facebook tweeter youtube

 
Józef Lassota
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydat na posła
    Koalicja Obywatelska
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe z chłodnictwa oraz zagospodarowania przestrzennego. Przez ponad dwadzieścia lat pracował w zawodzie, następnie zajął się działalnością publiczną. Organizator struktur NSZZ „Solidarność” w Małopolsce, internowany w stanie wojennym, więzień polityczny. Związany z Unią Wolności (1994-2004) i Partią Centrum. Członek PO od 2010 r. Dyrektor urzędu wojewódzkiego w Krakowie oraz wicewojewoda krakowskiego (1990-1992). Samorządowiec: prezydentem (1992-1998) i radny Krakowa (1994-2006), radny sejmiku woj. małopolskiego (2010-2011). Działacz Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich, przewodniczył Konwentowi Prezydentów Największych Miast Polski. Prezes klubu sportowego Cracovia(2003-2010). Poseł w l. 1997-2001 i od 2011 r. (III, VII-VIII kadencja). Pracował w komisach: samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; spraw wewnętrznych; zdrowia; łączności z Polakami za granicą. Obecnie zasiada w komisji infrastruktury oraz administracji i spraw wewnętrznych.
Edukacja
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny; specjalność: Samochody i Ciągniki, rok ukończenia: 1968
Politechnika Łódzka, ; specjalność: Chłodnictwo, rok ukończenia: 1975
Uniwersytet Jagielloński, ; specjalność: Zagospodarowanie Przestrzenne, rok ukończenia: 2011

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 23.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.04.2019 – 14.05.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk nr 3347), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.12.2018 – 15.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3072), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2018 – 18.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dokumentach publicznych (druk nr 2153), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1533), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Arabia Saudyjska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2017 – 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (druk nr 1200), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. cukrzycy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Małopolski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyzwań Demokracji XXI wieku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.05.2016 – 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.01.2016 – 17.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 190), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2015 – 26.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 10.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Senat RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8285» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Kraków (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8285 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.06.2015 – 09.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3433), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3296), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw oraz - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw (druki nr 3091 i 3229), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2015 – 19.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druki nr 2684 i 2684-A), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2972 i 3204), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2014 – 14.01.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. rozwoju i rewitalizacji miast, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (druk nr 2023), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2014 – 24.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2620), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2014 – 12.01.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy - Prawo budowlane (druk nr 2493), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2014 – 22.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (druk nr 2444), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2014 – 21.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1859), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.2014 – 02.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 2030), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk nr 1959), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Maltańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2013 – 05.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 1499), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2013 – 04.04.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (druk nr 1140), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Kanadyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2012 – 10.10.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 341), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Olimpijski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 22.05.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 293), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 22), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.03.2012 – 28.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 215 i do druku 215, druk nr 375), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Małopolski Zespół Parlamentarny, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2011 – 21.06.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10241» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

07.09.2011 – 09.06.2014Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Wieliczka» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2011kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10241 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Sejmik Województwa Małopolskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Kraków
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 17055» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 17055 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

01.10.2008 – 09.09.2014Stowarzyszenie Willa Decjusza, członek Komisji Rewizyjnej, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

29.02.2008 – 23.02.2011Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Wieliczka» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 27.11.2007Fundacja Szkoła Praktyczna im. Bronisława Piskozuba, członek Komitetu Założycielskiego, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2007 – brak informacji pełnomocnik burmistrza Wieliczki ds. inwestycji, kierownik Jednostki Realizującej Projekt (z funduszy UE), Wieliczka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

31.03.2006 – 16.03.2012Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki, członek Komisji Rewizyjnej, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 10.03.2006Stowarzyszenie Forum Obywatelskie 'Twoje Miasto', członek Komisji Rewizyjnej, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2006kandydat na prezydenta miasta Krakowa, Kraków
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców LASSOTA, liczba głosów: 13490 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 09.12.2005Polska Fundacja Kultury Amerykańskiej im. Jana Paderewskiego, wiceprezes Zarządu, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

14.09.2005 – 27.12.2012Fundacja 100 lat KS CRACOVIA, prezes Zarządu, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

02.06.2005 – 14.09.2005Fundacja 100 lat KS CRACOVIA, członek Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej, Kraków
od 24.03.2005"Dzieło Pomocy Dzieciom" Fundacja Ruperta Mayera, członek Komisji Rewizyjnej, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 04.02.2005Klub Sportowy Cracovia (dawniej: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Cracovia), prezes, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2005kandydat na senatora
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Centrum, liczba głosów: 72022 (niewybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

2004kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
lista wyborcza: Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców (6), liczba głosów: 5342 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.01.2003 – 16.03.2004Fundacja 100 lat KS CRACOVIA, członek Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

23.01.2003 – 02.06.2005Fundacja 100 lat KS CRACOVIA, prezes Zarządu, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

30.12.2002 – 20.02.2007Stowarzyszenie Willa Decjusza, członek Komisji Rewizyjnej, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002 – 2006własna działalność gospodarcza (firma consultingowa), właściciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

2002 – 2006Rada Miasta Krakowa, radny, Kraków
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty (17), liczba głosów: 3467» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Kraków
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty (17), liczba głosów: 3467 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na prezydenta miasta Krakowa, Kraków
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty, liczba głosów: 74875 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.06.2001 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania komisyjnego projektu uchwały Sejmu RP w sprawie dostępu osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku do informacji przekazywanych przez media w formie wizualnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2001kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Unii Wolności (3), liczba głosów: 4213 (niewybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

24.10.2000 – 30.11.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 2234) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2000 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 1697), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.04.2000 – 11.12.2000Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zamówieniach publicznych , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.03.2000 – 06.12.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw: o zasadach udostępniania mieszkań przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego powstałych w wyniku komercjalizacji oraz mieszkań państwowych osób prawnych (druk nr 1683); o zasadach sprzedaży mieszkań zakładowych oraz o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych gminom i spółdzielniom mieszkaniowym (druk nr 1746), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2000 – 21.07.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie (druk nr 1616), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2000 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznego zasobów naturalnych kraju (druk nr 1455), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.1999 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. systemu obrony terytorialnego , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.11.1999 – 29.03.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkaniowych przez przedsiębiorstwa państwowe, o gospodarce nieruchomości (druk nr 1491) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.1999 – 08.11.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustawy o samorządzie gminnym (druki nr 1041 i 1218) (od 11-10-2000 r. druk nr 2144) , członek, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.1999 – 16.02.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1407) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.1999 – 19.11.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (druk nr 1381), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.10.1999 – 04.11.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (druk nr 1378), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.1999 – 29.03.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do niektórych wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego , członek, zastępca przewodniczącego » źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.06.1999 – 21.07.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych na grunty leśne (druk nr 1018) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.05.1999 – 21.07.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw: poselskiego - o organizacji rynku producentów rolnych i żywnościowych oraz o rolniczych grupach producenckich i ich zrzeszeniach (druk nr 505) i rządowego - o grupach producentów rolnych i ich związkach (druk nr 1002) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.1999 – 29.03.2000Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących wynagrodzenia osób pełniących niektóre funkcje publiczne, a także osób zatrudnionych w niektórych zakładach pracy , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.04.1999 – 21.07.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o warunkach sprzedaży produktów rolnych (druk nr 992) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.1999 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących ustroju m.st. Warszawy i gmin warszawskich (druk nr 628); od dnia 30-03-2000 druki nr 1543 i 1765; od dnia 22-09-2000 druk nr 2194 , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.1999 – 21.07.2000Sejm RP III kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.10.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (druk nr 558); (od 08.07.1999 r. druk 558-A) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.09.1998 – 06.10.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 572) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.1998 – 22.01.1999Sejm RP III kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1998 – 2002Rada Miasta Krakowa, radny, Kraków
lista wyborcza: Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO (10), liczba głosów: 2916» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego, Kraków
lista wyborcza: Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO (10), liczba głosów: 2916 (wybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

02.12.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Unii Wolności , członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Unia Wolności» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Unia Wolności (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1994kandydat na radnego, Kraków (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

1994 – 2004Unia Wolności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

1994 – 1998Rada Miasta Krakowa, radny, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

10.1992 – 1998Urząd Miasta Krakowa, prezydent, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

1991 – 1992Urząd Wojewódzki w Krakowie, wicewojewoda, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

lata 90.Unia Metropolii Polskich, wiceprezes» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Oficjalna strona Józefa Lassoty

lata 90.Związek Miast Polskich, członek Zarządu» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Oficjalna strona Józefa Lassoty

1990 – brak informacji Urząd Wojewódzki w Krakowie, dyrektor, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

1989 – 1990Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Chemicznych i Chłodniczych „CEBEA”, zastępca dyrektora, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

lata 80.Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Małopolsce, członek-założyciel, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

1980 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

1970 – 1989Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Chemicznych i Chłodniczych „CEBEA”, pracownik, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

1970 – 1990Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH”, pracownik, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

1968 – 1970Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Mielec”, pracownik, Mielec» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Lassoty

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.