facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Szulowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Szulowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-05-25 Janowiec
Zatrudnienie:Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):80 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):26 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pekao TFI S.A.
Pełna kwota:67 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
169 m2
Powierzchnia działki:
0,18 ha
Wartość domu:520 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ziemia rolna
Powierzchnia:
0,405 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia w PIWet-PIB
Kwota:217 531,60 PLN

Opis:
z tytułu umów zlecenia i dzieło
Kwota: 574,20 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:30 546,18 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:X1 310,65 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Corolla
Rok produkcji:
2016
Wartość:60 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Ibiza
Rok produkcji:
2008
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: współwłasność z córką

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Szulowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-05-25 Janowiec
Zatrudnienie:
Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach , kierownik Zakładu Mikrobiologii, dr hab., prof. nadzw.

Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):80 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):26 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pekao TFI S.A.
Pełna kwota:60 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
169 m2
Powierzchnia działki:
0,18 ha
Wartość domu:520 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ziemia rolna
Powierzchnia:
0,405 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Z tytułu zatrudnienia w PIWet-PIB
Kwota:30 000 PLN

Opis:
z tytułu umów zlecenia i dzieło
Kwota:2 087,21 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:20 041,60 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:25 112,56 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Corolla
Rok produkcji:
2016
Wartość:60 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Ibiza
Rok produkcji:
2008
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: współwłasność z córką

Podpis

Data:
2019-08-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Szulowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-05-25 Janowiec
Zatrudnienie:
Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach , kierownik Zakładu Mikrobiologii, dr hab., prof. nadzw.

Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):90 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):26 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pekao TFI S.A.
Pełna kwota:65 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
169 m2
Powierzchnia działki:
0,18 ha
Wartość domu:520 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ziemia rolna
Powierzchnia:
0,405 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Z tytułu zatrudnienia w PIWet-PIB
Kwota:47 531,60 PLN

Opis:
z tytułu umów zlecenia i dzieło
Kwota: 579,20 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:30 546,18

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:91 310,65 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Corolla
Rok produkcji:
2016
Wartość:75 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Ibiza
Rok produkcji:
2008
Wartość:12 000 PLN
Uwagi: współwłasność z córką

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka remontowa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PIWet-PIB
Cała kwota:4 000 PLN
Uwagi: oprocentowana w wysokości 1/10 stopy aktualnego oprocentowania podstawowego NBP

Podpis

Data:
2019-04-08

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Szulowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-05-25 Janowiec
Zatrudnienie:Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach , kierownik Zakładu Mikrobiologii, dr hab., prof. nadzw.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):90 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):26 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pekao TFI S.A.
Pełna kwota:40 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
169 m2
Powierzchnia działki:
0,18 ha
Wartość domu:520 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ziemia rolna
Powierzchnia:
0,405 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Z tytułu zatrudnienia w PIWet-PIB
Kwota:62 882,21 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:80 278,25 PLN

Opis:
z tytułu umów zlecenia i dzieło
Kwota:1 120 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,4 PLN
Uwagi: w tym: opodatkowana 2702,4 PLN nieopodatkowana 27360 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Corolla
Rok produkcji:
2016
Wartość:80 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Ibiza
Rok produkcji:
2008
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: współwłasność z córką

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka remontowa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PIWet-PIB
Cała kwota:12 000 PLN
Uwagi: oprocentowana w wysokości 1/10 stopy aktualnego oprocentowania podstawowego NBP

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-03-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Szulowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-05-25 Janowiec
Zatrudnienie:Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach , kierownik Zakładu Mikrobiologii, prof. nadzw.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):85 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):26 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pioneer
Pełna kwota:30 000 PLN

Nazwa:
Pioneer PKO
Pełna kwota:25 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
169 m2
Powierzchnia działki:
0,18 ha
Wartość domu:520 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ziemia rolna
Powierzchnia:
0,405 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Z tytułu zatrudnienia w PIDet - PIB
Kwota:62 112,84 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:92 234,90 PLN

Opis:
Z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia
Kwota:1 891,96 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym: opodatkowana 2316,96 PLN nieopodatkowana 27360 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Corolla
Rok produkcji:
2016
Wartość:89 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2017-03-17

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Szulowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-05-25 Janowiec
Zatrudnienie:Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach , kierownik Zakładu Mikrobiologii

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):80 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 154 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pioneer
Pełna kwota:30 000 PLN

Nazwa:
Pioneer
Pełna kwota:6 200 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
169 m2
Wartość domu:520 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ziemia rolna
Powierzchnia:
0,405 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka, na której położony jest dom mieszkalny
Powierzchnia działki:
0,18 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Z tytułu zatrudnienia w PIDet - PIB
Kwota:74 544,48 PLN

Opis:
Z tytułu działalności podlegającej prawom autorskim
Kwota: 829,84 PLN

Opis:
Z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia
Kwota:10 743,75 PLN
Uwagi: w tym uposażenie poselskie 8584,88 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:3 846,28 PLN

Opis:
dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota: 193,08 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-07

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Szulowski
Data i miejsce urodzenia:
1963-05-25 Janowiec
Zatrudnienie:Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach Aleja Partyzantów 57, Puławy, dr hab. prof. nadzwyczajny, kierownik Zakładu Mikrobiologii
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):75 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):6 237,58 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pioneer Obligacje
Pełna kwota:34 607,03 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
169 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia:
0,81 ha
Wartość:10 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
brak
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: 1/2 udziału

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Puławach, ul Skowieszyńska 51
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-07-01

Dochód:
Kwota:6 099,28 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Należność ze stosunku pracy
Kwota:109 214,31 PLN
Uwagi: dochód: 80344,83 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.