facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Szulowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Doktor hab. nauk weterynaryjnych, absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Specjalista z zakresu diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt. Kierownik Zakładu Mikrobiologii. Członek NSZZ „Solidarność”, przez wiele lat przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym. Członek PiS. Radny powiatu puławskiego (1998-2010, od 2008 r. przewodniczący rady), bezskutecznie ubiegał się o reelekcję w 2014 r. W 2010 r. kandydował do sejmiku lubelskiego. Poseł od 2015 r. (VIII-IX kadencja), zasiada w komisjach: rolnictwa i rozwoju wsi; zdrowia. W latach 2009 i 2019 bez powodzenia startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Edukacja
Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Weterynaryjny; specjalność: Weterynaria, rok ukończenia: 1988
Państwowy Instytut Weterynaryjny, ; specjalność: Weterynaria, rok ukończenia: 2006
Państwowy Instytut Weterynaryjny, ; specjalność: Weterynaria, rok ukończenia: 1997

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Szwajcarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw sprzedaży bezpośredniej oraz handlu detalicznego produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.12.2019Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.12.2019Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Rolny Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, poseł
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: KW Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 9764» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2019 – 13.10.2019kandydat na posła
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: KW Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 9764 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 02.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 3175), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2019kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Lublin (8), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 6603 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.02.2019 – 24.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3176), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2018 – 13.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 2793), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.07.2018 – 02.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.04.2018 – 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Królewskiego Miasta Sandomierza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rolnictwa Ekologicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.10.2016 – 10.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.04.2016 – 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Szwajcarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 9019» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 9019 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.08.2015 – 22.12.2015Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Puławy» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 16.01.2015Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, pełnomocnik do zatwierdzania sprawozdań z badań, Puławy» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2014kandydat na radnego do Rady Powiatu Puławskiego
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 269 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Lubelskiego
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 5951 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2009kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Lublin (8), lista wyborcza: komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 1413 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od pierwsza dekada XXI w.Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, kierownik Zakładu Mikrobiologii, Puławy» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów (wybory samorządowe 2010) dostępny w serwisie MamPrawoWiedziec.pl

brak informacji Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, członek Rady Naukowej, Puławy» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

brak informacjiRada Powiatu Puławskiego, przewodniczący, Puławy» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach

2006 – 2010Rada Powiatu Puławskiego, radny, Puławy
okręg: (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 400» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego do Rady Powiatu Puławskiego
okręg: (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 400 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

27.07.2006 – 03.01.2008Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Puławy» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 2005Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło
brak informacjiStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 'Razem', członek, Puławy» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów (wybory samorządowe 2010) dostępny w serwisie MamPrawoWiedziec.pl

brak informacjiTowarzystwo Przyjaciół Zwierząt w Puławach, członek, Puławy» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów (wybory samorządowe 2010) dostępny w serwisie MamPrawoWiedziec.pl

brak informacjiTowarzystwo Tradycji Narodowych w Puławach, członek, Puławy» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów (wybory samorządowe 2010) dostępny w serwisie MamPrawoWiedziec.pl

brak informacjiRada Powiatu Puławskiego, wiceprzewodniczący, Puławy» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach

2002 – 2006Rada Powiatu Puławskiego, radny, Puławy
okręg: (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Samorządowego Prawicy Puławskiej (9), liczba głosów: 337» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego do Rady Powiatu Puławskiego
okręg: (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Samorządowego Prawicy Puławskiej (9), liczba głosów: 337 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.07.2001 – 14.07.2006Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Puławy» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

brak informacjiCzasopismo "Gazeta Janowiecka", redaktor naczelny» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów (wybory samorządowe 2010) dostępny w serwisie MamPrawoWiedziec.pl

brak informacji Towarzystwo Przyjaciół Janowca, członek, Janowiec» źródło

Źródła

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów (wybory samorządowe 2010) dostępny w serwisie MamPrawoWiedziec.pl


Oficjalna strona Towarzystwa Przyjaciół Janowca

1998Rada Powiatu Puławskiego, radny, Puławy
okręg: (5), lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 450» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego do Rady Powiatu Puławskiego
okręg: (5), lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 450 (wybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

od 1992Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, pracownik (kolejno: asystent, adiunkt, docent, prof. nadzwyczajny), Puławy» źródło

Źródła

Serwis lublin.wyborcza.pl


Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów (wybory samorządowe 2010) dostępny w serwisie MamPrawoWiedziec.pl

brak informacjiPrawo i Sprawiedliwość w Powiecie Puławskim, członek Zarządu» źródło

Źródło

Serwis wybierzpis.org.pl

brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, członek» źródło

Źródło

Serwis archiwalny wybory.pis.org.pl

brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, przewodniczący Komisji Zakładowej w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym» źródło

Źródło

Serwis archiwalny wybory.pis.org.pl

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.