facebook tweeter youtube

 
Marek Łapiński

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Sejmu 7. kadencji

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Poseł, członek PO, dziennikarz, samorządowiec. Absolwent wrocławskiego AWF. Pracował w lokalnych mediach jako dziennikarz i reporter radiowy. Współprowadził agencję reklamową. Przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Działalność polityczna rozpoczął w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, był członkiem UW, od 2001 r. w PO. W samorządzie od 1998 r., był radnym miasta Trzebnica. Trzy razy kandydował do sejmiku woj. dolnośląskiego. Dwukrotnie zajmował miejsce radnych, którym wygasł mandat. Przewodniczący sejmiku (2007-2008). W 2008 r. pracował jako pełnomocnik wojewody ds. Euro 2012. Był marszałkiem, a następnie wicemarszałkiem woj. dolnośląskiego.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
25.09.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.05.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 3227), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2015 – 25.09.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.01.2015 – 20.03.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 283) i senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 1651), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2014 – 16.01.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.10.2014 – 23.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2014 – 21.10.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 2667) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 2668), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2014 – 01.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2014 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1699), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2014 – 08.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr 2450), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.05.2014 – 25.07.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2014 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 23.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2013 – 21.01.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1881), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2013 – 30.05.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Czarnogórska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 08.05.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1380), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 19.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.04.2013 – 13.09.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2013 – 19.04.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2013 – 17.04.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 1125), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2013 – 24.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 1031 i 1032) oraz o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1033), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.08.2012 – 22.03.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Poselski ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2012 – 31.08.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2012 – 25.05.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 10.05.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 292), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Serbska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 21.02.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Pogranicza Polsko-Czeskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 17.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2012Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, członek Rady, Wrocław» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 16.02.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Służb Mundurowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 14.03.2012Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.05.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 01.12.2011Sejm RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 6357» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.02.2011 – 17.05.2011Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, członek Rady Fundacji, Wrocław» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

25.02.2011 – 17.05.2011Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, członek Rady Fundacji, Wrocław
2011kandydat na posła
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 6357 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

01.12.2010 – 2011Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, wicemarszałek, Wrocław» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2010 – 2011Sejmik Województwa Dolnośląskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Wrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 20188» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 20188 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 24.10.2008Fundacja Polska Miedź, członek Rady Fundacji» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

05.03.2008 – 2010Urząd Marszałkowski Województwa Dolnosląskiego, marszałek, Wrocław» źródło

Źródła

Portal gazeta.pl


Wikipedia - wolna encyklopedia


Wikipedia - wolna encyklopedia

26.02.2008 – 07.05.2008Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, członek Rady, Wrocław» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

25.02.2008 – 03.06.2008Zakład Budowy Aparatury APAKOR-ROKITA sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Brzeg Dolny» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2008 – brak informacji Związek Województw RP, delegat Województwa Dolnośląskiego» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2008 – brak informacji Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, przedstawiciel, Strasburg, Francja» źródło

Źródło

Oficjalna strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

2008Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pełnomocnik wojewody ds. EURO 2012, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2007 – 2008Sejmik Województwa Dolnośląskiego, przewodniczący, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

07.12.2006 – 2010Sejmik Województwa Dolnośląskiego, radny (zajął miejsce Wojciecha Bochnaka), Wrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 4251» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

2006kandydat na radnego (do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego)
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 4251 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Komisja Rewizyjna, przewodniczący» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2005 – 2006Sejmik Województwa Dolnośląskiego, radny (zajął miejsce radnego Andrzeja Jarocha, wybranego na Senatora RP), Wrocław
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość (8), liczba głosów: 2203» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2002kandydat na radnego (do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego)
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość (8), liczba głosów: 2203 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1999 – 2005Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, wiceprezes, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1998 – 2002Rada Miasta Trzebnica, radny, Trzebnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy "Trzebnica 2000 plus" (7), liczba głosów: 124» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego, Trzebnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy "Trzebnica 2000 plus" (7), liczba głosów: 124 (wybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1996 – 2007Agencja Reklamowa "Nowa" s.c., współwłaściciel» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1996Tygodnik "Słowo Sportowe", reporter, Wrocław» źródło

Źródła

Oficjalna strona Marka Łapińskiego


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1995 – 1996Radio ESKA we Wrocławiu, reporter, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

12.1993 – 10.2007Czasopismo "Nowa Gazeta Trzebnicka", redaktor naczelny, wydawca, Trzebnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Łapińskiego

1992 – 1994Kongres Liberalno-Demokratyczny, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1991 – 1993dziennikarz w czasopismach: "Okolice" i "Zadyma Lokalna" » źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Łapińskiego

lata 90.Fabryka BMW w Monachium, pracownik fizyczny, Monachium, Niemcy» źródło

Źródło

Dziennik "Gazeta Wrocławska", wydanie internetowe

lata 90. – 2000Unia Wolności, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.