facebook tweeter youtube

 
Henryk Cioch
Data śmierci: 2017-12-20

Funkcje pełnione w przeszłości:

senator Senatu 8. kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Podstawowe informacje
data i miejsce urodzenia30.07.1951
wykształceniewyższe
Senator, bezpartyjny, członek KP PiS. Profesor dr hab. nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1978 r. ukończył aplikację sędziowską. Od 1973 r. jest wykładowcą w Zakładzie Prawa Spółdzielczego i Spółdzielczości w Instytucie Prawa Cywilnego UMCS. Od 1997 r. wykłada również na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL-u. Pełnił funkcję prodziekana tego wydziału oraz kierownika Katedry Prawa Cywilnego. Pracował w uczelniach prywatnych: m. in. w l. 2003-2005 był rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu. W l. 1992-1997 prowadził Biuro Ekspertyz i Doradztwa Prawnego, w 1997 r. założył własną kancelarię adwokacką. Pracował jako członek Komisji Kodyfikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w zespole opracowującym ustawę o prawie spółdzielczym przy Prezydencie RP L. Kaczyńskim. Był przedstawicielem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Komisji Nadzoru Finansowego, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
 
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.