facebook tweeter youtube

 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na senatorkę
    Koalicja Obywatelska
Absolwentka administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała w jako referentka w lokalnej telewizji kablowej, w 2003 r. zatrudniona w starostwie powiatowym w Wałbrzychu, następnie, do 2011 r. w Wałbrzyskim Związku Wodociągów i Kanalizacji (na stanowisku głównego specjalisty). W l. 2002-2011 zasiadała w radzie miasta Wałbrzycha, od 2006 r. do objęcia mandatu posła w 2011 r. była przewodnicząca rady. Od 2003 r. w PO. Posłanka od 2011 r. (VII-VIII kadencja), pracowała w komisjach: finansów publicznych; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Obecnie kontynuuje pracę w komisji finansów publicznych, ponadto zasiada w komisji administracji i spraw wewnętrznych.
Edukacja
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Zarządzanie (administracja), rok ukończenia: 2000

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 11.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Sportowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2018 – 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr 2770), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Arabia Saudyjska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kolumbijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.02.2017 – 07.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 1185), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 773), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyzwań Demokracji XXI wieku, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.07.2016 – 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyzwań Demokracji XXI wieku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 09.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.12.2015 – 26.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wałbrzych (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 6421» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Wałbrzych (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 6421 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.07.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3575), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.06.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3296), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2014 – 08.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr 2450), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druk nr 2134), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 1824), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.2014 – 02.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 2030), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2013 – 21.01.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1881), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2013 – 21.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1637), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 1293), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.04.2013 – 11.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich i senackiego projektów ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki nr 966, 1013, 1213 i 1214) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk nr 1212), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2012 – 21.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 695), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2012 – 24.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego i poselskiego projektów ustaw o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomości (druk nr 496, nr 561 - od 29.08.2012 oraz nr 1760 od 07.11.2013), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Meksykańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Poselski ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.04.2012 – 21.05.2012Sejm RP VII kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 21.02.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Pogranicza Polsko-Czeskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 05.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wałbrzych, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 6762» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.2011Platforma Obywatelska, pełnomocnik ds. kontaktu z Zarządem Regionu Dolnośląskiego PO» źródło

Źródło

Strona Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej

2011kandydat na posła
okręg: Wałbrzych, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 6762 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Rada Miasta Wałbrzycha, przewodniczący, Wałbrzych» źródło

Źródło

Strona Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej

2010 – 2011Rada Miasta Wałbrzycha, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Wałbrzych
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 1038» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego, Wałbrzych
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 1038 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Rada Miasta Wałbrzycha, radny, Wałbrzych
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 734» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego, Wałbrzych
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 734 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Rada Miasta Wałbrzycha, przewodniczący, Wałbrzych» źródło

Źródło

Strona Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej

od 2003Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2003 – 2011Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, główny specjalista ds. majątku, Wałbrzych» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2003Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, kierownik biura, Wałbrzych» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

brak informacjiRada Miasta Wałbrzycha, Komisja Budżetu i Finansów, przewodniczący» źródło

Źródło

Strona Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej

2002 – 2006Rada Miasta Wałbrzycha, radny, Wałbrzych
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Wałbrzych 2002 (10), liczba głosów: 536» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Wałbrzych
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Wałbrzych 2002 (10), liczba głosów: 536 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od pierwsza dekada XXI w.Platforma Obywatelska, członek Rady Regionalnej Regionu Dolnośląskiego» źródło

Źródło

Strona Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej

1998 – 2003Telewizja Kablowa Satkabel sp. z o.o, referent» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.