facebook tweeter youtube

 
Włodzimierz Bernacki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na senatora
    Prawo i Sprawiedliwość
Politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach był nauczycielem w szkole podstawowej w Proszowicach, od 2001 r. wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Działacz opozycyjny, w l. 1988-1989 członek Polskiej Partii Socjalistycznej, pod koniec l. 80 zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” oraz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Członek PiS od 2010 r., prezes zarządu okręgowego PiS w Tarnowie. Przewodniczący koła akademickiego PiS w Krakowie. Poseł od 2011 r. (VII-VIII kad.), szef okręgu tarnowskiego od 2016 r. Był członkiem komisji regulaminowej i spraw poselskich, edukacji, nauki i młodzieży, wiceprzewodniczącym komisji nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji. W Sejmie VIII kad. zasiada w komisji regulaminowej i spraw poselskich (przewodniczący), komisji etyki poselskiej (przewodniczący) oraz komisji ds. Unii Europejskiej.
Edukacja
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i administracji; specjalność: Politologia, rok ukończenia: 1987
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych; specjalność: nauki humanistyczne, rok ukończenia: 2005
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Rada Naukowa Instytutu Nauk Politycznych; specjalność: nauki humanistyczne, rok ukończenia: 1995

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 19.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.07.2019 – 19.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Etyki Poselskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2019 – 04.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2019kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Kraków (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 7319 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.12.2018 – 17.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Etyki Poselskiej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.06.2018 – 16.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Etyki Poselskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.04.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji, Przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2018 – 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (druk nr 2148), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2018 – 14.03.2019Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2017 – 15.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Etyki Poselskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.08.2017 – 30.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 1550), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.05.2017 – 14.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Etyki Poselskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Czarnogórska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Królewskiego Miasta Sandomierza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.03.2017 – 07.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1287), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1287), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.11.2016Prawo i Sprawiedliwość, prezes Zarządu Okręgowego w Tarnowie, Tarnów» źródło

Źródła

Radio Dobrze Nastawione


Biuletyn Informacji Publicznej partii Prawo i Sprawiedliwość

19.11.2016 – 19.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Etyki Poselskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Portugalska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.05.2016 – 19.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Etyki Poselskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Promocji Żużla, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.03.2016 – 14.03.2019Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 79, 83, 126), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2015 – 18.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Etyki Poselskiej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2015 – 19.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Etyki Poselskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 06.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek prezydium» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Tarnów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 27673» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druk nr 3324), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2015 – 19.02.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Tarnów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 27673 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

28.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.03.2013 – 09.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1130), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Mołdawska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Promocji Żużla, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Małopolski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 06.02.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Tarnów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 18699» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 07.2011Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, współzałożyciel, Kraków» źródło

Źródła

Oficjalna strona Włodzimierza Bernackiego


Portal blogmedia24.pl

od 04.2011Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, współzałożyciel, wiceprezes Zarządu» źródło

Źródło

Oficjalna strona Włodzimierza Bernackiego

2011kandydat na posła
okręg: Tarnów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 18699 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2010Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem, członek Zarządu» źródło

Źródło

Strona Komitetu Budowy Pomnika i Stowarzyszenia Katyń 2010

od 2001Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnieuropejska, wykładowca, profesor, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Włodzimierza Bernackiego

1989 – 1991Komitet Obywatelski "Solidarność" w Proszkowicach, współzałożyciel, Proszowice» źródło

Źródła

Encyklopedia Solidarności


Oficjalna strona Włodzimierza Bernackiego

od 1989Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

od 1988Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny, Kraków» źródło

Źródła

Oficjalna strona Włodzimierza Bernackiego


Encyklopedia Solidarności

1986 – 1988Zespół Szkół w Proszowicach, nauczyciel, Proszowice» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1983 – 1987kolporter podziemnej prasy i literatury» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1982 – 1983Szkoła Podstawowa w Proszowicach, nauczyciel, Proszowice» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

lata 80. – 1989Polska Partia Socjalistyczna (Jana Józefa Lipskiego), działacz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Włodzimierza Bernackiego

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.