facebook tweeter youtube

 
Dariusz Rosati

poseł
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Kajetan Rosati
Data i miejsce urodzenia:
1946-08-08 Radom
Zatrudnienie:emeryt

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 450 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
194 500 EUR

1 500 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
obligacje
Pełna kwota:1 000 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
390 m2
Wartość domu:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność majątkowa, własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
0,4 ha
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa, użytkowanie wieczyste
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,9 ha
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa, własność hipoteczna
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,4 ha
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 3,7 ha, [ukryte] gmina [ukryte], 1999 rok, od Agencji Własności Rolnej SP
Opis:
działka 0,4 ha, [ukryte] gmina [ukryte], 2003 rok, od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Millenium S.A
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2004

Dochód:
Kwota:167 767 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota:80 976 PLN

Opis:
prawa autorskie i inne
Kwota:20 977 PLN

Opis:
emerytury
Kwota:150 893 PLN

Opis:
Parlament Europejski, dochody z tytułu Art. 10 Statutu Posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:81 318,48 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
X5
Rok produkcji:
2017

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
ML 300
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2003

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-10-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Kajetan Rosati
Data i miejsce urodzenia:
1946-08-08 Radom
Zatrudnienie:Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, profesor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 000 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
163 000 EUR

 500 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
obligacje, udziały w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota:1 289 500 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
390 m2
Wartość domu:2 400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
1,5 ha
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,9 ha
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
hipoteka
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,4 ha
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 3,7 ha, [ukryte] gmina [ukryte], 1999 rok, od Agencji Własności Rolnej SP
Opis:
działka 0,4 ha, [ukryte] gmina [ukryte], 2003 rok, od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Millenium S.A
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2004

Dochód:
Kwota:167 767 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota:80 975,00 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:24 456,23 PLN

Opis:
emerytury
Kwota:147 414 PLN

Opis:
Parlament Europejski, dochody z tytułu Art. 10 Statutu Posła

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X5
Rok produkcji:
2017

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
ML 300
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2003

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-03-22

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Kajetan Rosati
Data i miejsce urodzenia:
1946-08-08 Radom
Zatrudnienie:Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, profesor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 160 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
68 500 EUR

 600 USD

 200 CHF
Papiery wartościowe:
Nazwa:
obligacje, udziały w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota:1 322 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
390 m2
Wartość domu:2 400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
1,5 ha
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,9 ha
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,4 ha
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 3,7 ha, [ukryte], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP
Opis:
działka 0,4 ha [ukryte] 2003 rok, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Millenium S.A
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2004

Dochód:
Kwota:195 616,89 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota:107 014,49 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:26 437,86 PLN

Opis:
emerytury
Kwota:151 728,61 PLN

Opis:
Parlament Europejski, dochody z tytułu Art. 10 Statutu Posła
Kwota:102 492,12 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X5
Rok produkcji:
2017

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
ML 300
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2003

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Kajetan Rosati
Data i miejsce urodzenia:
1946-08-08 Radom
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, profesor

Akademia Finansów i Biznesu "Vistula", Warszawa, profesor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 985 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
28 000 EUR

 500 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne
Pełna kwota:700 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
390 m2
Wartość domu:2 400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
1,5 ha
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,9 ha
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,4 ha
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 3,7 ha, [ukryte], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
Opis:
działka 0,4 ha [ukryte] 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Millenium S.A
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2004

Dochód:
Kwota:197 046,89 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota:103 166,69 PLN

Opis:
Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota:34 884,20 PLN

Opis:
inne dochody (zlecenia, autorskie)
Kwota:76 663,19 PLN

Opis:
Parlament Europejski - dochód
Kwota:78 094,08 EUR
Brutto/netto:netto

Opis:
pozostałe źródła
Kwota:37 458,9X PLN

Opis:
Akademia Finansów i Biznesu "Vistula" - wynagrodzenie
Kwota:18 691,86 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X5
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2003

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
ML 300
Rok produkcji:
2010

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Kajetan Rosati
Data i miejsce urodzenia:
1946-08-08 Radom
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Profesor

Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, profesor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):760 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
16 000 EUR

 500 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
390 m2
Wartość domu:2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
1,5 ha
Wartość:500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
2090 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
hipoteka
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,9 ha
Wartość:100 000,00 PLN
Tytuł prawny:
hipoteka

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,4 ha
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 3,7 ha, [ukryte], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
Opis:
działka 0,4 ha [ukryte] 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Millenium S.A
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2004

Dochód:
Kwota:221 767,50 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota:82 004,12 PLN

Opis:
Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota:44 384,28 PLN

Opis:
Inne dochody (dzieło, zlecenia, autorskie)
Kwota:205 504,1X PLN

Opis:
Parlament Europejski - dochód
Kwota:76 005 EUR
Brutto/netto:netto

Opis:
Inne źródła
Kwota:4 121,42

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X5
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2003

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
ML 300
Rok produkcji:
2010

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Kajetan Rosati
Data i miejsce urodzenia:
1946-08-08 Radom
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Profesor

Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, profesor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):350 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
23 000 EUR

 500 USD

2 000 CHF

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
390 m2
Wartość domu:2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
1,5 ha
Wartość:500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
2030 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,9 ha
Wartość:100 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,4 ha
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
Opis:
działka 0,4 ha 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Millenium S.A
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2004 roku

Dochód:
Kwota:298 185 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota:83 088,71 PLN

Opis:
Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota:35 885,31 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu, wynagrodzenie
Kwota:14 298,16 PLN

Opis:
Inne dochody (dzieło, zlecenia, autorskie)
Kwota:194 916,74 PLN

Opis:
Parlament Europejski - dochód
Kwota:37 552,08 EUR

Opis:
Pełnienie obowiązków społecznych
Kwota:1 136,21 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X5
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2003

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
ML 300
Rok produkcji:
2010

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Kajetan Rosati
Data i miejsce urodzenia:
1946-08-08 Radom
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Profesor

Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, profesor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):550 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 000,00 EUR

 100 USD

 200 CHF

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
390 m2
Wartość domu:2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
1,5 ha
Wartość:500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
2030 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,9 ha
Wartość:100 000,00 PLN

Rodzaj:
dzialka
Powierzchnia działki:
0,4 ha
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.
Opis:
działka 0,4 ha 2003r, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Millenium S.A
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2004 roku

Dochód:
Kwota:264 905,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota:76 121,68 PLN

Opis:
Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota:73 576,71 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu, uposażenie
Kwota:37 290,00 PLN

Opis:
Inne dochody (dzieło, zlecenia, autorskie)
Kwota:256 668,81 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X5
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka prywatna (od Jan Woźniakowski)
Cała kwota:112 000,00 CHF

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-06-15

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Kajetan Rosati
Data i miejsce urodzenia:
1946-08-08 Radom
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Profesor

Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, profesor
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):405 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
4 000,00 EUR

3 000 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
390 m2
Wartość domu:2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
1,5 ha
Wartość:500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
2030 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,9 ha
Wartość:100 000,00 PLN

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Millenium S.A
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2004 roku

Dochód:
Kwota:281 225,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota:85 989,76 PLN

Opis:
Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota:141 381,49 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu, uposażenie
Kwota:38 234,24 PLN

Opis:
Inne dochody- dzieło, zlecenia, autorskie
Kwota:276 812,23 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: rok 2012

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X5
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny, BNP Paribas
Cała kwota:13 164,00 CHF

Opis:
Pożyczka prywatna
Cała kwota:106 500,00 CHF

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Kajetan Rosati
Data i miejsce urodzenia:
1946-08-08 Radom
Zatrudnienie:Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Profesor
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):180 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):5 000,00 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
390 m2
Wartość domu:2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
1,5 ha
Wartość:500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
2030 m2
Wartość:2 000 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,9 ha
Wartość:100 000,00 PLN

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 3,7 ha, [tekst ukryty], 1999 rok, Agencja Własności Rolnej SP

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Millenium S.A
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2004 roku

Dochód:
Kwota:249 225,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Szkoła Główna Handlowa, wynagrodzenie
Kwota:63 478,68 PLN

Opis:
Uczelnia Łazarskiego, wynagrodzenie
Kwota:124 298,36 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu, wynagrodzenie
Kwota:4 624,73 PLN

Opis:
Inne dochody- dzieło, autorskie
Kwota:212 065,22 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: rok 2011

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X5
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny
Cała kwota:44 757,00 CHF

Opis:
Pożyczka prywatna
Cała kwota:103 000,00 CHF

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Kajetan Rosati
Data i miejsce urodzenia:
1946-08-08 Radom
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Profesor

Poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 500,00 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
390 m2
Wartość domu:2 400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
1,5 ha
Wartość:500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
2030 m2
Wartość:2 000 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: rozpoczęta budowa domu

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,9 ha
Wartość:100 000,00 PLN

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka, [tekst ukryty], pow. 3,7 ha, 1999 rok

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bank Millenium S.A
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2004 roku

Dochód:
Kwota:251 545,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
SGH i wynagrodzenia
Kwota:53 330,52 PLN
Uwagi: 2010

Opis:
Łazarski i wynagrodzenia
Kwota:126 169,78 PLN
Uwagi: 2010

Opis:
Kancelaria Sejmu
Kwota: 954,69 PLN
Uwagi: 2010

Opis:
Inne (dzieło, autorskie)
Kwota:146 447,50 PLN
Uwagi: 2010

Opis:
Uposażenie poselskie + diety
Uwagi: [brak danych] ?

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny
Cała kwota:50 022,00 CHF

Opis:
Pożyczka prywatna
Cała kwota:103 000,00 CHF

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-23

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.