facebook tweeter youtube

 
Grzegorz Bierecki
  • senator
  • były senator (data wygaśnięcia mandatu: )
Podstawowe informacje
data i miejsce urodzenia28.09.1963, Gdynia
wykształceniewyższe
stopień lub tytuł naukowymgr
Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe w dziedzinie prawa. Działał w Federacji Młodzieży Szkolnej, Solidarności Młodych, Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Współorganizator strajków studenckich, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Na przełomie lat 80. i 90. etatowy pracownik NSZZ „Solidarność”. W 1990 r. założyciel fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych. W latach 1992-2012 prezes zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W latach 1996-2015 przewodniczył radzie nadzorczej SKOK im. F. Stefczyka. Wspólnik, członek zarządów i rad nadzorczych ponad dwudziestu spółek branży finansowej, w tym związanych ze SKOK. W 2000 r. wszedł w skład rady dyrektorów Światowej Rady Związków Kredytowych, w 2005 r. objął stanowisko sekretarza, od 2006 r. był pierwszym wiceprzewodniczącym, a w latach 2013-2015 jej przewodniczącym. W 2006 r. wszedł w skład Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów. Nie należy do partii politycznej. Senator od 2011 r. (VIII-IX kadencja), zasiadał w komisji ds. Unii, był jej wiceprzewodniczącym. Zasiadał także w komisjach: praw człowieka, praworządności i petycji oraz w regulaminowej, etyki i spraw senatorskich. Obecnie jest przewodniczącym komisji budżetu i finansów publicznych.
 
Kontakt
e-mail
strona www
biura
ul. Jana Pawła II 2, 21-311 Radzyń Podlaski

ul. Warszawska 16, 21-560 Międzyrzec Podlaski

ul. 11 Listopada 46, 21-200 Parczew

ul. Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska tel./fax 83 343 36 77
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.