facebook tweeter youtube

 
Genowefa Tokarska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Absolwentka rolnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki oraz ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej. W l. 1978-1983 pracowniczka banków spółdzielczych w Biłgoraju i Księżopolu, następnie, do 1990 r. dyrektora Banku Spółdzielczego w Księżopolu. W l. 1990-2007 wójt gminy Biszcza. W l. 2007-2011 wojewoda lubelska. Członkini PSL, należy do Rady Naczelnej PSL. Posłanka od 2011 (VII-VIII kadencja), kontynuuje pracę w komisji finansów publicznych oraz zasiada w komisji odpowiedzialności konstytucyjnej.
Edukacja
Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie, Wydział Rolniczy; specjalność: Rolnictwo, rok ukończenia: 1972
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, ; specjalność: Ekonomika rolnictwa i polityki rolnej, rok ukończenia: 1989
Instytut Kształcenia Nauczycieli w Lublinie, ; specjalność: Pedagogika, rok ukończenia: 1974

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 03.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Kresowego w Kraju i za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.07.2018 – 11.09.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.02.2018 – 03.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Serwis gazetawroclawska.pl


Portal gazeta.pl

od 07.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wyjaśnienia afer finansowych, w szczególności KNF, SKOK, GetBack, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, Członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polskiego Rolnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rodziny i Polityki Senioralnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Utworzenia Przejścia Granicznego w Powiecie Włodawskim, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polskiej Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Narodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sądownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. renowacji Cmentarza na Rossie w Wilnie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Białoruska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Małej i Średniej Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 14.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 02.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Serwis gazetawroclawska.pl

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Chełm (7), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 4606 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Chełm (7), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 4606 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.03.2015 – 23.04.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3150), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Krwiodawstwa, Transplantologii i Promocji Zdrowia, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej (druk nr 2563), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Lublin (8), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (9), liczba głosów: 6123 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Krwiodawstwa, Transplantologii i Promocji Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 1824), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1648), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1649) oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1756), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2013 – 10.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1627), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.04.2013 – 11.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich i senackiego projektów ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki nr 966, 1013, 1213 i 1214) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk nr 1212), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2012 – 21.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 695), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Lubelski Zespół Parlamentarny, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Iracka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacji Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Rady Naczelnej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Polskiego Stronnictwa Ludowego

01.03.2012 – 05.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek prezydium» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Lubelski Zespół Parlamentarny, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Chełm, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 8906» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Chełm, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 8906 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 21.03.2007Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca, członek Rady Fundacji, Zamość» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2007 – 2011Urząd Wojewódzki w Lublinie, wojewoda, Lublin» źródło

Źródło

Oficjalna strona Genowefy Tokarskiej

2006 – 2007Urząd Gminy Biszcza, wójt (wygaśnięcie mandatu - objęcie stanowiska wojewody), Biszcza
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, liczba głosów: 977» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na urząd wójta, Biszcza
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, liczba głosów: 977 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2006Urząd Gminy Biszcza, wójt, Biszcza
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, liczba głosów: 802» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na urząd wójta, Biszcza
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, liczba głosów: 802 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1990 – 2002Urząd Gminy Biszcza, wójt, Biszcza» źródło

Źródło

Oficjalna strona Genowefy Tokarskiej

1983 – 1990Bank Spółdzielczy w Księżopolu, dyrektor, Księżopol» źródło

Źródło

Oficjalna strona Genowefy Tokarskiej

1978 – 1983banki spółdzielcze w Biłgoraju i Księżpolu, różne stanowiska: od likwidatora przy okienku po kierownika ds. kredytów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Genowefy Tokarskiej

1972 – 1978Zespół Szkół Rolniczych w Różańcu, nauczyciel, Różaniec» źródło

Źródło

Oficjalna strona Genowefy Tokarskiej

od 1972Polskie Stronnictwo Ludowe, członek władz krajowych i wojewódzkich» źródło

Źródła

Oficjalna strona Genowefy Tokarskiej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1971 – 1972Państwowe Gospodarstwo Rolne w Biszczy, stażysta, Biszcza» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.