facebook tweeter youtube

 
Andrzej Duda

prezydent RP

Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Sebastian Duda
Data i miejsce urodzenia:
1972-05-16 Kraków
Zatrudnienie:Poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):90 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje SKOTAN SA
L. jednostek:
446
Pełna kwota: 753,74 PLN
Uwagi: pełna kwota - [cena] akcji notowanych na GPW

Nazwa:
polisa ubezp. III filar
Pełna kwota:37 000 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
polisa ubezp. III filar
Pełna kwota:12 500 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
79,40 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (wspólność małżeńska)
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie obciążone prawem dożywocia
Powierzchnia lokalu:
70,50 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (majątek odrębny)
Uwagi: wartość około bez uwzględnienia obciążenia prawem dożywocia

Rodzaj:
niezabudowana działka
Powierzchnia działki:
325 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste (majątek odrębny)
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:55 458,22 PLN

Opis:
diety poselska
Kwota:12 064,43 PLN

Opis:
stosunek pracy (etat dydaktyczny)
Kwota:25 980 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
Grand Vitara
Rok produkcji:
2007
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: 1.9 DDiS; wartość około; wspólność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf V
Rok produkcji:
2004
Wartość:20 000
Uwagi: 2.0 TDI; wartość około; współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu osobowego Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS zaciągnięty w Raiffeisen Bank Polska SA w dniu 11-03-2008 roku na okres 84 miesięcy w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej
Uwagi: podana kwota 99889 PLN

Podpis

Data:
2014-06-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Sebastian Duda
Data i miejsce urodzenia:
1972-05-16 Kraków
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "pozostający we wspólności majątkowej"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):110 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje SKOTAN SA
L. jednostek:
446
Pełna kwota:1 137,30PLN
Uwagi: pełna kwota - [cena] akcji notowanych na GPW

Nazwa:
polisa ubezp. III filar
Pełna kwota:35 300 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
polisa ubezp. III filar
Pełna kwota:11 770 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
79,40 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (wspólność małżeńska)
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie obciążone prawem dożywocia
Powierzchnia lokalu:
70,50 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (majątek odrębny)
Uwagi: wartość około bez uwzględnienia obciążenia prawem dożywocia

Rodzaj:
niezabudowana działka
Powierzchnia działki:
325 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste (majątek odrębny)
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:140 639,58 PLN

Opis:
diety poselska
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
stosunek pracy (etat dydaktyczno-naukowy)
Kwota: 115,40 PLN

Opis:
stosunek pracy (etat dydaktyczny)
Kwota:62 659,93 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
Grand Vitara
Rok produkcji:
2007
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: 1.9 DDiS; wartość około; wspólność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf V
Rok produkcji:
2004
Wartość:20 000
Uwagi: 2.0 TDI; wartość około; współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu osobowego Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS zaciągnięty w Raiffeisen Bank Polska SA w dniu 11-03-2008 roku na okres 84 miesięcy w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej
Uwagi: podana kwota 99889 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Sebastian Duda
Data i miejsce urodzenia:
1972-05-16 Kraków
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "pozostający we wspólności majątkowej"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):100 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje SKOTAN SA
L. jednostek:
446
Pełna kwota:1 820 PLN
Uwagi: pełna kwota - [cena] akcji notowanych na GPW

Nazwa:
polisa ubezp. III filar
Pełna kwota:29 600 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
polisa ubezp. III filar
Pełna kwota:9 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
79,40 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (wspólność małżeńska)
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie obciążone prawem dożywocia
Powierzchnia lokalu:
70,50 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (majątek odrębny)
Uwagi: wartość około bez uwzględnienia obciążenia prawem dożywocia

Rodzaj:
niezabudowana działka
Powierzchnia działki:
325 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste (majątek odrębny)
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:133 198,98 PLN

Opis:
diety poselska
Kwota:29 996,45 PLN

Opis:
stosunek pracy (działaln. dydaktyczno-naukowa 13 pensji za 2011 rok)
Kwota:2 070,09 PLN
Uwagi: kwota miesięcznie

Opis:
stosunek pracy (działalność dydaktyczna)
Kwota:65 162,35 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
Grand Vitara
Rok produkcji:
2007
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: 1.9 DDiS; wartość około; wspólność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu osobowego Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS zaciągnięty w Raiffeisen Bank Polska SA w dniu 11-03-2008 roku na okres 84 miesięcy w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej
Uwagi: podana kwota 99889 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Sebastian Duda
Data i miejsce urodzenia:
1972-05-16 Kraków
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "pozostający we wspólności majątkowej"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):80 000 PLN
Uwagi: kwota około, "na rachunkach bankowych"
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje SKOTAN SA
L. jednostek:
446
Pełna kwota:1 110,54 PLN
Uwagi: pełna kwota - [cena] akcji notowanych na GPW

Nazwa:
polisa ubezp. III filar
Pełna kwota:25 150 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
polisa ubezp. III filar
Pełna kwota:7 100 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
niezabudowana działka
Powierzchnia działki:
325 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste (majątek odrębny)
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
diety Radnego Miasta Krakowa
Kwota:25 469,70 PLN

Opis:
diety Radnego Miasta Krakowa
Kwota:2 252,65 PLN

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy (dochód) UJ
Kwota:22 175,49 PLN

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy (dochód) na WSPiA w Poznaniu
Kwota:83 761,57 PLN

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy (dochód) na WSPiA w Poznaniu
Kwota:6 063,35 PLN

Opis:
umowa o dzieło ORA w Krakowie (dochód)
Kwota:1 000 PLN

Opis:
Ministerstwo Sprawiedliwości (korekta)
Kwota: 175,70 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu - świadczenia poselskie: uposażenie poselskie
Kwota:19 614,28 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu - świadczenia poselskie: dieta poselska opod.
Kwota: 193,08 PLN PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
Grand Vitara
Rok produkcji:
2007
Uwagi: 1.9 DDiS

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu osobowego Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS zaciągnięty w Raiffeisen Bank Polska SA w dniu 11-03-2008 roku na okres 84 miesięcy w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej
Uwagi: podana kwota 99889 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Sebastian Duda
Data i miejsce urodzenia:
1972-05-16 Kraków
Zatrudnienie:Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):31 500 PLN
Uwagi: "na rachunkach bankowych"
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje SKOTAN SA
L. jednostek:
446
Pełna kwota: 780 PLN

Nazwa:
polisa ubezp. III filar
Pełna kwota:24 908 PLN
Uwagi: pełna kwota - środki zgromadzone na dzień 03-11-2011

Nazwa:
polisa ubezp. III filar
Pełna kwota:6 971 PLN
Uwagi: pełna kwota - środki zgromadzone na dzień 03-11-2011

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
325 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste (majątek odrębny)
Uwagi: wartość około

Powierzchnia działki:
5000 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
udział we współwłasności wynoszący 1/3 cz. (majątek wspólny małżeński)
Uwagi: powierzchnia około; wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
diety Radnego Miasta Krakowa
Kwota:25 469,70 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy (mianowanie) na Uniwersytecie Jagiellońskim
Kwota:27 062,84 PLN

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy (umowa o pracę) na WSPiA w Poznaniu
Kwota:71 500 PLN

Opis:
umowa o dzieło (ORA w Krakowie)
Kwota:2 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
Grand Vitara
Rok produkcji:
2007
Uwagi: 1.9 DDiS

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu osobowego Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS zaciągnięty w Raiffeisen Bank Polska SA w dniu 11-03-2008 r. na okres 84 miesięcy w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej
Uwagi: podana kwota 99889 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.