facebook tweeter youtube

 
Mariusz Kamiński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • minister spraw wewnętrznych i administracji, Koordynator służb specjalnych
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W l. 80. zaangażowany w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Związany z NSZZ „Solidarność”, Ligą Republikańską i Przymierzem Prawicy, w PiS w l. 2001-2006 oraz od 2011 r. Szef warszawskich struktur PiS. W l. 1985-1989 redaktor „Kuriera Akademickiego”. Współpracował przy tworzeniu „Radia Solidarność” (1985-1988). Pracował w biurze BOR i Głównym Urzędzie Ceł. W l. 1995-1997 pracownik biura kontroli w Telewizji Polskiej. W l. 2006-2009 szef CBA. Poseł w l. 1997-2001, 2005-2007 i od 2011 r. (III, V, VII-VIII kadencja). Zasiadał w komisjach: administracji i spraw wewnętrznych (trzykrotnie); kultury i środków przekazu; sprawiedliwości i praw człowieka. Minister-członek i koordynator służb specjalnych w rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, od sierpnia 2019 r. minister spraw wewnętrznych i administracji.
Edukacja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny; specjalność: Historia, rok ukończenia: 1990

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
2019kandydat na posła
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 19797 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 14.08.2019Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych (rząd Mateusza Morawieckiego), minister, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna Strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

11.12.2017 – 13.08.2019Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Mateusza Morawieckiego), minister-członek, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna Strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Portal Onet.pl

od 11.12.2017Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Mateusza Morawieckiego), koordynator służb specjalnych, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna Strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Portal Onet.pl

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 11.12.2017Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Beaty Szydło), minister-członek, koordynator służb specjalnych, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 29654» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

26.05.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw wdrożenia rekomendacji GRECO przyjętych w raporcie z IV rundy ewaluacyjnej Grupy Państw przeciwko korupcji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 29654 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

28.05.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o Agencji Wywiadu (druk nr 2294); o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (druk nr 2295), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 1296), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2013 – 07.02.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 880), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Demokracji w Krajach Byłego Bloku Komunistycznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2011Prawo i Sprawiedliwość, wiceprezes» źródło

Źródło

Portal Informacyjny TVN24

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 17535» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacji Prawo i Sprawiedliwość, członek Komitetu Politycznego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Prawa i Sprawiedliwość

2011kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 17535 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2011Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Portal tvn24.pl

od 2011Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Zarządu Okręgowego w Warszawie, Warszawa» źródło

Źródło

Portal wyborcza.pl

03.08.2006 – 13.10.2009Centralne Biuro Antykorupcyjne, szef, Warszawa» źródło

Źródła

Ludzie Wprost


Wikipedia - wolna encyklopedia

19.10.2005 – 05.07.2006Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 05.07.2006Sejm RP V kadencji, poseł (rezygnacja z mandatu), Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 9142» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wikipedia – wolna encyklopedia

2005kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 9142 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.12.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przeprowadzenia wyjaśnień w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zakresie prawidłowości nadzoru nad działalnością Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.11.2004 – 18.01.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3333), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.05.2004 – 13.04.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności karnej uczestników Powstania Warszawskiego posiadających bez wymaganego pozwolenia broń lub amunicję (druk nr 2567), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2004 – 03.03.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw (druki nr 2410 i 2498), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała do bieżącego monitorowania pozyskiwania oraz wykorzystania środków z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2003 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2003 – 09.07.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja n nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji (druk nr 1301) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2003 – 10.09.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (druk nr 530), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2002 – 10.06.2002Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz zmianie niektórych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2002 – 2006Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

21.11.2001 – 12.12.2001Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy lustracyjnej (druk nr 13), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość" (5), liczba głosów: 5257» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.07.2001 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

08.05.2001 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druk nr 2616), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2001kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość" (5), liczba głosów: 5257 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2001 – 2002Przymierze Prawicy, wiceprezes» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

05.05.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia i przygotowania stanowiska Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie ustanowienia prawa uniemożliwiającego stosowanie sądowego zakazu publikacji jako formy zabezpieczenia powództwa w sprawach o ochronę dobrego imienia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.1998 – 20.04.1999Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszechnego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych , członek
20.10.1997 – 05.07.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarność, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1995 – 1997Telewizja Polska SA, pracownik Biura Kontroli, Warszawa» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1993 – 1995Główny Urząd Ceł , pracownik, Warszawa» źródło

Źródła

Ludzie Wprost


Encyklopedia Solidarności

1993 – 2001Liga Republikańska, współzałożyciel, przewodniczący» źródło

Źródło

Ludzie Wprost

1992 – 1993Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Regionu Mazowsze, pracownik» źródło

Źródło

Ludzie Wprost

1991 – 1992Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, pracownik Departamentu Zagrożeń Wewnętrznych, Warszawa» źródło

Źródło

Ludzie Wprost

1987 – 1990Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim, wiceprzewodniczący Zarządu Uczelnianego, Warszawa» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1986 – 1990Niezależne Zrzeszenie Studentów, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1985 – 1988Radio Solidarność, współorganizator emisji » źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1985 – 1989Czasopismo "Kurier Akademicki", redaktor» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1984 – 1989Niezależne Zrzeszenie Studentów, działacz» źródło

Źródło

Ludzie Wprost

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.