facebook tweeter youtube

 
Jerzy Żyżyński

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2016-03-18)
  • poseł do Sejmu 7. kadencji
Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Żyżyński
Data i miejsce urodzenia:
1949-08-06 Łomża
Zatrudnienie:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, profesor nadzw

poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
6 341 PLN
Uwagi: polisa [nieczytelne] PKO BP

68 800,30 PLN
Uwagi: Rachunek PKO BP

19 000 PLN
Uwagi: wkład w kasie [nieczytelne]
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki [nieczytelne] Pioneer
Pełna kwota:28 520 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, spółdzielcze (współwłasność z żoną)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna wspólnie z żoną

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uniwersytet Warszawski za 2014 r. Uposażenie
Kwota:131 949 PLN

Opis:
[nieczytelne]
Kwota:2 234 PLN

Opis:
Sejm dieta
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
Sejm uposażenie
Kwota:100 138,85 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2014
Wartość:80 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP
Cała kwota:50 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:37 745 PLN

Opis:
Pożyczka Sejm - spłacona

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Żyżyński
Data i miejsce urodzenia:
1949-08-06 Łomża
Zatrudnienie:Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, profesor nadzw

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
38 801 PLN
Uwagi: Rachunek PKO BP

6 341 PLN
Uwagi: polisa [nieczytelne]

19 000 PLN
Uwagi: [nieczytelne]

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, spółdzielcze (współwłasność z żoną)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna wspólnie z żoną [nieczytelne]

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uniwersytet Warszawski
Kwota:75 276,XX PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: 2015-08-08

Opis:
dopłaty
Kwota:9 464 PLN

Opis:
[nieczytelne]
Kwota:84 740 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Sejm dieta
Kwota:19 784,64 PLN
Uwagi: do 2015-08-03

Opis:
Sejm uposażenie
Kwota:57 479 PLN
Uwagi: do 2015-08-03

Opis:
[nieczytelne] autorskie
Kwota:2 430 PLN
Uwagi: do 2015-08-0X

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Auris
Rok produkcji:
2014
Wartość:80 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:40 764 PLN

Opis:
Pożyczka z Sejmu
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Żyżyński
Data i miejsce urodzenia:
1949-08-06 Łomża
Zatrudnienie:Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, profesor nadzw, kierownik zakładu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
6 341 PLN
Uwagi: [nieczytelne] PKO BP

26 949,27 PLN
Uwagi: stan na 31.XII.201x

16 666 PLN
Uwagi: jednostki uczestnictwa Pioner Pekao
Środki pieniężne (dewizy):18 456 PLN
Uwagi: w Kasie [nieczytelne]

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, spółdzielcze (współwłasność z żoną)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, akt notarialny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uniwersytet Warszawski
Kwota:131 949 PLN

Opis:
[nieczytelne]
Kwota:2 234 PLN

Opis:
Sejm dieta
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
Sejm uposażenie
Kwota:100 138,85 PLN

Opis:
[nieczytelne]
Kwota:3 222 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Rok produkcji:
2011
Wartość:80 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP

Opis:
Pożyczka z Sejmu
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Żyżyński
Data i miejsce urodzenia:
1949-08-06 Łomża
Zatrudnienie:Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, profesor nadzw, kierownik zakładu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
154 567 PLN
Uwagi: rachunki oszczędnościowe

16 512 PLN
Uwagi: w kasie zapomogowo-[nieczytelne]

16 666 PLN
Uwagi: jednostki uczestnictwa Pioner Pekao

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, spółdzielcze (współwłasność z żoną)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, akt notarialny

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Księgarnia "Liber" NSZZ "Solidarność" UW
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009
Do kiedy:
2014-01
Uwagi: (społeczenie)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uniwersytet Warszawski
Kwota:95 433 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:4 650 PLN

Opis:
Sejm dieta
Kwota:29 676 PLN

Opis:
Sejm uposażenie
Kwota:98 722 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Rok produkcji:
2011
Wartość:31 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP
Cała kwota:40 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:6 630 PLN
Uwagi: stan na grudzień 2013

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Żyżyński
Data i miejsce urodzenia:
1949-08-06 Łomża
Zatrudnienie:Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, profesor nadzw, kierownik zakładu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):22 432 PLN
Uwagi: 31 XII 2012 (na koncie bankowym)

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, spółdzielcze (współwłasność z żoną)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, akt notarialny

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Księgarnia "Liber", Warszawa Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UW
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009
Uwagi: (społeczenie)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Rok produkcji:
2011
Wartość:70 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP
Cała kwota:60 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:15 337 PLN

Opis:
pożyczka z Funduszu Zakładowego KS
Cała kwota:20 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:15 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Żyżyński
Data i miejsce urodzenia:
1949-08-06 Łomża
Zatrudnienie:Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, profesor nadzw, kierownik zakładu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):79 552 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcja KGHM
L. jednostek:
1

Nazwa:
Jednostki Uczestnictwa Pionier
L. jednostek:
290490
Pełna kwota:13 998,71 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:490 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, sp. Energetyka (współwłasność)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, akt notarialny
Uwagi: ponadto-załącznik

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Księgarnia "Liber", Warszawa Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UW
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009
Uwagi: (społeczenie)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach, prof zwyczajny
Kwota:3 160 PLN
Uwagi: miesięcznie

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Avensis
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: kupiony w grudniu 2011, kupiony w kredycie 50/50 %

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Pekao SA
Cała kwota:62 269,65 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:27 413 PLN

Opis:
kredyt w PKO BP
Cała kwota:60 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:24 117 PLN

Opis:
kredyt Toyota Bank
Cała kwota:36 929,40 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Żyżyński
Data i miejsce urodzenia:
1949-08-06 Łomża
Zatrudnienie:Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, profesor nadzw, [nieczytelne]

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):84 000 PLN
Uwagi: (na kontach bankowych)
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcja KGHM
L. jednostek:
1

Nazwa:
Jednostki Uczestnictwa Pionier
L. jednostek:
286,34X
Pełna kwota:13 753 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:490 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, sp. Energetyka (współwłasność z żoną)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną, akt notarialny
Uwagi: plus załącznik

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Księgarnia "Liber", Warszawa Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UW
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009
Uwagi: (społeczenie)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
Kwota:3 160 PLN
Uwagi: misięcznie

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Pekao SA
Cała kwota:62 269,65 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:29 496,02 PLN

Opis:
kredyt w PKO BP
Cała kwota:60 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:26 903,31 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-18

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.