facebook tweeter youtube

 
Kosma Złotowski

poseł do Parlamentu Europejskiego
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kosma Tadeusz Złotowski
Data i miejsce urodzenia:
1964-01-14 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 247,5 EUR
Uwagi: oszczędności

14 289 EUR
Uwagi: na rachunku bieżącym

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Powierzchnia działki:
5000 m2
Wartość domu:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z Córką (50%)
Uwagi: wartość wraz z działką

Powierzchnia domu:
80 m2
Powierzchnia działki:
3,8 ha
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny Żony, własność w 70%

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:399 221,1 EUR
Uwagi: od stycznia do maja roku 2019 podatek unijny: 9620,35 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
6
Rok produkcji:
2017

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
325
Rok produkcji:
1993 r.

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-06-04

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kosma Tadeusz Złotowski
Data i miejsce urodzenia:
1964-01-14 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):8 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):59 637,5 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Powierzchnia działki:
5000 m2
Wartość domu:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z Córką (50%)
Uwagi: wartość około

Powierzchnia domu:
80 m2
Powierzchnia działki:
3,8 ha
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny Żony, własność w 70%
Uwagi: wartość i powierzchnia domu około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:26 273,1 EUR
Uwagi: od stycznia do marca roku 2019 podatek unijny: -5772,21 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
6
Rok produkcji:
2017

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
325
Rok produkcji:
1993 r.

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-03-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kosma Tadeusz Złotowski
Data i miejsce urodzenia:
1964-01-14 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):23 526,27 EUR
Środki pieniężne (dewizy):7 066,69 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Powierzchnia działki:
5000 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z Córką (50%)

Powierzchnia domu:
80 m2
Powierzchnia działki:
3,8 ha
Wartość domu:100 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku wartość i powierzchnia domu około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:102 572,16 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania: 102492,12 EUR podatek unijny: -22534,26 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
6
Rok produkcji:
2017

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:20 599,60 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:24 011,72 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
kredyt w Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia:56 666,61 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-03-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kosma Tadeusz Złotowski
Data i miejsce urodzenia:
1964-01-14 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):10 515,80 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Powierzchnia działki:
5000 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu:
80 m2
Powierzchnia działki:
3,8 ha
Wartość domu:60 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku wartość i powierzchnia domu około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:100 182,42 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania 100182,38 EUR podatek unijny 22008,30 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
6
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:34 228,61 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:40 157,25 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
kredyt w Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia:88 660,16 PLN
Uwagi: wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Podpis

Data:
2017-03-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kosma Tadeusz Złotowski
Data i miejsce urodzenia:
1964-01-14 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):5 411,60 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Powierzchnia działki:
5000 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu:
80 m2
Powierzchnia działki:
3,8 ha
Wartość domu:60 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku wartość i powierzchnia domu około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:97 401,30 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania 97321,26 EUR podatek unijny 21396,30 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
6
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia:1 610,38 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:10 982,14 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:57 873,41 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:46 433,86 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
kredyt w Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia:120 064,16 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Cała kwota:54 475,71 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
kredyt w Renault Bank
Kwota pozostała do spłacenia:28 486,21 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Podpis

Data:
2016-04-17

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kosma Tadeusz Złotowski
Data i miejsce urodzenia:
1964-01-14 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):3 003,36 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Powierzchnia działki:
5000 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu:
80 m2
Powierzchnia działki:
3,8 ha
Wartość domu:60 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:48 575,51 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:11 801,64 PLN
Uwagi: (zgodnie z informacją z Kancelarii Sejmu z 03.02.2015 r.)

Opis:
uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:48 123,18 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania - 48083,16 EUR podatek unijny - 10571,10 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
6
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia:5 186,61 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:26 259,74 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:57 873,41 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:67 896,44 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
kredyt w Santander Consumer Bank
Kwota pozostała do spłacenia:151 468,16 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Opis:
kredyt w Renault Bank
Kwota pozostała do spłacenia:46 851 PLN
Uwagi: Wszystkie pożyczki zaciągnięte na bieżące potrzeby

Podpis

Data:
2015-04-17

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kosma Tadeusz Złotowski
Data i miejsce urodzenia:
1964-01-14 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Powierzchnia działki:
5000 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu:
80 m2
Powierzchnia działki:
3,8 ha
Wartość domu:60 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:49 131,76 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:11 801,64 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia:7 052,63 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:34 399,61 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:86 368,92 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa z kasy Sejmu
Kwota pozostała do spłacenia:11 313 PLN

Podpis

Data:
2014-05-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kosma Tadeusz Złotowski
Data i miejsce urodzenia:
1964-01-14 Bydgoszcz

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Powierzchnia działki:
5000 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu:
80 m2
Powierzchnia działki:
3,8 ha
Wartość domu:60 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 377,86 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 594,52 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia:10 738,86 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w BPH
Kwota pozostała do spłacenia:8 302,96 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:50 357,08 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:27 615,24 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-03-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kosma Tadeusz Złotowski
Data i miejsce urodzenia:
1964-01-14 Bydgoszcz
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Powierzchnia działki:
5000 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z Rodzicami (50%)

Powierzchnia domu:
80 m2
Powierzchnia działki:
3,8 ha
Wartość domu:60 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie z tytułu zatrudnienia od 2011-01-01 do 2011-10-15
Kwota:68 137,91 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:19 784,60 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:4 369,11 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
BMW
Model:
730
Rok produkcji:
1995
Wartość:15 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia:12 163 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w BPH
Kwota pozostała do spłacenia:12 123 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:58 404 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Kosma Tadeusz Złotowski
Data i miejsce urodzenia:
1964-01-14 Bydgoszcz
Zatrudnienie:dyrektor biura Posła do PE Ryszarda Czarneckiego

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
400 m2
Powierzchnia działki:
5000 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z Rodzicami (50%)
Uwagi: wartość domu wraz z działką

Powierzchnia domu:
80 m2
Powierzchnia działki:
3,8 ha
Wartość domu:60 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny Żony
Uwagi: postępowanie spadkowe w toku

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie z tytułu zatrudnienia od 2011-01-01 do 2011-10-15
Kwota:68 137,91 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
BMW
Model:
730
Rok produkcji:
1995
Wartość:15 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka gotówkowa w PeKaO S.A
Kwota pozostała do spłacenia:12 900 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w BPH
Kwota pozostała do spłacenia:13 204,89 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w SKOK
Kwota pozostała do spłacenia:61 400 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.