facebook tweeter youtube

 
Grzegorz Schreiber
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2018-11-21)
  • poseł do Sejmu 7. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Absolwent filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Działacz NSZZ „Solidarność”, ZChN oraz Przymierza Prawicy. Członek PiS od 2001 r. Pracował jako nauczyciel polskiego. Był dyrektorem szkoły podstawowej w Bydgoszczy. W l. 1994-1995 wiceprezydent Bydgoszczy, następnie pełnomocnik prezydenta ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Samorządowiec: radny Bydgoszczy (2002-2006), radny oraz wiceprzewodniczący sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego (2006-2010 i 2010-2011). Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu w rządzie J. Kaczyńskiego. Poseł w l. 1991-1993, 1997-2001 i od 2011 (I, III i VII-VIII kadencja, listy wyborcze: Wyborcza Akcja Katolicka oraz AWS, potem PiS). W Sejmie III kad. przewodniczył komisji etyki poselskiej. W Sejmie VII kad. pracował w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; ustawodawczej; wiceprzewodniczącym komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki. W sejmie VIII kad. był przewodniczącym komisji infrastruktury i członkiem komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Od 28.09.2016 r. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Edukacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny; specjalność: Filologia polska, rok ukończenia: 1986

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
08.05.2018 – 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Szachowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.2016 – 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.09.2016Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, sekretarz stanu, sekretarz do spraw parlamentarnych, Warszawa» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

14.04.2016 – 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2015 – 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.12.2015 – 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2015 – 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2015 – 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Historii i Tradycji Wojska Polskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2015 – 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Sieradz (11), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 15948» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Sieradz (11), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 15948 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.03.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2015 – 20.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Technologii Bezprzewodowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2015 – 20.02.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.02.2015 – 21.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw: rządowego o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 2674), poselskiego o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2715) i komisyjnego o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 3161), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.12.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2014 – 06.02.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządu terytorialnego , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 23.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Arabia Saudyjska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2013 – 26.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2013 – 24.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2013 – 06.02.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.09.2013 – 22.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.08.2013 – 10.10.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2013 – 02.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 19.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 26.07.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 22.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 497) oraz o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa (druk nr 498), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Szachowy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 24.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 230), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2012 – 29.02.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Szachowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 06.02.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 06.02.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 13.12.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Zastępcy Przedstawicieli» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Łódzki Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 06.02.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 03.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Sieradz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 17808» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Sieradz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 17808 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Bydgoszcz
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 11074» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 11074 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.07.2007 – 26.11.2007Ministerstwo Sportu i Turystyki, podsekretarz stanu, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2007kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 5364 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

24.11.2006 – brak informacji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wiceprzewodniczący, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

23.01.2006 – 23.07.2007Ministerstwo Sportu, podsekretarz stanu, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2006 – 2010Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radny, Bydgoszcz
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 8547» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 8547 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2006Rada Miasta Bydgoszczy, radny, Bydgoszcz
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (12), liczba głosów: 1178» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Bydgoszcz
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (12), liczba głosów: 1178 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2002Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

06.07.2001 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

30.01.2001 – 10.05.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 2156), członek, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2001 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o jawności procedur decyzyjnych, grup interesów i publicznym dostępie do informacji (druk nr 2153) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2001 – 2002Przymierze Prawicy, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

06.12.2000Sejm RP III kadencji, Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2000 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także dotyczących jawności procedur decyzyjnych i grup interesów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.07.2000 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.03.2000 – 29.06.2000Sejm RP III kadencji, Komisja Etyki Poselskiej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.10.1999 – 30.04.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ordynacji wyborczych do Sejmu i do Senatu oraz o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.1998 – 21.07.2000Sejm RP III kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Etyki Poselskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 20.11.1998Sejm RP III kadencji, Komisja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 19.11.1997Sejm RP III kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 05.07.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarność, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1996 – brak informacji Urząd Miasta Bydgoszczy, pełnomocnik prezydenta Bydgoszczy ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1994 – 1995Urząd Miasta Bydgoszczy, wiceprezydent miasta, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. projektów nowelizacji ustawy o "systemie oświaty" (druk: 72, 95) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja redakcyjna, zagadnień ogólnych i przepisów wprowadzających Konstytucję , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oświaty , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja ds. budżetu oraz finansowania edukacji, nauki i postępu technicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja ds. handlu, drobnej wytwórczości i usług , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyższym (druk: 244, 244-A) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budżetowej na 1992 rok (druk 183) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu prowizorium budżetowego na I kwartał 1992 r. (druk 19) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk 616) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk: 181, 390, 594), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.1993 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolności oraz Przepisy wprowadzające ustawę konstytucyjną - Karta Praw i Wolności , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1993 – 1994Paraklet sp. z o.o., prezes Zarządu, dyrektor generalny» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1993Ministerstwo Edukacji Narodowej, doradca ministra, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

17.10.1992 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.1992 – 17.10.1993Sejm RP I kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.1991 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, Komisja Handlu i Usług , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.1991 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.11.1991 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

25.11.1991 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Wyborcza Akcja Katolicka (17), liczba głosów: 5798» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1991kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Wyborcza Akcja Katolicka (17), liczba głosów: 5798 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1991Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy, dyrektor, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1990 – 2001Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1987 – 1991Szkoła Podstawowa w Kotomierzu, nauczyciel języka polskiego, Kotomierz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

lata 80.Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

brak informacjiTowarzystwo Gimnastyczne Sokół, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

brak informacjiStowarzyszenie Rodzin Katolickich, sekretarz oddziału» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.