facebook tweeter youtube

 
Marcin Święcicki

były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Absolwent socjologii i ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. Członek PZPR w l. 1974-1990. W l. 1972-1982 pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Pełnił funkcję dyrektora ds. studiów i analiz oraz sekretarza generalnego Konsultacyjnej Rady Gospodarczej. Uczestnik obrad okrągłego stołu, w l. 1989-1990 minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W l.1994-1999 prezydent Warszawy. Radny m.st. Warszawy (1998-2002) i sejmiku woj. mazowieckiego (2006-2011). W l.1999-2000 wiceminister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Pełnił funkcję doradcy prezydenta Litwy ds. reform gospodarczych, był koordynatorem w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz dyrektorem w UNDP Blue Ribbon Analytical and Advisory Centre w Kijowie. Członek PO. Poseł w l. 1989-1991, 1993-1997 i od 2011 r. (X, II, VII-VIII kadencja), zasiadał w komisjach: przekształceń własnościowych; stosunków gospodarczych z zagranicą i gospodarki morskiej; systemu gospodarczego; przemysłu i budownictwa; integracji europejskiej; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, finansów publicznych, gospodarki oraz nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego. Obecnie pracuje w komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz komisji ds. Unii Europejskiej.
Edukacja
Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii; specjalność: Socjologia, rok ukończenia: 1970
Seorge Washington University; specjalność: Ekonomia, rok ukończenia: 1976, studia podyplomowe
Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Ekonomicznych; specjalność: Ekonomia, rok ukończenia: 1971, uzyskany stopień/tytuł: magister
Instytut Planowania; specjalność: Ekonomia, rok ukończenia: 1981, uzyskany stopień/tytuł: doktor
Harvard University; specjalność: Ekonomia, rok ukończenia: 1985

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 19.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.07.2019 – 19.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2019 – 04.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2018 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2018 – 28.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2018 – 20.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy - Prawo upadłościowe oraz ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2089), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2017 – 08.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.09.2017 – 14.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2017 – 15.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2017 – 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. renowacji Cmentarza na Rossie w Wilnie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.11.2016 – 30.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu uchwały w sprawie potępienia systematycznego, masowego mordowania mniejszości religijnych przez tzw. ISIS/Daisz (druk nr 1039), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 09.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.06.2016 – 20.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2016 – 28.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.01.2016 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 14.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8329» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8329 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.06.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.06.2015Polskie Radio RDC, członek rady programowej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

19.03.2015 – 20.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej (druk nr 2563), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2013 – 21.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1637), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2013 – 30.08.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1627), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.04.2013 – 11.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich i senackiego projektów ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki nr 966, 1013, 1213 i 1214) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk nr 1212), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.11.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Kirgistańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.07.2012 – 28.08.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druk nr 533), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2012 – 06.06.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polska-Republika Korei Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Warszawy i Mazowsza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gazu Łupkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Unii Metropolii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 2012Forum Ruchu Europejskiego, współzałożyciel, przewodniczący Zarządu» źródło

Źródło

Dane uzupełnione przez posła Marcina Święcickiego

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 6246» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 11.2011Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, prezes Zarządu, Warszawa» źródło

Źródło

Dane uzupełnione przez posła Marcina Święcickiego

2011kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 6246 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Sejmik Województwa Mazowieckiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Warszawa
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 20791» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 20791 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2009 – 2010Sejmik Województwa Mazowieckiego, Klub Radnych Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

od 2007Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji, przewodniczący, Warszawa» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów do Parlamentu 2011

2007 – 2011Blue Ribbon Analytical and Advisory Centre (ośrodek analityczny UNDP), dyrektor, Kijów, Ukraina» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów do Parlamentu 2011

2007kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP (20), liczba głosów: 3038 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Sejmik Województwa Mazowieckiego, radny, Warszawa
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci (6), liczba głosów: 27150» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci (6), liczba głosów: 27150 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2007Partia Demokratyczna - demokraci.pl, przewodniczący» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2004kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Gorzów Wielkopolski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Unii Wolności (12) (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2005Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Koordynator do spraw Ekonomicznych i Ochrony Środowiska, Wiedeń, Austria» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów do Parlamentu 2011

2001kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Unii Wolności (3), liczba głosów: 2734 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2001Komitet Opieki nad Zabytkami Starych Powązek, przewodniczący Zarządu, Warszawa» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów do Parlamentu 2011

09.2000 – 03.2001doradca prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa ds. reform gospodarczych, Wilno, Litwa» źródło

Źródło

Dane uzupełnione przez posła Marcina Święcickiego

1999 – 2000Ministerstwo Gospodarki, wiceminister, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1998 – 2002Rada m.st. Warszawy, radny, Warszawa
lista wyborcza: Unia Wolności (8), liczba głosów: 11183» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego, Warszawa
lista wyborcza: Unia Wolności (8), liczba głosów: 11183 (wybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

od 1997Komitet Wspierania Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich, przewodniczący» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów do Parlamentu 2011

31.08.1995 – 01.05.1996Sejm RP II kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1994 – 1999Urząd m. st. Warszawy, prezydent miasta, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sem iku Województwa Mazowieckiego

1994 – 2005Unia Wolności, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania planu finansowego dochodów i wydatków FOZZ w likwidacji na 1994 r. , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o ubezpieczeniach kontraktów eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa (druk nr 442) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania końcowej opinii Komisji dotyczącej rządowego "Raportu z wykonania programu działań dostosowujących polską gospodarkę oraz system prawny do wymagań Układu Europejskiego", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 31.08.1995Sejm RP II kadencji, Komisja Integracji Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 31.08.1995Sejm RP II kadencji, Komisja Stosunków Gospodarczych z Zagranicą , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Klub Parlamentarny Unii Wolności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.10.1993 – 01.05.1996Sejm RP II kadencji, poseł (zrzeczenie mandatu - objęcie stanowiska prezydenta m.st Warszawy), Warszawa
okręg: Olsztyn, lista wyborcza: Unia Demokratyczna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1993kandydat na posła
okręg: Olsztyn, lista wyborcza: Unia Demokratyczna (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1991 – 1993firma "Doradztwo", właściciel» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994


Dane uzupełnione przez posła Marcina Święcickiego

21.07.1990 – 25.11.1991Sejm kontraktowy X kadencji, Komisja Przekształceń Własnościowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1990 – 1994Unia Demokratyczna, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

02.08.1989 – 25.11.1991Sejm kontraktowy X kadencji, Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemysłowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemysłu i Budownictwa), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.08.1989 – 25.11.1991Sejm kontraktowy X kadencji, Komisja Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.1989 – 31.07.1989Sejm kontraktowy X kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o podwyższeniu w 1989 r. wynagrodzeń za pracę w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.1989 – 09.1989Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, sekretarz Komitetu Centralnego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

brak informacjiSejm kontraktowy X kadencji, Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.06.1989 – 25.11.1991Sejm kontraktowy X kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa-Mokotów, lista wyborcza: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1989uczestnik obrad "okrągłego stołu", współprzewodniczący Podzespołu ds. Nowego Ładu Ekonomicznego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1989kandydat na posła
okręg: Warszawa-Mokotów, lista wyborcza: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1989 – 1990Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (rząd Tadeusza Mazowieckiego), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1987 – 1989Konsultacyjna Rada Gospodarcza, sekretarz generalny» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994


Wikipedia - wolna encyklopedia

1986 – 1989Grupa Dialogowa "Consensus", współzałożyciel, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1982 – 1987Konsultacyjna Rada Gospodarcza, dyrektor ds. studiów i analiz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1974 – 1990Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1972 – 1982Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, pracownik, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1971Uniwersytet Warszawski, asystent, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1971 – 1979Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, członek» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej - Instytut Pamięci Narodowej

1969 – 1971Związek Młodzieży Socjalistycznej, członek» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej - Instytut Pamięci Narodowej

1965 – 1972Klub Inteligencji Katolickiej, członek» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Kandydatów do Parlamentu 2011

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.