facebook tweeter youtube

 
Jerzy Żyżyński

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2016-03-18)
  • poseł do Sejmu 7. kadencji
Kluczowe głosowania
Statystyki archiwalne. Dotyczą pracy poselskiej w Sejmie.
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
92%
 
1%
 
99%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
18.03.2016Powołania/odwołania Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej uchwalono
Wstrzymał się
Niezgodny
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
18.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku uchwalono
Za
Zgodny
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
18.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
18.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 uchwalono
Za
Zgodny
17.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
16.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalono
Za
Zgodny
16.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku uchwalono
Za
Zgodny
16.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka odrzucono
Przeciw
Zgodny
11.03.2016Powołania/odwołania Pkt 23. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych Komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
11.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
11.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy uchwalono
Za
Zgodny
11.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
11.03.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. uchwalono
Za
Zgodny
11.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym uchwalono
Za
Zgodny
11.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody uchwalono
Za
Zgodny
11.03.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.