facebook tweeter youtube

 
Jan Jackowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • senator
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na senatora
    Prawo i Sprawiedliwość
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):200 000 PLN
Uwagi: w tym 157 166,66 PLN zasądzone w postępowaniu cywilnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lutego 2019 r.)

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość - koszty budowy
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne położona poza woj. [ukryte] o powierzchni 1408 m2 nabyta w 2004 r., podana wartość to wartość kupna

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, 2004-10-20 za kwotę 16 238 PLN od gminy

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
diety senatorskie w tym wyjazdowa (całość)
Kwota:20 188,52 PLN
Uwagi: przychody uzyskane w okresie od 01.01.2019 do 13.09.2019

Opis:
z prawa autorskiego
Kwota:3 370 PLN
Uwagi: przychody uzyskane w okresie od 01.01.2019 do 13.09.2019

Opis:
uposażenie senatorskie
Kwota:64 133,12 PLN
Uwagi: przychody uzyskane w okresie od 01.01.2019 do 13.09.2019

Opis:
dodatek funkcyjny
Kwota:9 620 PLN
Uwagi: przychody uzyskane w okresie od 01.01.2019 do 13.09.2019

Opis:
dochody uzyskane przez żonę w analogicznym okresie z tytułu stosunku pracy
Kwota:6 728 PLN
Uwagi: przychody uzyskane w okresie od 01.01.2019 do 13.09.2019

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Scenic
Rok produkcji:
2016

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-03

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):47 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość - koszty budowy
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne położona poza woj. [ukryte] o powierzchni 1408 m2 nabyta w 2004 r., podana wartość to wartość kupna

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, 2004-10-20 za kwotę 16238 PLN od gminy

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
diety senatorskie w tym wyjazdowa (całość)
Kwota:31 502,63 PLN

Opis:
z prawa autorskiego
Kwota:10 246,00 PLN

Opis:
uposażenie senatorskie
Kwota:12 967,62 PLN

Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:4 800,00 PLN

Opis:
dodatkowa należność ze stosunku pracy
Kwota:26,41 PLN

Opis:
dochody uzyskane przez żonę w analogicznym okresie z tytułu stosunku pracy
Kwota:23 808,52 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: przychody uzyskane w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Scenic
Rok produkcji:
2016

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):65 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość - koszt budowy
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne położona [ukryte] o powierzchni 1408 m2 nabyta w 2004 r., podana wartość to wartość kupna

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, 2004-10-20 za kwotę 16238 PLN od gminy

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Diety senatorskie (całość)
Kwota:30 783,17 PLN

Opis:
Prawa autorskie
Kwota:7 314,50 PL

Opis:
Uposażenie senatorskie
Kwota:138 287,04 PLN

Opis:
Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4 poz. C1 zeznania podatkowego PIT-37
Kwota:3 513,17 PLN

Opis:
Dodatkowa należność ze stosunku pracy
Kwota:26,41 PLN

Opis:
Dochody uzyskane przez żonę w analogicznym okresie z tytułu stosunku pracy
Kwota:24 174,86 PLN
Uwagi: przychody uzyskane w okresie od 2017-01-01 do 2017-12-31

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Scenic
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Cała kwota:14 896 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):155 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):4 959,62 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość - koszt budowy
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne położona poza woj. [ukryte] o powierzchni 1408 m2 nabyta w 2004 r., wartość to wartość kupna

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, 2004-10-20 za kwotę 16238 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:2 497 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2016-01-01 do 2016-12-31

Opis:
diety senatorskie (całość)
Kwota:30 862 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2016-01-01 do 2016-12-31

Opis:
z tytułu prawa autorskiego
Kwota:7 382,99 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2016-01-01 do 2016-12-31

Opis:
uposażenie senatorskie
Kwota:136 528,75 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2016-01-01 do 2016-12-31

Opis:
dochody uzyskane przez żonę ze stosunku pracy
Kwota:25 606,15 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2016-01-01 do 2016-12-31

Opis:
żona: dochody uzyskane przez żonę z tytułu najmu
Kwota:83 378 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2016-01-01 do 2016-12-31

Opis:
żona: inne
Kwota: 248,73 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2016-01-01 do 2016-12-31

Opis:
żona: prawa autorskie oraz inne
Kwota: 530 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2016-01-01 do 2016-12-31

Opis:
spadek
Kwota:152 239 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Scenic
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Cała kwota:12 768 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):180 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość - koszt budowy
2. Mieszkanie:
Tytuł prawny:
Brak potwierdzenia tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, w trakcie sądowego ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych
Uwagi: 2/12 udziału, wspólnie z żoną w działce budowlanej o łącznej pow. 666 m2, na której został wybudowany wielomieszkaniowy budynek,w którym jestem wspólnie z żoną inwestorem 4 kawalerek oraz 1 mieszkania trzypokojowego o łącznej powierzchni 211 m2; wysokość poniesionych kosztów 570000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne położona poza woj. [ukryte] o powierzchni 1408 m2 nabyta w 2004 r., wartość to wartość kupna

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Rodzice dla szkoły Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Liczba udziałów:
140
Wartość wszystkich udziałów:14 000 PLN
Uwagi: udziały stanowią mniej niż jeden procent wszystkich udziałów wyemitowanych przez spółkę

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, 2004-10-20 za kwotę 16238 PLN od [ukryte]

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:4 725 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31

Opis:
diety senatorskie
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31

Opis:
Z tytułu prawa autorskiego
Kwota:11 295,38 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31

Opis:
uposażenie senatorskie
Kwota:120 784,97 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31

Opis:
dochody uzyskane przez żonę ze stosunku pracy
Kwota:29 771,05 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31

Opis:
żona: dochody uzyskane przez żonę z tytułu najmu
Kwota:73 246,42 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31

Opis:
żona: z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:1 168 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31

Opis:
żona: prawa autorskie
Kwota: 495 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2006

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):175 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość - koszt budowy
2. Mieszkanie:
Tytuł prawny:
Brak potwierdzenia tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, w trakcie sądowego ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych
Uwagi: 2/12 udziału, wspólnie z żoną w działce budowlanej o łącznej pow. 666 m2, na której został wybudowany wielomieszkaniowy budynek,w którym jestem wspólnie z żoną inwestorem 4 kawalerek oraz 1 mieszkania trzypokojowego o łącznej powierzchni 211 m2; wysokość poniesionych kosztów 570000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne położona poza woj. [ukryte] o powierzchni 1408 m2 nabyta w 2004 r., wartość to wartość kupna

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Rodzice dla szkoły Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Liczba udziałów:
140
Wartość wszystkich udziałów:14 000 PLN
Uwagi: udziały stanowią mniej niż jeden procent wszystkich udziałów wyemitowanych przez spółkę

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, 2004-10-20 za kwotę 16238 PLN od gminy [ukryte]

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:1 712 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-11-09

Opis:
diety senatorskie
Kwota:24 730,80
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-11-09

Opis:
Z tytułu prawa autorskiego
Kwota:10 009,53 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-11-09

Opis:
uposażenie senatorskie
Kwota:98 923 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-11-09

Opis:
dochody uzyskane przez żonę ze stosunku pracy
Kwota:21 134 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-11-09

Opis:
dochody uzyskane przez żonę z tytułu najmu
Kwota:49 411 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-11-09

Opis:
inne dochody uzyskane przez żonę
Kwota:1 423 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-11-09

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2006

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-09

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):160 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Tytuł prawny:
Brak potwierdzenia tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, w trakcie sądowego ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych
Uwagi: 2/12 udziału, wspólnie z żoną w działce budowlanej o łącznej pow. 666 m2, na której został wybudowany wielomieszkaniowy budynek,w którym jestem wspólnie z żoną inwestorem 4 kawalerek oraz 1 mieszkania trzypokojowego o łącznej powierzchni 211 m2; wysokość poniesionych kosztów 570000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne położona poza woj. [ukryte] o powierzchni 1408 m2 nabyta w 2004 r., wartość to wartość kupna

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Rodzice dla szkoły Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Liczba udziałów:
140
Wartość wszystkich udziałów:14 000 PLN
Uwagi: udziały stanowią mniej niż jeden procent wszystkich udziałów wyemitowanych przez spółkę

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, [błąd]-10-20 za kwotę 16238 PLN od gminy [ukryte]

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:1 712 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-08-07

Opis:
diety senatorskie
Kwota:19 784,64/ 100 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-08-07

Opis:
Z tytułu prawa autorskiego
Kwota:8 006,47/ 100 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-08-07

Opis:
uposażenie senatorskie
Kwota:79 138,40/ 100 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-08-07

Opis:
dochody uzyskane przez żonę ze stosunku pracy
Kwota:19 228 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-08-07

Opis:
dochody uzyskane przez żonę z tytułu najmu
Kwota:41 230 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-08-07

Opis:
inne dochody uzyskane przez żonę
Kwota:1 423 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2015-01-01 do 2015-08-07

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2006

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-07

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Tytuł prawny:
Brak potwierdzenia tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, w trakcie sądowego ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych
Uwagi: 2/12 udziału, wspólnie z żoną w działce budowlanej o łącznej pow. 666 m2, na której został wybudowany wielomieszkaniowy budynek,w którym jestem wspólnie z żoną inwestorem 4 kawalerek oraz 1 mieszkania trzypokojowego o łącznej powierzchni 211 m2; wysokość poniesionych kosztów 570000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne nabyta w 2004 r.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Rodzice dla szkoły Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
140
Wartość wszystkich udziałów:14 000 PLN
Uwagi: udziały stanowią mniej niż jeden procent wszystkich udziałów wyemitowanych przez spółkę

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, 20-10-2007 r. za kwotę 16238 PLN od gminy [ukryte]

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:3 424 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2014-01-01 do 2014-12-31

Opis:
diety senatorskie
Kwota:29 975,58 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2014-01-01 do 2014-12-31

Opis:
prawa autorskie
Kwota:24 982 PLN

Opis:
dochody uzyskane ze stosunku pracy (uposażenie senatorskie)
Kwota:118 707,60 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2014-01-01 do 2014-12-31

Opis:
dochody uzyskane przez żonę ze stosunku pracy
Kwota:34 155,27 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2014-01-01 do 2014-12-31

Opis:
dochody uzyskane przez żonę z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
Kwota:71 750 PLN
Uwagi: przychód objęty ryczałtem dochody uzyskane w okresie od 2014-01-01 do 2014-12-31

Opis:
inne dochody
Kwota:2 615,58 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2006

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):93 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Tytuł prawny:
Brak potwierdzenia tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, w trakcie sądowego ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych
Uwagi: 2/12 udziału, wspólnie z żoną w działce budowlanej o łącznej pow. 666 m2, na której został wybudowany wielomieszkaniowy budynek,w którym jestem wspólnie z żoną inwestorem 4 kawalerek oraz 1 mieszkania trzypokojowego o łącznej powierzchni 211 m2.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne nabyta w 2004 r.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Rodzice dla szkoły Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
140
Wartość wszystkich udziałów:14 000 PLN
Uwagi: udziały stanowią mniej niż jeden procent wszystkich udziałów wyemitowanych przez spółkę

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, 20-10-2007 r. za kwotę 16238 PLN od gminy [ukryte]

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:2 270 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2013-01-01 do 2013-12-31

Opis:
diety senatorskie
Kwota:30 724,64 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2013-01-01 do 2013-12-31

Opis:
prawa autorskie
Kwota:12 662,75 PLN
Brutto/netto:netto
Uwagi: przychód 25325,50 PLN dochody uzyskane w okresie od 2013-01-01 do 2013-12-31

Opis:
dochody uzyskane ze stosunku pracy
Kwota:119 781,05 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2013-01-01 do 2013-12-31

Opis:
dochody uzyskane przez żonę ze stosunku pracy
Kwota:30 949,62 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2013-01-01 do 2013-12-31

Opis:
dochody uzyskane przez żonę z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
Kwota:64 997,15 PLN
Uwagi: przychód objęty ryczałtem dochody uzyskane w okresie od 2013-01-01 do 2013-12-31

Opis:
inne dochody nie wymienione w [nieczytelne] 1-4
Kwota:2 029,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2006

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):57 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Tytuł prawny:
Brak potwierdzenia tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, w trakcie sądowego ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych
Uwagi: 2/12 udziału, wspólnie z żoną w działce budowlanej o łącznej pow. 666 m2, na której został wybudowany wielomieszkaniowy budynek,w którym jestem wspólnie z żoną inwestorem 4 kawalerek oraz 1 mieszkania trzypokojowego o łącznej powierzchni 211 m2.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne nabyta w 2004 r.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Rodzice dla szkoły Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
140
Wartość wszystkich udziałów:14 000 PLN
Uwagi: udziały stanowią mniej niż jeden procent wszystkich udziałów wyemitowanych przez spółkę

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, 20-10-2007 r. za kwotę 16238 PLN od gminy Krokowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście w tym w tym umowy o dzieło i zlecenia
Kwota:4 260 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2012-01-01 do 2012-12-31

Opis:
diety senatorskie
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2012-01-01 do 2012-12-31

Opis:
prawa autorskie
Kwota:10 300 PLN
Brutto/netto:netto
Uwagi: przychód 20600 PLN dochody uzyskane w okresie od 2012-01-01 do 2012-12-31

Opis:
dochody uzyskane ze stosunku pracy
Kwota:127 593,15 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2012-01-01 do 2012-12-31

Opis:
dochody uzyskane przez żonę ze stosunku pracy
Kwota:22 359,77 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2012-01-01 do 2012-12-31

Opis:
dochody uzyskane przez żonę z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
Kwota:69 068,00 PLN
Uwagi: przychód objęty ryczałtem dochody uzyskane w okresie od 2012-01-01 do 2012-12-31

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volksvagen
Model:
Caravelle
Rok produkcji:
1996

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Zafira
Rok produkcji:
2006

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Senator Rzeczpospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):46 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
211 m2
Wartość:570 000 PLN
Tytuł prawny:
Brak potwierdzenia tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, w trakcie sądowego ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych.
Uwagi: 2/12 udziału, wspólnie z żoną w działce budowlanej o łącznej pow. 666 m2, na której został wybudowany wielomieszkaniowy budynek,w którym jestem wspólnie z żoną inwestorem 4 kawalerek oraz 1 mieszkania trzypokojowego o łącznej powierzchni 211 m2.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, nabyta w 2004 r.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Rodzice dla szkoły Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
140
Wartość wszystkich udziałów:14 000 PLN
Uwagi: udziały stanowią mniej niż jeden procent wszystkich udziałów wyemitowanych przez spółkę

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, 20.10.2007 r. za kwotę 16.238 PLN od gminy [tekst ukryty]

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochody uzyskane ze stosunku pracy
Kwota:110 639,92 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2011-01-01 do 2011-12-31

Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście w tym w tym umowy o dzieło i zlecenia (uzyskane diety senatorskie w wysokości 4969,11 PLN w tym opodatkowana cześć diety wynosiła 193,08 PLN)
Kwota:3 975,84 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2011-01-01 do 2011-12-31

Opis:
prawa autorskie
Kwota:10 128,50 PLN
Brutto/netto:netto
Uwagi: przychód 20257,00 PLN

Opis:
dochody uzyskane przez żonę z tytułu stosunku pracy
Kwota:37 185,65 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2011-01-01 do 2011-12-31

Opis:
dochody uzyskane przez żonę z tytułu prawa autorskiego
Kwota: 175,00 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2011-01-01 do 2011-12-31

Opis:
dochody uzyskane przez żonę z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
Kwota:78 140,00 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2011-01-01 do 2011-12-31

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volksvagen
Model:
Caravelle
Rok produkcji:
1996

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Maria Jackowski
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-23 Olsztyn
Zatrudnienie:Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Senator Rzeczpospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):51 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
71,4 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Wartość:570 000 PLN
Tytuł prawny:
Brak potwierdzenia tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, w trakcie sądowego ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych
Uwagi: 2/12 udziału, wspólnie z żoną w działce budowlanej o łącznej pow. 666 m2, na której został wybudowany wielomieszkaniowy budynek,w którym jestem wspólnie z żoną inwestorem 4 kawalerek oraz 1 mieszkania trzypokojowego o łącznej powierzchni 211 m2
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1408 m2
Wartość:16 238 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, nabyta w 2004 r.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Rodzice dla szkoły sp. z o.o.
Liczba udziałów:
140
Wartość wszystkich udziałów:14 000 PLN
Uwagi: udziały stanowią mniej niż jeden procent wszystkich udziałów wyemitowanych przez spółkę

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka przeznaczona na cele nierolne i nieleśne, pow. 1408 m2, nabyta w trybie przetargu, 20-10-2007 r. za kwotę 16.238 PLN od gminy Krokowa.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochody ze stosunku pracy
Kwota:84 153,52 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2011-01-01 do 2011-09-30

Opis:
dochody z tytułu działalności wykonywanej osobiście w tym umowy o dzieło i zlecenia
Kwota:5 311 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2011-01-01 do 2011-09-30

Opis:
prawa autorskie
Kwota:13 218 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2011-01-01 do 2011-09-30

Opis:
dochody uzyskane przez żonę z tytułu stosunku pracy
Kwota:24 721,2 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2011-01-01 do 2011-09-30

Opis:
dochody uzyskane przez żonę z tytułu najmu lub dzierżawy
Kwota:60 250 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w okresie od 2011-01-01 do 2011-09-30

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volksvagen
Model:
Caravelle
Rok produkcji:
1996

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.