facebook tweeter youtube

 
Michał Seweryński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • senator
  • były senator (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:Uniwersytet Łódzki

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):310 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 270 USD

5 400 USD
Uwagi: lokata

4 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
TFI
Pełna kwota:19 000 PLN

Nazwa:
PPE
Pełna kwota:47 503 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
92 m2
Wartość:360 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż samochodowy
Powierzchnia lokalu:
24,80 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Senat
Kwota:151 904 PLN
Uwagi: za okres 1.01.2019 - do 31.10.2019

Opis:
Kwota:180 879 PLN
Uwagi: za okres 1.01.2019 - do 31.10.2019

Opis:
emerytura
Kwota:86 800 PLN
Uwagi: za okres 1.01.2019 - do 31.10.2019

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2015

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-10-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:
Senat RP

Uniwersytet Łódzki

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):310 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 270 USD

 160 EUR

5 400 USD
Uwagi: [nieczytelne] lokata
Papiery wartościowe:
Nazwa:
TFI
Pełna kwota:19 000 PLN

Nazwa:
PPE
Pełna kwota:47 503 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
92 m2
Wartość:360 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż samochodowy
Powierzchnia lokalu:
24,80 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
senat (przychód)
Kwota:120 233,05 PLN
Uwagi: za okres 1.01.2019 - do 31.08.2019

Opis:
Kwota:147 959 PLN
Uwagi: za okres 1.01.2019 - do 31.08.2019

Opis:
emerytura
Kwota:72 152 PLN
Uwagi: za okres 1.01.2019 - do 31.08.2019

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2015

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-08-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):270 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 000 USD

 600 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
TFI
Pełna kwota:19 000 PLN

Nazwa:
PPE
Pełna kwota:44 192 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
92 m2
Wartość:360 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż samochodowy
Powierzchnia lokalu:
24,80 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
emerytura
Kwota:109 218 PLN

Opis:
UŁ wynagrodzenie
Kwota:160 191 PLN
Uwagi: dochód

Opis:
Senat RP wynagrodzenie
Kwota:167 815 PLN
Uwagi: dochód

Opis:
UE Katowice wynagrodzenie
Kwota:22 066 PLN
Uwagi: dochód

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2015

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-03-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):120 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 000 USD

9 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
TFI
Pełna kwota:18 000 PLN

Nazwa:
PPE
Pełna kwota:41 378 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
90 m2
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
24,80 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
emerytura
Kwota:103 696 PLN

Opis:
UŁ wynagrodzenie
Kwota:176 315 PLN

Opis:
honoraria autorskie
Kwota:3 736 USD

Opis:
Senat RP wynagrodzenie
Kwota:135 973 PLN

Opis:
UE Katowice wynagrodzenie
Kwota:38 238 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2015

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-03-22

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):80 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 000 USD

11 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
TFI
Pełna kwota:19 000 PLN

Nazwa:
PPE
Pełna kwota:36 992 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
90 m2
Wartość:360 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż samochodowy
Powierzchnia lokalu:
24,80 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
emerytura
Kwota:100 985 PLN

Opis:
honoraria
Kwota: 700 PLN

Opis:
wynagrodzenie za pracę w UŁ
Kwota:172 360 PLN

Opis:
honoraria
Kwota:20,63 USD

Opis:
Senat RP
Kwota:67 396,07 PLN

Opis:
wynagrodzenie za pracę w UE Katowice
Kwota:44 631 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2015

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:
Uniwersytet Łódzki , profesor zwyczajny

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , profesor zwyczajny 1/2 etatu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):120 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
8 000 USD

14 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
TFI
Pełna kwota:17 000 PLN

Nazwa:
PPE
Pełna kwota:32 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
90 m2
Wartość:360 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż samochodowy
Powierzchnia lokalu:
24,80 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
emerytura /rok/
Kwota:98 536,39 PLN

Opis:
umowa dzieło/ zlecenie
Kwota:1 878,65 PLN

Opis:
wynagrodzenie za pracę w UŁ /rok/ oraz wynagrodzenie za pracę w UE Katowice oraz Kancelaria Senatu
Kwota:262 640,44 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2015

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
s60
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:
Uniwersytet Łódzki , profesor zwyczajny

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , profesor zwyczajny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
7 300 USD

14 005 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
TFI
Pełna kwota:16 000 PLN

Nazwa:
PPE
Pełna kwota:36 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
90 m2
Wartość:360 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż samochodowy
Powierzchnia lokalu:
24,80 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenia za pracę w UŁ
Kwota:199 356 PLN

Opis:
Wynagrodzenie za pracę w UE Katowice
Kwota:57 134 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:68 693 PLN

Opis:
Senat RP
Kwota:45 207 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
s60
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-02

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:
Uniwersytet Łódzki , profesor zwyczajny

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , profesor zwyczajny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
13 700 EUR

9 300 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
TFI
Pełna kwota:16 000 PLN

Nazwa:
PPE
Pełna kwota:36 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
90 m2
Wartość:360 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż samochodowy
Powierzchnia lokalu:
24,80 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenia za pracę w UŁ
Kwota:129 480,10 PLN

Opis:
Wynagrodzenie za pracę w UE Katowice
Kwota:24 710 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:47 914 PLN

Opis:
Senat RP
Kwota:31 539,46 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
s60
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:
Uniwersytet Łódzki , profesor zwyczajny

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , profesor zwyczajny (1/2 etatu)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
16 700 EUR

9 300 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
TFI
Pełna kwota:18 965 PLN

Nazwa:
PPE
Pełna kwota:28 315 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
90 m2
Wartość:360 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż samochodowy
Powierzchnia lokalu:
24,80 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenia za pracę w UŁ
Kwota:168 523 PLN
Uwagi: wynagrodzenie roczne

Opis:
Wynagrodzenie za pracę w UE Katowice
Kwota:61 329 PLN
Uwagi: wynagrodzenie roczne

Opis:
emerytura
Kwota:95 715 PLN
Uwagi: dochód roczny

Opis:
honoraria autorskie
Kwota: 977 PLN

Opis:
honorarium autorskie
Kwota:1 482 PLN

Opis:
Senat RP
Kwota:23 741
Uwagi: wynagrodzenie roczne

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
s60
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:
Uniwersytet Łódzki , profesor zwyczajny

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , profesor zwyczajny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
16 000 EUR

9 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
udziały w funduszach TFI
Pełna kwota:18 316 PLN

Nazwa:
PPE Uniwersytet Łódzki
Pełna kwota:24 876,26 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
90 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż samochodowy
Powierzchnia lokalu:
24,80 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenia za pracę w UŁ
Kwota:157 139,16 PLN

Opis:
Wynagrodzenie za pracę w UEK
Kwota:75 463,45 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:91 637,74 PLN
Uwagi: Kwota w ujęciu miesięcznym.

Opis:
honoraria autorskie

Opis:
Senat RP
Kwota:22 406,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
s60
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:
Uniwersytet Łódzki , profesor zwyczajny

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , profesor zwyczajny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
16 000 EUR

9 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
udziały w funduszach TFI
Pełna kwota:18 316 PLN

Nazwa:
PPE Uniwersytet Łódzki
Pełna kwota:24 876,26 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
90 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż samochodowy
Powierzchnia lokalu:
24,80 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenia za pracę w UŁ
Kwota:157 139,16 PLN

Opis:
Wynagrodzenie za pracę w UEK
Kwota:75 463,45 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:91 637,74 PLN
Uwagi: Kwota w ujęciu miesięcznym.

Opis:
honoraria autorskie

Opis:
Senat RP
Kwota:22 406,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2013

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
s60
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:Uniwersytet Łódzki - Profesor Zwyczajny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Profesor Zwyczajny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):100 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
15 000 EUR

9 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje, udziały w funduszach TFI, PPE
Pełna kwota:20 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
90 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
Małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenia za pracę w Uniwersytecie Łódzkim
Kwota:12 723 PLN
Uwagi: Kwota w ujęciu miesięcznym.

Opis:
Wynagrodzenie za pracę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Kwota:6 985 PLN
Uwagi: Kwota w ujęciu miesięcznym.

Opis:
Emerytura
Kwota:7 251 PLN
Uwagi: Kwota w ujęciu miesięcznym.

Opis:
Honoraria autorskie
Kwota:3 600 PLN

Opis:
Senat RP
Kwota:23 741 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
s60
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-03

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:Uniwersytet Łódzki - Profesor Zwyczajny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Profesor Zwyczajny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
15 000 EUR

9 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje, udziały w funduszach TFI, PPE
Pełna kwota:44 316 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
90 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
Małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenia za pracę w Uniwersytecie Łódzkim
Kwota:15 000 PLN

Opis:
Wynagrodzenie za pracę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Kwota:8 820 PLN

Opis:
Emerytura
Kwota:7 301,92 PLN

Opis:
Honoraria autorskie
Kwota:1 500 PLN + 61 USD
Uwagi: Podano kwotę w ujęciu rocznym.

Opis:
Nagroda
Kwota:25 000 PLN

Opis:
Senat
Kwota:5 852,92 PLN
Uwagi: Podano kwotę w ujęciu rocznym.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2009

Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
s60
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Seweryński
Data i miejsce urodzenia:
1939-07-01 Łódź
Zatrudnienie:Uniwersytet Łódzki - Profesor Zwyczajny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Profesor Zwyczajny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
15 000 EUR

9 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje, udziały w funduszach TFI, PPE
Pełna kwota:44 316 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
90 m2
Tytuł prawny:
Małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: Wartość mieszkania nie jest czytelna

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Zatrudnienie w Uniwersytecie Łódzkim
Kwota:14 500 PLN

Opis:
Zatrudnienie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Kwota:8 820 PLN

Opis:
Emerytura
Kwota:7 001 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC60
Rok produkcji:
2009

Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
s60
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.