facebook tweeter youtube

 
Maria Koc
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • senator
  • była senator (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Zofia Koc
Data i miejsce urodzenia:
1964-08-22 Prudnik
Zatrudnienie:Senat RP, senator

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
260 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
7 ha
Wartość:250 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom, zabudowania gospodarcze
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia działki:
2,05 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia w Senacie RP jako wicemarszałek Senatu - wynagrodzenie
Kwota:120 822,60 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:25 970,61 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota:2 354,18 PLN
Łączny dochód:
Kwota:121 341,83 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Kia
Model:
Sportage
Rok produkcji:
2016
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: wartość [nieczytelne]

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny konsolidacyjny w Banku Millenium udzielony w 2005 r. na 17 lat
Cała kwota:32 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:9 000 CHF

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej
Cała kwota:25 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Zofia Koc
Nazwisko panieńskie:
Jurczak
Data i miejsce urodzenia:
1964-08-22 Prudnik
Zatrudnienie:Senat RP, wicemarszałek

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
260 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
7,20 ha
Wartość:250 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność finansowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia działki:
2,05 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia w Senacie RP - wynagrodzenie
Kwota:96 658,08 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:22 546,80 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota:2 136,95 PLN
Łączny dochód:
Kwota:121 341,83 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Kia
Model:
Sportage
Rok produkcji:
2016
Wartość:70 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny konsolidacyjny w Banku Millenium udzielony w 2005 r. na 17 lat
Cała kwota:32 546 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:6 000 CHF

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej
Cała kwota:20 000 PLN

Opis:
zadłużenie z tytułu pożyczki z ZFŚS
Kwota pozostała do spłacenia:21 280 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Zofia Koc
Nazwisko panieńskie:
Jurczak
Data i miejsce urodzenia:
1964-08-22 Prudnik
Zatrudnienie:Senat RP, wicemarszałek

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
260 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
7,20 ha
Wartość:250 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność finansowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia działki:
2,05 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia w Senacie RP - dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Senacie RP - diety wyjazdowe
Kwota:9 087,41 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Senacie RP - wynagrodzenie
Kwota:169 150,96 PLN
Łączny dochód:
Kwota:230 954,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Kia
Model:
Sportage
Rok produkcji:
2016
Wartość:70 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny konsolidacyjny w Banku Millenium udzielony w 2005 r. na 17 lat
Cała kwota:32 546 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:8 000 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spławy około

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Węgrów
Data:
2019-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Zofia Koc
Nazwisko panieńskie:
Jurczak
Data i miejsce urodzenia:
1964-08-22 Prudnik
Zatrudnienie:Senat RP, wicemarszałek

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
260 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
7,20 ha
Wartość:250 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
małżeńska wspólwłasność finansowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia działki:
2,05 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia w Senacie RP - dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Senacie RP - diety wyjazdowe
Kwota:5 739,69 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Senacie RP - wynagrodzenie
Kwota:181 232 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Kia
Model:
Sportage
Rok produkcji:
2016
Wartość:80 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny konsolidacyjny w Banku Millenium udzielony w 2005 r. na 17 lat
Cała kwota:32 516 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:10 000 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spławy około

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej
Cała kwota:15 000 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny w Banku PKO SA
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Węgrów
Data:
2018-04-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Zofia Koc
Nazwisko panieńskie:
Jurczak
Data i miejsce urodzenia:
1964-08-22 Prudnik
Zatrudnienie:Kancelaria Senatu RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN
Uwagi: w Banku Spółdzielczym w Węgrowie

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
260 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
7,20 ha
Wartość:250 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
małżeńska wspólwłasność finansowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia działki:
2,05 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia w Senacie RP - dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Senacie RP - diety wyjazdowe
Kwota:2 332,36 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Senacie RP - wynagrodzenie
Kwota:202 434,16 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Kia
Model:
Sportage
Rok produkcji:
2016
Wartość:90 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny konsolidacyjny w Banku Millenium udzielony w 2005 r. na 17 lat
Cała kwota:32 546 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:13 000 CHF

Opis:
zadłużenie na karcie kredytowej
Cała kwota:20 000 PLN

Opis:
kredyt na zakup samochodu
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Węgrów
Data:
2017-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Zofia Koc
Nazwisko panieńskie:
Jurczak
Data i miejsce urodzenia:
1964-08-22 Prudnik
Zatrudnienie:Kancelaria Senatu RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN
Uwagi: w Banku Spółdzielczym w Węgrowie

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
260 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
7,20 ha
Wartość:150 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom, zabudowania gospodarskie
Tytuł prawny:
małżeńska wspólwłasność finansowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia działki:
2,05 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Senatu RP - dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Senatu RP - dieta wyjazdowa
Kwota: 151,74 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Senatu RP - uposażenie senatorskie
Kwota:108 815,30 PLN

Opis:
wynagrodzenie
Kwota:24 599,99 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Cordoba 1,9 TDI
Rok produkcji:
2002
Wartość:10 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny konsolidacyjny w Banku Millenium udzielony w 2005 r. na 17 lat
Cała kwota:32 546 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:16 000 CHF

Opis:
Zadłużenie na karcie kredytowej w Banku Citi Handlowy
Cała kwota:27 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Węgrów
Data:
2016-03-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Zofia Koc
Data i miejsce urodzenia:
1964-08-22 Prudnik
Zatrudnienie:Senator RP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
260 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
7,20 ha
Wartość:180 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia działki:
2,05 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie senatorskie (01.01.2015 - 31.10.2015)
Kwota:98 923 PLN

Opis:
dieta
Kwota:24 730,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Cordoba 1,9 TDI
Rok produkcji:
2002
Wartość:10 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny konsolidacyjny w Banku Millenium udzielony w 2005 r. na 17 lat
Cała kwota:32 546 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:17 000 CHF

Opis:
Zadłużenie na karcie kredytowej w Banku Citi Handlowy
Cała kwota:27 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Węgrów
Data:
2015-11-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Zofia Koc
Data i miejsce urodzenia:
1964-08-22 Prudnik
Zatrudnienie:Senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN
Uwagi: na rachunku w PBS w Węgrowie

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
260 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
7,20 ha
Wartość:180 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia działki:
2,05 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie senatorskie (01.01.2015 - 15.08.2015)
Kwota:79 138,40 PLN

Opis:
dieta
Kwota:19 784,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Cordoba 1,9 TDI
Rok produkcji:
2002
Wartość:10 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny konsolidacyjny w Banku Millenium udzielony w 2005 r. na 17 lat
Cała kwota:32 546 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:17 000 CHF
Uwagi: kwota do spłacenia około

Opis:
Zadłużenie na karcie kredytowej w Banku Citi Handlowy
Cała kwota:27 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Węgrów
Data:
2015-08-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Zofia Koc
Data i miejsce urodzenia:
1964-08-22 Prudnik
Zatrudnienie:Senator RP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
260 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
7,20 ha
Wartość:180 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia działki:
2,05 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie w Sokołowskim Ośrodku Kultury od 1.01 do 22.09.2014
Kwota:76 367,54 PLN

Opis:
dieta radnej woj. mazowieckiego (01-09.2014)
Kwota:23 076,21 PLN

Opis:
uposażenie senatorskie (23.09.2014 - 31.12.2014)
Kwota:39 124,20 PLN

Opis:
dieta
Kwota:7 996,24 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Cordoba 1,9 TDI
Rok produkcji:
2002
Wartość:10 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny konsolidacyjny w Banku Millenium udzielony w 2005 r. na 17 lat
Cała kwota:32 546 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:18 000 CHF

Opis:
Zadłużenie na karcie kredytowej w Banku Citi Handlowy
Cała kwota:27 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Węgrów
Data:
2015-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Maria Zofia Koc
Data i miejsce urodzenia:
1964-08-22 Prudnik

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
260 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
7,20 ha
Wartość:180 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:1 600 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia działki:
2,05 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia w Sokołowskim Ośrodku Kultury od 1.01.2013 do 31.12.2013
Kwota:101 646,40 PLN

Opis:
dieta radnej woj. mazowieckiego
Kwota:34 836,57 PLN

Opis:
trzy umowy o dzieło, łącznie na kwotę
Kwota: 750 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Cordoba 1,9 TDI
Rok produkcji:
2002
Wartość:10 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny konsolidacyjny w Banku Millenium udzielony w 2005 r. na 17 lat
Cała kwota:32 546 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:20 000 CHF

Podpis

Data:
2014-09-24

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.