facebook tweeter youtube

 
Tomasz Szymański
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Ukończył administrację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Pracował w hurtowni materiałów budowlanych, następnie w firmach instalacyjnych. W 2006 r. bez sukcesu kandydował do rady miasta Grudziądza, pełnił funkcję sekretarza miasta. Radny sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego (2010-2011). Członek PO, członek zarządu PO regionu kujawsko-pomorskiego. Poseł od 2011 r. (VII-IX kadencja), pracował m.in. w komisjach: ds. petycji; nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych; nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach; nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego komisji administracji i spraw wewnętrznych.
Edukacja
Uniwersytet Gdański, ; specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, rok ukończenia: 2008
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Administracja, rok ukończenia: 2003

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 14.02.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wędkarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Grecka Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.02.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 203), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, poseł
okręg: Toruń (5), lista wyborcza: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (5), liczba głosów: 11845» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2019 – 13.10.2019kandydat na posła
okręg: Toruń (5), lista wyborcza: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (5), liczba głosów: 11845 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

11.04.2019 – 14.05.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk nr 3347), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2018 – 13.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2018 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2018 – 10.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk nr 2989), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.10.2018 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2828), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Żeglarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.11.2017 – 23.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 1916) oraz komisyjnych projektów ustaw: o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1971) i Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1972), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Maltańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Grecka Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.05.2016 – 07.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 09.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Petycji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Petycji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Toruń (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 10399» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Toruń (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 10399 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

13.01.2015 – 22.04.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3027), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 283) i senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 1651), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.07.2014 – 24.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polskiego Przemysłu Obronnego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2013 – 12.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2013 – 11.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druk nr 1726), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.08.2013 – 04.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.06.2013Stowarzyszenie Dialog i Rozwój, sekretarz Zarządu, Toruń» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

25.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 12.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Administracji i Cyfryzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2012 – 12.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Administracji i Cyfryzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Katarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Norweska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od pierwsza dekada XXI w.Platforma Obywatelska, członek Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska w Regionie Kujawsko-Pomorskim

27.04.2012 – 06.06.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2012 – 06.06.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Poselski ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Przyjaźni Środowisku", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 20.06.2013Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 20.06.2013Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Toruń, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 7510» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Toruń, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 7510 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od pierwsza dekada XXI w.Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska w Regionie Kujawsko-Pomorskim

2010 – 2011Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Toruń
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 6841» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego, Grudziądz
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 6841 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.2006 – 11.2011Urząd Miasta Grudziądza, sekretarz, Grudziądz» źródło

Źródło

portal "Gazeta.pl"

2006kandydat na radnego, Grudziądz
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 167 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005 – 2006Eko–instal, kierownik Oddziału w Grudziądzu, Grudziądz» źródło

Źródła

portal "Gazeta.pl"


Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska

1999 – 2005Sotralentz sp. z o.o., doradca techniczny w branży instalacyjnej, ekologicznej» źródło

Źródła

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska


Portal gazeta.pl

1998 – 1999Hurtownia materiałów budowlanych w Grudziądzu, referent handlowy, Grudziądz» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.