facebook tweeter youtube

 
Wojciech Zubowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował w kancelarii adwokackiej oraz prowadził własną działalność gospodarczą. Zajmował stanowisko specjalisty ds. inwestycji w KGHM Ecoren. W l. 2006-2011 radny powiatu głogowskiego. Poseł od 2011 r.(VII-IX kad.). Pracował w komisjach: odpowiedzialności konstytucyjnej; skarbu państwa; infrastruktury; gospodarki; komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Obecnie jest wiceprzewodniczącym komisji mniejszości narodowych i etnicznych oraz komisji gospodarki i rozwoju, a także członkiem komisji ds. energii i skarbu państwa.
Edukacja
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 2006

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Delegacja Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej, Przedstawiciele» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.01.2020Sejm RP IX kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Energii i Klimatu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etniczych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, poseł
okręg: Legnica (1), lista wyborcza: KW Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 12868» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2019 – 13.10.2019kandydat na posła
okręg: Legnica (1), lista wyborcza: KW Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 12868 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.11.2018 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (druk nr 2960), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2018 – 17.10.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2018 – 17.10.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2017 – 22.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Żeglugi Śródlądowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.10.2017 – 21.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rynku mocy (druk nr 1722), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej, Delegacja Sejmu i Senatu RP» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.02.2017 – 07.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 1185), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.2016 – 15.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016 – 22.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.03.2016 – 31.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chilijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 02.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2015 – 01.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 20.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Legnica (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 10802» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Legnica (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 10802 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.08.2015 – 23.09.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3761), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.07.2015 – 03.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (druk nr 3685), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3249), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.04.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko- Islandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2013 – 19.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 10.01.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 11.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 10.01.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2012 – 09.05.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druk nr 917), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Poselski ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Surowców i Energii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 10.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 10.05.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 10.05.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 10.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 6800» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 6800 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Rada Powiatu Głogowskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Głogów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Jana Zubowskiego (16), liczba głosów: 671» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego (do Rady Powiatu Głogowskiego)
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Jana Zubowskiego (16), liczba głosów: 671 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Rada Powiatu Głogowskiego, radny, Głogów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 581» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego (do Rady Powiatu Głogowskiego)
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 581 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od pierwsza dekada XXI w.KGHM Ecoren S.A., specjalista ds. inwestycji, Lubin» źródło

Źródła

Serwis Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość


Oficjalna strona Sejmu RP

pierwsza dekada XXI w.własna działalność gospodarcza, właściciel» źródło

Źródło

Serwis Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

pierwsza dekada XXI w.kancelaria adwokacka, pracownik» źródło

Źródło

Serwis Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.