facebook tweeter youtube

 
Aleksander Pociej
  • senator
  • były senator (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander August Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):180 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 800 USD

1 100 CHF

9 200 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany 240 m2, budynek gospodarczy 306 m2
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Wartość:1 660 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
169 m2
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:34 809,16 PLN
Uwagi: przychód

Opis:
uposażenie senatorskie wraz z dodatkami
Kwota:108 224,60 PLN
Uwagi: przychód

Opis:
przychód z tytułu najmu mieszkań
Kwota:123 100,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2005
Wartość:49 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy na częściowe sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego - umowa kredytowa zawarta z PKO BP, rzeczywista stopa oprocentowania 3,46%
Kwota pozostała do spłacenia:67 129,30 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-10-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander August Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):147 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
8 700 EUR

1 100 CHF

1 800 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany 240 m2, budynek gospodarczy 306 m2
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Wartość:1 660 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
169 m2
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna wraz z dietą wyjazdową
Kwota:27 623,86 PLN
Uwagi: przychód

Opis:
uposażenie senatorskie wraz z dodatkami
Kwota:86 579,68 PLN
Uwagi: przychód

Opis:
przychód z tytułu najmu mieszkań
Kwota:92 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2005
Wartość:49 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy na częściowe sfinansowanie zakupu lokalu mieszkaniowego - umowa kredytowa zawarta z PKO BP, rzeczywista stopa oprocentowania 3,46%
Kwota pozostała do spłacenia:67 510,65 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-01

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander August Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):305 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
7 300 EUR

 800 CHF

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany 240 m2, budynek gospodarczy 306 m2
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Wartość:1 660 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
169 m2
Wartość:1 600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
likwidator spółki S.S.E. Polska spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: przychód

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota:11 486,77 PLN
Uwagi: przychód

Opis:
uposażenie senatorskie
Kwota:112 232,96 PLN
Uwagi: przychód

Opis:
dodatki do uposażenia
Kwota:39 281,52 PLN
Uwagi: przychód

Opis:
przychód z tytułu najmu mieszkań
Kwota:187 200 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2005
Wartość:49 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy na częściowe sfinansowanie zakupu lokalu mieszkaniowego - umowa kredytowa zawarta z PKO BP, rzeczywista stopa oprocentowania 4,12%
Cała kwota:472 766,37 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander August Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):296 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
29 900 USD

5 500 EUR

 800 CHF

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
Uwagi: wartość przybliżona
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość przybliżona
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: podano łączną wartość szacunkową pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Wartość:1 660 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
169 m2
Wartość:1 600 000 PLN
Tytuł prawny:
ekspektatywa ustanowienia prawa odr. własności na rzecz członka spółdzielni po zakończeniu budowy

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
likwidator spółki S.S.E. Polska spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 811,87 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota:8 149,08 PLN

Opis:
uposażenie parlamentarne
Kwota:119 247,51 PLN

Opis:
dodatki do uposażenia
Kwota:42 087,36 PLN

Opis:
Z tytułu najmu mieszkań
Kwota:191 400 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2005
Wartość:52 000 PLN
Uwagi: wartość około
Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy na częściowe sfinansowanie zakupu lokalu mieszkaniowego - umowa kredytowa zawarta z PKO BP, rzeczywista stopa oprocentowania 4,12%
Cała kwota:486 207,18 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander August Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):340 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
29 000 USD

4 400 EUR

 800 CHF

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: podano łączną wartość szacunkową pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Wartość:1 660 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
169 m2
Wartość:1 600 000 PLN
Tytuł prawny:
ekspektatywa ustanowienia prawa odr. własności na rzecz członka spółdzielni po zakończeniu budowy

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
likwidator spółki S.S.E. Polska spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: uposażenie + dodatki
Kwota:160 255,32 PLN

Opis:
przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: dieta + dieta wyjazdowa
Kwota:38 288,01 PLN

Opis:
z tytułu najmu mieszkań
Kwota:173 400 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2005
Wartość:58 000 PLN
Uwagi: wartość około
Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy na częściowe sfinansowanie zakupu lokalu mieszkaniowego - umowa kredytowa zawarta z PKO BP, rzeczywista stopa oprocentowania 4,12%
Cała kwota:244 749,80 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander August Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 060 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
29 000 USD

3 100 EUR

 400 CHF

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Wartość:1 660 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
likwidator spółki S.S.E. Polska spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: uposażenie
Kwota:118 707,60 PLN

Opis:
Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: dieta wyjazdowa
Kwota:1 564 PLN

Opis:
Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: dodatki do uposażenia
Kwota:10 337,30 PLN

Opis:
Z tytułu najmu mieszkań
Kwota:154 200 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2005
Wartość:63 000 PLN
Uwagi: wartość około
Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-11

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 020 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
29 000 USD

 800 EUR

 400 CHF

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 160 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Wartość:1 660 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
likwidator spółki S.S.E. Polska spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: uposażenie senatorskie
Kwota:113 909,85 PLN

Opis:
Przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP: dieta
Kwota:26 705,01 PLN

Opis:
Z tytułu najmu mieszkań
Kwota:141 400 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2005
Wartość:65 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-11

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 050 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
25 000 USD

1 000 EUR

 900 CHF

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:4 000 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
160 m2
Wartość:1 660 000 PLN
Tytuł prawny:
ekspektatywa własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. (w likwidacji - nie prowadzącej żadnej działalności)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP: uposażenie senatorskie
Kwota:80 721,17 PLN

Opis:
Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP: dieta
Kwota:20 694,17 PLN

Opis:
Z tytułu najmu mieszkań
Kwota:86 200 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Phaeton
Rok produkcji:
2004
Wartość:20 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 090 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
15 000 USD

2 500 EUR

1 400 CHF

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:3 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. (w likwidacji nie prowadzącej żadnej działalności)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP: uposażenie senatorskie
Kwota:118 707,60 PLN

Opis:
Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP: diety
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
Z tytułu najmu mieszkań
Kwota:43 150 PLN

Opis:
Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP: zajęcia sportowe finansowane z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Kwota: 158,75 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Phaeton
Rok produkcji:
2004
Wartość:20 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):510 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
10 000 USD

3 000 EUR

1 400 CHF

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:3 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pierwszy lokal - powierzchnia 76,60 m2 drugi lokal - powierzchnia 51,43 m2

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Uwagi: likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. w likwidacji nie prowadząca żadnej działalności;

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP uposażenie senatorskie
Kwota:118 377,86 PLN

Opis:
Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP diety
Kwota:30 674,04 PLN

Opis:
Z tytułu najmu mieszkań
Kwota:77 310,40 PLN

Opis:
Dofinansowanie zajęć sportowych
Kwota: 747,50 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Phaeton
Rok produkcji:
2004
Wartość:20 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):440 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
10 000 USD

3 000 EUR

1 400 CHF

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:3 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: nr 17 - powierzchnia 76,60 m2 nr 18 - powierzchnia 51,43 m2

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Adwokacka spółka jawna "Pociej, Dubois i Wspólnicy"
Przychód:1 065 372,20 PLN
Dochód:403 837,83 PLN
Uwagi: uczestnictwo w spółce do 31-10-2011 r. przychód i dochód w 2011 miesiące I-X

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Uwagi: likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. w likwidacji nie prowadząca żadnej działalności;

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP uposażenie senatorskie
Kwota:118 707,60 PLN

Opis:
Przychody otrzymane z Kancelarii Senatu RP diety
Kwota:30 475,03 PLN

Opis:
Najem mieszkań
Kwota:78 802,80 PLN

Opis:
Wypłacone w 2012 roku zaległe wynagrodzenie za prowadzenie spraw z urzędu w sprawach prowadzonych przed październikiem 2011 roku
Kwota:5 400 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Phaeton
Rok produkcji:
2004
Wartość:25 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):395 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
12 000 USD

6 500 EUR

1 400 CHF

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:3 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: nr 17 - powierzchnia 76,60 m2 nr 18 - powierzchnia 51,43 m2

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Adwokacka spółka jawna "Pociej, Dubois i Wspólnicy"
Przychód:1 065 372,20 PLN
Dochód:403 837,83 PLN
Uwagi: uczestnictwo w spółce do 31-10-2011 r. przychód i dochód w 2011 miesiące I-X

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Uwagi: likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. w likwidacji nie prowadząca żadnej działalności;

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
czynsz z wynajmu mieszkań
Kwota:8 080 PLN
Uwagi: miesięcznie + VAT

Opis:
przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP uposażenie senatorskie
Kwota:19 784,60 PLN

Opis:
przychody otrzymane z budżetu Kancelarii Senatu RP dieta
Kwota:4 369,11 PLN

Opis:
przychody z tytułu obrony z urzędu
Kwota:2 316,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
komplet mebli z XIX w.
Wartość:35 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-26
Uwagi / sprostowania:Informuję, że moje przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze w 2011 r. wyniosły 182360,00 PLN

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Aleksander Pociej
Data i miejsce urodzenia:
07-02-1965 Warszawa
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):385 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
12 000 USD

6 500 EUR

1 400 CHF

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
126 m2
Wartość:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
las, łąka
Powierzchnia:
10,36 ha
Wartość:3 500 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom letniskowy drewniany (240 m2), budynek gospodarczy (306 m2)
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwa lokale mieszkalne
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: nr 17 - powierzchnia 76,60 m2 nr 18 - powierzchnia 51,43 m2

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Adwokacka spółka jawna Pociej, Dubois i Wspólnicy
Przychód:974 824,30 PLN
Dochód:382 630,80 PLN
Uwagi: uczestnictwo w spółce do 31-10-2011 r. przychód i dochód w 2011 miesiące 1-9

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Uwagi: likwidator spółki S.S.E. Polska, spółka z o.o. w likwidacji nie [nieczytelne] żadnej działalności;

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
czynsz z wynajmu mieszkań
Kwota:8 080 PLN
Uwagi: miesięcznie

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
komplet mebli XIX w.
Wartość:35 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-09-08

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.