facebook tweeter youtube

Źródło: sejm.gov.pl

 
Marcin Witko

prezydent miasta Tomaszów Mazowiecki

Marcin Witko (23.07.1971, Głowno), magister sztuki. Pracował jako nauczyciel w placówkach oświatowych; w l. 1999-2011 instruktor w domach kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Przez pięć lat był dyrektorem biura poselskiego J. Wojciechowskiego. Członek PiS, w przeszłości związany z PSL, Stronnictwem „Piast”, zaangażowany w działalność Fundacji Rozwoju. W l. 2006-2010 radny Powiatu Tomaszowskiego, potem przez rok radny w Radzie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Poseł VII kad. Zasiadał w komisjach: Zdrowia oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. W 2014 r. został wybrany na prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego, zdobywając w drugiej turze 54 proc. głosów. W 2018 r. uzyskał reelekcję, po zdobyciu w pierwszej turze 16626 (65,51 proc.) głosów.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 22.11.2018Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Tomaszów Mazowiecki
okręg: Tomaszów Mazowiecki, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Witko, liczba głosów: 16626» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona miasta Tomaszowa Mazowieckiego

08.12.2014 – 11.2018Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Tomaszów Mazowiecki
okręg: Tomaszów Mazowiecki, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 9773» źródło

Źródło

serwis NaszTomaszow.pl

2014kandydat na prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Tomaszów Mazowiecki
okręg: Tomaszów Mazowiecki, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 9773 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.10.2014 – 27.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2769), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2014 – 21.10.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 2667) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 2668), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2014 – 01.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2014 – 08.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr 2450), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.05.2014 – 25.07.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2014 – 25.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2377), - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2014 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druk nr 2134), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2014 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych (druk nr 1928), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014 – 21.10.2018kandydat na prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego (wybrany), Tomaszów Mazowiecki
okręg: Tomaszów Mazowiecki, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Witko, liczba głosów: 16626 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

24.10.2013 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. narodowego programu zdrowego żywienia, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2013 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1101), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.09.2013 – 23.10.2013Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. narodowego programu zdrowego żywienia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2013 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2013 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2013 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustaw o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym (druk nr 1224), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.04.2013 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Zrównoważonego Rozwoju - Ekologia, Energetyka, Turystyka, Gospodarka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 10.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackich projektów ustaw o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 762 i nr 1101), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2013 – 24.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 1031 i 1032) oraz o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1033), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2012 – 03.01.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 978), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Serbska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 24.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 230), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.01.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 19.11.2011Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na funkcję Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieciego), Warszawa
okręg: Piotrków Trybunalski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 6535» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Łódzki Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Piotrków Trybunalski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 6535 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Rada Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Tomaszów Mazowiecki
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 749» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego, Tomaszów Mazowiecki
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 749 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2010Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2010kandydat na prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Tomaszów Mazowiecki
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 7593 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – brak informacji Stronnictwo "Piast", działacz» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2006 – 2010Rada Powiatu Tomaszowskiego, radny
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 425» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego do Rady Powiatu Tomaszewskiego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 425 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2011Biuro Poselskie Janusza Wojciechowskiego, dyrektor biura, Łódź» źródło

Źródło

Serwis społecznościowy Facebook - profil Marcina Witko

2004 – 2006Fundacja Rozwoju, pełnomocnik w województwie łódzkim» źródło

Źródło

Serwis społecznościowy Facebook - profil Marcina Witko

2002kandydat na radnego (do Rady Powiatu Tomaszewskiego)
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (6), liczba głosów: 105 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2003Państwowa Szkoła Muzyczna w Tomaszowie Mazowieckim, nauczyciel, Tomaszów Mazowiecki» źródło

Źródło

Serwis społecznościowy Facebook - profil Marcina Witko

2002 – 2004Publiczne Gimnazjum w Żelechlinku, nauczyciel, Żelechlinek» źródło

Źródło

Serwis społecznościowy Facebook - profil Marcina Witko

2001 – 2003Młodzieżowy Dom Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, instruktor pracowni imprez masowych, Tomaszów Mazowiecki» źródło

Źródło

Serwis społecznościowy Facebook - profil Marcina Witko

2000 – 2011Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, nauczyciel, Tomaszów Mazowiecki» źródło

Źródła

Serwis społecznościowy Facebook - profil Marcina Witko


Oficjalna strona Marcina Witko

1999 – 2011Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, instruktor artystyczny, Tomaszów Mazowiecki» źródło

Źródła

Serwis społecznościowy Facebook - profil Marcina Witko


Oficjalna strona Marcina Witko

1999 – 2001Zespól Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, nauczyciel, Tomaszów Mazowiecki» źródło

Źródło

Serwis społecznościowy Facebook - profil Marcina Witko

brak informacjiPolskie Stronnictwo Ludowe, działacz» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.