facebook tweeter youtube

 
Grzegorz Woźniak
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. W l. 1996-2000 działacz Zjednoczenia Chrześcijańsko- Narodowego. Członek PiS od 2001 r. Przez rok pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej. W l. 1992-2006 współwłaściciel przedsiębiorstwa produkującego domy z drewna. Pełnił funkcję wiceprezesa Garwolińskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej. W l. 2006-2011 radny powiatu garwolińskiego, do 2010 r. jego starosta. Poseł od 2011 r. (VII-IX kadencja), zasiadał w komisjach: infrastruktury; spraw zagranicznych; spraw wewnętrznych; ds. UE. Obecnie pracuje w komisjach: samorządu terytorialnego i polityki regionalnej (zastępca przewodniczącego); administracji i spraw wewnętrznych.
Edukacja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych; specjalność: Instytut Krajów Rozwijających się - Ameryka Łacińska, rok ukończenia: 1992
Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych - Studium Prawno-Samorządowe; specjalność: Samorząd terytorialny, rok ukończenia: 2000
Uniwersytet Warszawski, Wydział Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA; specjalność: Wiedza o Ameryce Łacińskiej, rok ukończenia: 1994

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
08.01.2020 – 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, poseł
okręg: Siedlce (18), lista wyborcza: KW Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 19082» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2019 – 13.10.2019kandydat na posła
okręg: Siedlce (18), lista wyborcza: KW Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 19082 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

04.10.2018 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2828), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.09.2018 – 04.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 11.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kolumbijska Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Peruwiańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2016 – 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.03.2016 – 30.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chilijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.01.2016 – 17.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 190), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Sieradz (11), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 16516» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Sieradz (11), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 16516 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.09.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.09.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.07.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3575), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 23.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 3246), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Technologii Bezprzewodowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2972 i 3204), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2014 – 14.01.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.05.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Meksykańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.05.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druk nr 2134), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 23.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2243), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.2014 – 02.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 2030), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Ideałów "Solidarności", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko- Kolumbijska Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2012 – 20.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo Pocztowe (druk nr 801), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.06.2012 – 27.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (druk nr 454), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Chilijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2012 – 13.09.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 258), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Ekwadorska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Warszawy i Mazowsza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Peruwiańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 14.12.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 14.12.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 8550» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 8550 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Rada Powiatu Garwolińskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Garwolin
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 1217» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 1217 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

04.12.2006 – 2010Starostwo Powiatowe w Garwolinie, starosta, Garwolin» źródło

Źródło

Oficjalna strona Grzegorza Woźniaka

2006 – 2010Rada Powiatu Garwolińskiego, radny, Garwolin
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 418» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 418 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.01.2004 – 02.01.2007Garwolińska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa, zastępca prezesa, Garwolin» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od pierwsza dekada XXI w.Prawo i Sprawiedliwość, członek (zawieszony w prawach członka partii 16-03-2020)» źródło

Źródło

Serwis warszawa.wyborcza.pl

1998 – brak informacji Ludowe Zespoły Sportowe, wiceprzewodniczącego Rady Powiatowej» źródło

Źródło

Serwis Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

1992 – 2006własna działalność gospodarcza, współwłaściciel» źródło

Źródła

Serwis Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1991 – 1992Szkoła Podstawowa w Trąbkach, nauczyciel» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.