facebook tweeter youtube

 
Józef Zając
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • senator
  • kandydat na senatora
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były senator (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Potok Stany
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, prorektor ds. studenckich

senat RP, Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):12 917,30 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220 m2
Wartość domu:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,4 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zbożowe
Powierzchnia:
2,72 ha
Wartość:280 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano-murowane
Tytuł prawny:
własność
Przychód: 150 PLN
Dochód: 150 PLN
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności); przychód z tytułu czynszu dzierżawnego
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia: 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 639 m2 - 2004-05-18
Opis:
działka 672 m2 - 2004-05-18
Opis:
działka 448 m2 - 2004-05-18
Opis:
działka 42 m2 - 2008-01-29

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy (dochód)
Kwota:97 494,39 PLN

Opis:
renta rodzinna (dochód)
Kwota:9 101,28 PLN

Opis:
diety senatorskie (dochód)
Kwota:18 441,6 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
linia kredytowa
Uwagi: 30000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2019-08-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Potok Stany
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, prorektor ds. studenckich

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

senat RP, Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):33 119,14 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220 m2
Wartość domu:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: po rozbudowie
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,4 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zbożowe
Powierzchnia:
2,72 ha
Wartość:280 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano-murowane
Tytuł prawny:
własność
Przychód: 150 PLN
Dochód: 150 PLN
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności); przychód z tytułu czynszu dzierżawnego
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia: 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 639 m2 - 2004-05-18
Opis:
działka 672 m2 - 2004-05-18
Opis:
działka 448 m2 - 2004-05-18
Opis:
działka 42 m2 - 2008-01-29

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:214 888,77 PLN

Opis:
renta rodzinna
Kwota:13 868,04 PLN

Opis:
diety senatorskie
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło
Kwota:2 400 PLN

Opis:
przychód z tytułu rekompensaty wypłacanej przez koła łowieckie
Kwota: 156 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
linia kredytowa
Uwagi: 30000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2019-04-10

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Potok Stany
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Prorektor ds. studenckich

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Senat RP, Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):17 914,88 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220 m2
Wartość domu:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około, po rozbudowie
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,4 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zbożowe
Powierzchnia:
2,72 ha
Wartość:280 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano-murowane
Tytuł prawny:
własność
Przychód: 150 PLN
Dochód: 150 PLN
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności); przychód z tytułu czynszu dzierżawnego
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka 639 m2 - 18.05.2004; działka 672 m2 - 18.05.2004; działka 448 m2 - 18.05.2004; działka 42 m2 - 29.01.2008

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:155 913,85 PLN

Opis:
renta rodzinna
Kwota:13 512,04 PLN

Opis:
diety senatorskie
Kwota:30 062,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2018-04-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Potok Stany
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Rektor (do 31 sierpnia 2016 roku)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Senat RP, Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 166,53 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,4 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zbożowe
Powierzchnia:
2,72 ha
Wartość:280 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano-murowane
Tytuł prawny:
własność
Przychód:1 150 PLN
Dochód:1 150 PLN
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności); przychód z tytułu czynszu dzierżawnego
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka 639 m2 - PWSZ 18.05.2004, działka 672 m2 - PWSZ 18.05.2004, działka 448 m2 - PWSZ 18.05.2004, działka 42 m2 - 29.01.2008

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:206 415,85 PLN

Opis:
renta rodzinna
Kwota:13 406,68 PLN

Opis:
diety senatorskie
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych (recenzje)
Kwota: 570 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank BPH - kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:7 942 PLN

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2017-04-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Potok Stany
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Rektor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Senat RP, Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):19 748,24 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,4 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zbożowe
Powierzchnia:
2,72 ha
Wartość:280 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności)
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka 639 m2 -18.05.2004, działka 672 m2 - 18.05.2004, działka 448 m2 - 18.05.2004, działka 42 m2 - 01.2008

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:223 958,68 PLN

Opis:
renta rodzinna
Kwota:13 307,88 PLN

Opis:
diety senatorskie
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych (recenzje)
Kwota: 570 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank BPH - kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:39 712,90 PLN

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2016-04-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Potok Stany
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Rektor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Senat RP, Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):12 345,15 PLN
Uwagi: stan na 2 listopada 2015

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,4 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zbożowe
Powierzchnia:
2,72 ha
Wartość:280 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności)
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka 639 m2 - PWSZ, działka 672 m2 - PWSZ, działka 448 m2 - PWSZ, działka 42 m2 - Miasto

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:217 622,92 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
renta rodzinna
Kwota:9 406,88 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
diety senatorskie
Kwota:24 730,80 PLN
Brutto/netto:netto
Uwagi: stan na 31 lipca 2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank BPH - kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:46 040,21 PLN
Uwagi: (stan na 2 listopada 2015)

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2015-11-03

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Potok Stany
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Rektor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Senat RP, Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):16 487,58 PLN
Uwagi: stan na 31 lipca 2015

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zbożowe
Powierzchnia:
2,72 ha
Wartość:290 400 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności)
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:103 022,60 PLN
Brutto/netto:netto
Uwagi: stan na 31 lipca 2015

Opis:
diety senatorskie
Kwota:17 311,56 PLN
Uwagi: stan na 31 lipca 2015

Opis:
renta rodzinna
Kwota:6 566,96 PLN
Brutto/netto:netto
Uwagi: stan na 31 lipca 2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank BPH - kredyt konsumpcyjny
Uwagi: podana kwota: 15000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2015-08-04

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Potok Stany
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Rektor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):42 283,48 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,4 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
2,72 ha
Wartość:290 400 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności)
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
w 2014 roku nie byłem, ani nie nabyła moja małżonka, mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, innych związków lub komunalnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:220 770,42 PLN

Opis:
diety senatorskie
Kwota:30 154,01 PLN

Opis:
renta rodzinna
Kwota:12 913,90 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2015-04-15

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Potok Stany
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Rektor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauczyciel akademicki (urlop bezpłatny)

Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):62 470,08 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe (3/4 własności)
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zbożowe
Powierzchnia:
2,72 ha
Wartość:290 400 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: + 0,45 ha (3/4 własności)
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
w 2013 roku nie byłem, ani nie nabyła moja małżonka, mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, innych związków lub komunalnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:221 625,75 PLN

Opis:
diety senatorskie
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
dochody żony (emerytura)
Kwota:14 935,77 PLN

Opis:
renta rodzinna
Kwota:4 248 PLN

Opis:
Umowy cywilno-prawno z tytułu recenzji naukowych
Kwota:1 809,5 PLN

Opis:
wypłata z polisy ubezpieczeń na życie z tytułu śmierci żony
Kwota:10 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2014-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Potok Stany
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Redaktor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauczyciel akademicki

Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):77 319,40 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zbożowe
Powierzchnia:
4,26 ha
Wartość:290 400 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka nr [nieczytelne] - 2004-05-18
Opis:
Działka nr [nieczytelne] X-01-29
Opis:
Działka nr[nieczytelne] - 2004-05-18
Opis:
Działka nr [nieczytelne] - 2004-05-18

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:219 519,89 PLN

Opis:
Diety senatorskie
Kwota:30 198,99 PLN

Opis:
Dochody żony (emerytura)
Kwota:24 652,26 PLN

Opis:
Zwrot nadpłaty ZUS
Kwota:3 857,14 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2013-04-15

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Potok Stany
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Redaktor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauczyciel akademicki

Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):61 319,49 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
36,6 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe

Powierzchnia:
49,5 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zbożowe
Powierzchnia:
4,26 ha
Wartość:290 400 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka nr [nieczytelne]/10 (639 m2) - PWSZ w [nieczytelne]/ (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18
Opis:
Działka nr [nieczytelne]/ /17 (42 m2) - Miasto [nieczytelne]/ (nr aktu 1092/08) - 2008-01-29
Opis:
Działka nr[nieczytelne]/ /25 (672 m2) - PWSZ w [nieczytelne]/ (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18
Opis:
Działka nr [nieczytelne]/ /26 (448 m2) - PWSZ w [nieczytelne]/ (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:263 314,39 PLN
Uwagi: na 2011-12-31

Opis:
Wynagrodzenie z tytułu umów cywilno - prawnych i umów zlecenia
Kwota:4 125,28 PLN
Uwagi: na 2011-12-31

Opis:
Diety senatorskie
Kwota:4 369,11 PLN
Uwagi: na 2011-12-31

Opis:
Dochody żony, renta
Kwota:23 331,44 PLN
Uwagi: na 2011-12-31

Opis:
Dochody żony, wynajem mieszkania
Kwota:7 750 PLN
Uwagi: na 2011-12-31

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

Podpis

Miejscowość:
Lublin
Data:
2012-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Józef Zając
Data i miejsce urodzenia:
1947-03-14 Stany Nowe
Zatrudnienie:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Redaktor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauczyciel akademicki

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):27 950,72 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
36,6 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe

Powierzchnia:
49,5 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielczo - własnościowe
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zbożowe
Powierzchnia:
4,26 ha
Wartość:290 400 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze - drewniano - murowane
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Wartość:180 100 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: powierzchnia 639 m2, 42 m2, 672 m2, 448 m2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka nr 285/10 (639 m2) - PWSZ w Chełmie (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18
Opis:
Działka nr 285/17 (42 m2) - Miasto Chełm (nr aktu 1092/08) - 2008-01-29
Opis:
Działka nr 300/25 (672 m2) - PWSZ w Chełmie (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18
Opis:
Działka nr 306/26 (448 m2) - PWSZ w Chełmie (nr aktu 4412/04) - 2004-05-18

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:174 535,30 PLN
Uwagi: na 2011-10-26

Opis:
Wynagrodzenie za recenzję
Kwota:1 101 PLN
Uwagi: na 2011-10-26

Opis:
Dochody żony, wynajem mieszkania
Kwota:7 750 PLN
Uwagi: na 2011-10-26

Opis:
Dochody żony, renta
Kwota:16 096 PLN
Uwagi: na 2011-10-26

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
E 320
Rok produkcji:
2003

Podpis

Miejscowość:
Lublin
Data:
2011-10-27

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.