrębny)

3 000 USD
Uwagi: (majątek odrębny)

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: wycena zgodnie z polisą
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny - własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 - mój majątek odrębny- własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: mój majątek odrębny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:115 195,49 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 907,67 PLN

Opis:
inne źródła
Kwota:2 859,65 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:98 492,04 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:117 488,84 CHF

Opis:
Umowa linia kredytowa Multibank (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:24 000 PLN

Podpis

Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawkowska
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):6 500 PLN
Uwagi: (majątek odrębny)
Środki pieniężne (dewizy):
4 000 EUR
Uwagi: (majątek odrębny)

5 000 USD
Uwagi: (majątek odrębny)

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: wycena zgodnie z polisą
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny - własność

Rodzaj:
działka (teren usługowy)
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 - mój majątek odrębny- własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: mój majątek odrębny własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy (w tym uposażenie poselskie 73117,00 PLN)
Kwota:122 056,96 PLN

Opis:
umowy o dzieło, zlecenia
Kwota:15 240 PLN

Opis:
inne źródła
Kwota:2 779,52 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594,52 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:102 190 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na budowę domu (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:118 000 CHF

Opis:
Umowa linia kredytowa Multibank po 50% z mężem, majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:24 000 PLN

Podpis

Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawkowska
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Uwagi: (majątek odrębny)
Środki pieniężne (dewizy):
3 000 EUR
Uwagi: (majątek odrębny)

4 000 USD
Uwagi: (majątek odrębny)

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: wycena zgodnie z polisą [nieczytelne]
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny - własność

Rodzaj:
działka (teren usługowy)
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 - mój majątek odrębny- własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: mój majątek odrębny własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy (w tym uposażenie poselskie 73117,00 PLN)
Kwota:163 723,98 PLN

Opis:
umowy o dzieło, zlecenia
Kwota:6 000 PLN

Opis:
inne źródła
Kwota:4 700,67 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 759,89 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:105 114,91 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na budowę domu (po 50% z mężem) majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:133 003,20 CHF

Opis:
Umowa linia kredytowa Multibank po 50% z mężem, majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:24 000 PLN

Podpis

Data:
2013-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawkowska
Data i miejsce urodzenia:
1956-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):8 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):
2 000 EUR
Uwagi: majątek odrębny

3 000 USD
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - mój majątek odrębny zakupiony w drodze przetargu
Uwagi: wycena zgodna z polisą własności
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny, własność

Rodzaj:
działka (tereny usługowe)
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/X wspólność majątkowa z A.E Baranowscy - mój majątek odrębny
Uwagi: udział 1/2

Rodzaj:
działka (tereny usługowe)
Powierzchnia lokalu:
działka
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny, własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pracy
Kwota:57 664,65 PLN

Opis:
wynagrodzenie - uposażenie poselskie
Kwota:9 795,95 PLN

Opis:
umowy o dzieło, zlecenie
Kwota:10 704 PLN

Opis:
inne źródła
Kwota:2 127,01 PLN

Opis:
diety poselskie
Kwota:4 176,03 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na cele mieszkaniowe (po 50% z mężem) opr 3,60% majątek odrębny.
Kwota pozostała do spłacenia:108 277,87 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na budowę domu (po 50% z mężem) majątek odrębny, opr 2,51%.
Kwota pozostała do spłacenia:122 495,29 CHF

Opis:
linia kredytowa w Multibanku opr 11% - po 50% z mężem, majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:24 000 PLN

Podpis

Data:
2012-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bożena Kamińska
Nazwisko panieńskie:
Pawłowska
Data i miejsce urodzenia:
1965-08-27 Gołdap
Zatrudnienie:Młodzieżowy Dom Kultury w Suwałkach, dyrektor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 500 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):1 500 EUR
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
221,74 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - mój majątek odrębny
Uwagi: wg polisy ubezpieczenia z 11-08-2011
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka (zabudowana budynkiem mieszkalnym)
Powierzchnia działki:
225 m2
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny

Rodzaj:
działka (tereny usługowe)
Powierzchnia działki:
64 m2
Wartość:6 400 PLN
Tytuł prawny:
1/2 wspólność majątkowa z A.E [nieczytelne], mój majątek odrębny
Uwagi: udział 1/2

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
5666 m2
Wartość:35 000 PLN
Tytuł prawny:
mój majątek odrębny, własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę
Kwota:54 218,25 PLN

Opis:
umowa zlecenie
Kwota:5 061 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na remont domu (po 50% z mężem opr 3,60% w skali roku - majątek odrębny)
Kwota pozostała do spłacenia:109 427,57 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny wobec Multibanku na budowę domu (po 50% z mężem, majątek odrębny, opr 1,61%)
Kwota pozostała do spłacenia:142 229,36 CHF

Opis:
linia kredytowa w Multibanku opr 11 % po 50% z mężem - majątek odrębny
Kwota pozostała do spłacenia:24 000 PLN

Podpis

Data:
2011-10-20

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.