facebook tweeter youtube

 
Krystyna Sibińska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W l. 1985-2002 pracowała w przedsiębiorstwie budowlanym, następnie prowadziła własną działalność gospodarczą. Zasiadała w radach nadzorczych przedsiębiorstwa Arx Gobex oraz Miejskich Zakładów Komunalnych. Radna miasta Gorzów Wielkopolski (2006-2011), przez dwa lata przewodnicząca rady. W 2010 r. bez sukcesu kandydowała na prezydenta miasta. W PO od 2002 r. Posłanka od 2011 r. (VII-VIII kadencja), zasiadała w komisjach: rolnictwa i rozwoju wsi i polityki senioralnej. Obecnie, po raz kolejny pracuje w komisjach: infrastruktury; ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Edukacja
Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury; specjalność: Technologia i Organizacja Budowy, rok ukończenia: 1987
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Prawo Administracyjne i Samorządowe, rok ukończenia: 2007
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług; specjalność: Zarządzanie Funduszami Europejskimi, rok ukończenia: 2004

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Lubuski Zespół Parlamentarny, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.06.2017 – 04.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne (druk nr 1529), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2017 – 24.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk nr 1495), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.09.2016 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Portal TVP Info

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kompleksu Energetyczno-Kopalnianego Gubin-Brody oraz Pokładów Miedziowych w rejonie Bytomia Odrzańskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Zambijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej "INPRONKO", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.11.2015 – 08.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Zielona Góra (8), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 6868» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Zielona Góra (8), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 6868 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.04.2015 – 23.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 3246), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2014 – 09.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy - Prawo budowlane (druk nr 2964), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.10.2014 – 18.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. rozwoju i rewitalizacji miast, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2014 – 12.01.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy - Prawo budowlane (druk nr 2493), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2014 – 22.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2394), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Polityki Senioralnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druk nr 2134), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2014 – 03.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2106), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Kenijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk nr 1959), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na urząd prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, Gorzów Wielkopolski
okręg: Gorzów Wielkopolski, lista wyborcza: KW Platforma Obywatelska, liczba głosów: 2235 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.09.2013 – 04.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.07.2013 – 19.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 22.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1435), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 17.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 27.08.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 827), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2013 – 26.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 758), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 10.06.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2012 – 19.02.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 812), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.10.2012 – 21.02.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (druk nr 784), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Łuszczycy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Etiopska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 25.06.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2012 – 26.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druk nr 451), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Poselski ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 19.02.2013Sejm RP VII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2012 – 28.03.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk nr 205), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 26.01.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 104), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 10.01.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Zielona Góra, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 8756» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Zielona Góra, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 8756 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Gorzów Wielkopolski
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 1373» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego, Gorzów Wielkopolski
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 1373 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na prezydenta miasta Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 6671 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2010Klub Inteligencji Katolickiej, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

od 06.04.2009Fundacja na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej w Gorzowie Wlkp., członek Rady Fundacji, Gorzów Wielkopolski» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2008 – 2010Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przewodniczący, Gorzów Wielkopolski» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2006 – 2010Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, radny, Gorzów Wielkopolski
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 1014» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego, Gorzów Wielkopolski
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 1014 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

04.12.2003 – 19.03.2012Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o, członek Rady Nadzorczej, Witnica» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

07.01.2002 – 12.03.2009Przedsiębiorstwo Arx- Gobex sp. z o.o. (w likwidacji), członek Rady Nadzorczej, Gorzów Wielkopolski» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002kandydat na radnego (do Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego)
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Gorzowa" (9), liczba głosów: 178 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2002Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Sibińskiej

2002 – brak informacji Urzęd Miasta i Gminy w Witnicy, kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Witnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Sibińskiej

brak informacji Platforma Obywatelska, członek zarządu i rady powiatu gorzowskiej PO, Gorzów Wielkopolski» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Sibińskiej

1993 – 1999Domena s.c., wspólnik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1988 – 1989Zespół Szkół Zawodowych w Gorzowie Wielkopolskim, nauczyciel, Gorzów Wielkopolski» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1985 – 2002Gorzowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Gobex”, stażysta, majster, inspektor w Dziale Kontroli Jakości, kierownik Działu Marketingu i Reklamy, kierownik zespołu Przygotowania Produkcji i Ofertowania, zastępca dyrektora ds. Przygotowania Produkcji, Gorzów Wielkopolski» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Sibińskiej

brak informacjiwłasna działalność gospodarcza (spółka prowadząca handel detaliczny i hurtowy oraz pośrednictwo nieruchomościami), wspólnik» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Sibińskiej

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.