facebook tweeter youtube

 
Małgorzata Pępek
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Ekonomistka, ukończyła administrację w Krakowskiej Szkole Wyższej oraz studia podyplomowe z zarządzania. Działaczka samorządowa: radna i członkini zarządu gminy Ślemień (1990-2002). Od 2002 r. do objęcia mandatu w 2011 r. wójt gminy Ślemień. Członkini prezydium zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu. Przewodniczy PO w powiecie żywieckim. Posłanka od 2011 r. (VII-VIII kadencja), pracowała w komisjach rolnictwa i rozwoju wsi oraz polityki senioralnej. Kolejną kadencję zasiada w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, jest członkinią komisji administracji i spraw wewnętrznych.
Edukacja
Krakowska Szkoła Wyższa, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Administracja, rok ukończenia: 2006
Polska Akademia Nauk, ; specjalność: Zarządz. w Pol. Adm. Publicznej a Wspólna Europejska Przestrzeń Administracyjna, rok ukończenia: 2010

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (Podbeskidzia), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2019Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała gospodarki komunalnej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.12.2019 – 19.12.2019Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała gospodarki komunalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.03.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2018 – 10.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2018 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.09.2017 – 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2017 – 22.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk nr 1294), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2016 – 21.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.11.2016 – 09.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030), Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (druk nr 1031) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 773), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.07.2016 – 23.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 247), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2016 – 08.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Republika Korei, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2016 – 08.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tanzańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 09.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.02.2016 – 28.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Województwa Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bielsko-Biała (27), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 11733» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Bielsko-Biała (27), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 11733 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.07.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3575), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3296), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2015 – 10.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 2968), - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3139), - przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3157), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2014 – 09.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy - Prawo budowlane (druk nr 2964), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 2718), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2014 – 23.10.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk nr 2542), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk nr 2117), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2014 – 08.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr 2450), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Polityki Senioralnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2014 – 13.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2132), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925), o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk nr 1661), od dn. 2014-03-12 (druk nr 2144), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 1293), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1192), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2013 – 17.04.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 1125), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2013 – 26.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 758), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2013 – 21.03.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1035), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.09.2012 – 12.10.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 717), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 22.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 497) oraz o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa (druk nr 498), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2012 – 23.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty (druk nr 551), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2012 – 11.10.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 297), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 29.08.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 172); pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1312), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bielsko-Biała, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 12723» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Bielsko-Biała, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 12723 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Urząd Gminy Ślemień, wójt (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Ślemień
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Wiedza i Doświadczenie dla Gminy, liczba głosów: 1285» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na urząd wójta, Ślemień
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Wiedza i Doświadczenie dla Gminy, liczba głosów: 1285 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Urząd Gminy Ślemień, wójt, Ślemień
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Wiedza i doświadczenie dla Gminy, liczba głosów: 1069» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na urząd wójta, Ślemień
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Wiedza i doświadczenie dla Gminy, liczba głosów: 1069 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2006Urząd Gminy Ślemień, wójt, Ślemień
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele dla Ziemi Żywieckiej, liczba głosów: 754» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na urząd wójta gminy Ślemień, Ślemień
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele dla Ziemi Żywieckiej, liczba głosów: 754 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Małgorzaty Pępek

1998 – 2002Zarząd Gminy Ślemień, członek, Ślemień» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1998 – 2002Rada Gminy Ślemień, radny, Ślemień
lista wyborcza: Komitet Wyborczy "Forum Samorządowe Gminy" (7), liczba głosów: 194» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego, Ślemień
lista wyborcza: Komitet Wyborczy "Forum Samorządowe Gminy" (7), liczba głosów: 194 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1994 – 1998Zarząd Gminy Ślemień, członek, Ślemień» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1994 – 1998Rada Gminy Ślemień, radny, Ślemień» źródło

Źródło

Serwis społecznościowy Facebook - profil Małgorzaty Pępek

1994kandydat na radnego, Ślemień (wybrana)» źródło

Źródło

Serwis społecznościowy Facebook - profil Małgorzaty Pępek

1990 – 1994Zarząd Gminy Ślemień, członek, Ślemień» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1990 – 1994Rada Gminy Ślemień, radny, Ślemień» źródło

Źródło

Serwis społecznościowy Facebook - profil Małgorzaty Pępek

1990kandydat na radnego, Ślemień (wybrana)» źródło

Źródło

Serwis społecznościowy Facebook - profil Małgorzaty Pępek

brak informacji Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w powiecie żywieckim, członek Prezydium Zarządu» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów do Parlamentu 2011

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.