facebook tweeter youtube

Źródło: lewicarazem.org

 
Beata Moskal-Słaniewska

prezydent miasta Świdnica

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Beata Małgorzata Moskal - Słaniewska
Nazwisko panieńskie:
Moskal
Data i miejsce urodzenia:
1966-03-15 Złotów
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Świdnicy, Prezydent Miasta Świdnicy
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):22 468,04 PLN
Środki pieniężne (dewizy):10 511,34 EUR

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
22 a
Wartość:80 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Czy udziały stanowią ponad 10%...:tak

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
INVEST PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. Wałbrzych
Funkcje:
Od kiedy:
2015-01-28

Dochód:
Kwota:39 072,86 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia, umowa o pracę: Urząd Miejski w Świdnicy
Kwota:178 285,72 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: majątek odrębny, stan na 2018-11-19

Opis:
dochód z tytułu umowy zlecenia: Wałbrzyska Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Kwota: 725,86 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na 2018-11-19

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
biżuteria

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania, zaciągnięty w dniu 2018-11-14, okres spłaty 12 lat
Cała kwota:107 161,62 PLN

Podpis

Miejscowość:
Świdnica
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Beata Małgorzata Moskal - Słaniewska
Nazwisko panieńskie:
Moskal
Data i miejsce urodzenia:
1966-03-15 Złotów
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Świdnicy, Prezydent Miasta Świdnicy
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 834,75 PLN
Środki pieniężne (dewizy):10 511,34 EUR

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
22 a
Wartość:80 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Czy udziały stanowią ponad 10%...:tak

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
INVEST PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. Wałbrzych
Funkcje:
Od kiedy:
2015-01-28

Dochód:
Kwota:33 168,96 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia, umowa o pracę: Urząd Miejski w Świdnicy
Kwota:168 960,72 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: majątek odrębny, stan na 2018-11-19

Opis:
dochód z tytułu umowy zlecenia: Wałbrzyska Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Kwota: 776,20 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na 2018-11-19

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
biżuteria

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny na remont, zaciągnięty w dniu 2016-12-30 w BZ WBK
Cała kwota:16 399,02 PLN
Uwagi: stan na 2018-11-19

Opis:
kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania, zaciągnięty w dniu 2018-11-14, okres spłaty 12 lat
Cała kwota:107 262,50 PLN
Uwagi: stan na 2018-11-19

Podpis

Miejscowość:
Świdnica
Data:
2018-12-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Beata Małgorzata Moskal - Słaniewska
Nazwisko panieńskie:
Moskal
Data i miejsce urodzenia:
1966-03-15 Złotów
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Świdnicy, Prezydent Miasta Świdnicy
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):44 699,01 PLN
Środki pieniężne (dewizy):10 509,94 EUR

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
22 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Czy udziały stanowią ponad 10%...:tak

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
INVEST PARK DEVELOPMENT SP. z o.o. Wałbrzych
Funkcje:
Od kiedy:
2015-01-28

Dochód:
Kwota:23 268,96 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia, umowa o pracę: Urząd Miejski w Świdnicy
Kwota:121 954,07 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: majątek odrębny, stan na 2018-09-16

Opis:
dochód z tytułu umowy zlecenia: WSZiP w Wałbrzychu
Kwota: 776,20 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na 2018-09-16

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
biżuteria

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny na remont, zaciągnięty w dniu 2016-12-30 w BZ WBK
Cała kwota:18 672,15 PLN
Uwagi: stan na 2018-09-16

Podpis

Miejscowość:
Świdnica
Data:
2018-09-16

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Beata Małgorzata Moskal - Słaniewska
Nazwisko panieńskie:
Moskal
Data i miejsce urodzenia:
1966-03-15 Złotów
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Świdnicy, Prezydent Miasta Świdnicy
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):24 008,39 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 507,36 EUR

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
22 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Czy udziały stanowią ponad 10%...:tak

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
INVEST PARK DEVELOPMENT SP. z o.o. Wałbrzych
Funkcje:
Od kiedy:
2015-01-28

Dochód:
Kwota:45 787,74 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę: Urząd Miejski w Świdnicy
Kwota:161 266,27 PLN

Opis:
umowa zlecenie WSZiP w Wałbrzychu
Kwota: 384 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
biżuteria

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny zaciągnięty w dniu 2016-12-21 w BZ WBK
Cała kwota:14 639,36 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny zaciągnięty w dniu 2016-12-30 w BZ WBK
Cała kwota:27 579,09 PLN

Podpis

Miejscowość:
Świdnica
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Beata Małgorzata Moskal - Słaniewska
Nazwisko panieńskie:
Moskal
Data i miejsce urodzenia:
1966-03-15 Złotów
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Świdnicy, Prezydent Miasta Świdnicy
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):18 352,01 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 508 EUR

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
22 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Czy udziały stanowią ponad 10%...:tak

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
INVEST PARK DEVELOPMENT SP. z o.o. Wałbrzych
Funkcje:
Od kiedy:
2015-01-28

Dochód:
Kwota:45 115,70 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę: Urząd Miejski w Świdnicy
Kwota:170 242,31 PLN

Opis:
umowa zlecenie WSZiP w Wałbrzychu
Kwota: 736 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
biżuteria

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny zaciągnięty w dniu 2016-12-21 w BZ WBK
Cała kwota:21 429 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny zaciągnięty w dniu 2016-12-30 w BZ WBK
Cała kwota:40 405 PLN

Podpis

Miejscowość:
Świdnica
Data:
2017-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Beata Małgorzata Moskal - Słaniewska
Nazwisko panieńskie:
Moskal
Data i miejsce urodzenia:
1966-03-15 Złotów
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Świdnicy, Prezydent Miasta Świdnicy
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):52 250 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 508 EUR

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
22 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Czy udziały stanowią ponad 10%...:tak
2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
BMS spółka z o.o.
Liczba udziałów:
693
Uwagi: do dnia 7 marca 2015

Emitent udziałów:
Bonus spółka z o.o.
Liczba udziałów:
84
Uwagi: do dnia 7 marca 2015

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bonus spólka z o.o. w Świdnicy
Rodzaj:
spólka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes Zarządu
Od kiedy:
2003
Do kiedy:
2015-02-28

Dochód:
Kwota:1 527,50 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
BMS spółka z o.o. w Świdnicy
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes zarządu
Od kiedy:
2004
Do kiedy:
2015-02-28

Dochód:
Kwota:3 266,25 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
INVEST PARK DEVELOPMENT SP. z o.o. Wałbrzych
Funkcje:
Od kiedy:
2015-01-28

Dochód:
Kwota:33 266,50 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę: Urząd Miejski w Świdnicy
Kwota:154 043,78 PLN

Opis:
PROGRESS XI Sp. z o.o.
Kwota:1 123,98 PLN

Opis:
umowa zlecenie WSZiP w Wałbrzychu
Kwota: 384 PLN

Podpis

Miejscowość:
Świdnica
Data:
2016-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Beata Małgorzata Moskal - Słaniewska
Nazwisko panieńskie:
Moskal
Data i miejsce urodzenia:
1966-03-15 Złotów
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Świdnicy, Prezydent Miasta Świdnicy
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 500 EUR

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
22 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Czy udziały stanowią ponad 10%...:tak
2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
BMS spółka z o.o.
Liczba udziałów:
659
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN

Emitent udziałów:
Bonus spółka z o.o.
Liczba udziałów:
84
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bonus spólka z o.o. w Świdnicy
Rodzaj:
spólka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes Zarządu
Od kiedy:
2003
Do kiedy:
2015-02-28

Dochód:
Kwota:8 745,00 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
BMS spółka z o.o. w Świdnicy
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes zarządu
Od kiedy:
2004
Do kiedy:
2015-02-28

Dochód:
Kwota:13 065,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu umowy o pracę
Kwota:78 286,74 PLN

Opis:
z tytułu umowy zlecenia
Kwota:16 600 PLN

Opis:
z tytułu umowy o dzieło
Kwota:1 200 PLN

Opis:
z tytułu diety radnego
Kwota:18 256,38 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Tuareg
Rok produkcji:
2007
Wartość:64 000 PLN
Uwagi: Wartość około

Podpis

Miejscowość:
Świdnica
Data:
2015-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Beata Małgorzata Moskal - Słaniewska
Nazwisko panieńskie:
Moskal
Data i miejsce urodzenia:
1966-03-15 Złotów
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Świdnicy, Prezydent Miasta Świdnicy
Małżeńska wspólnota majątkowa:
Uwagi: nie okreslono

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 200,- PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 500,- euro

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlanaa
Powierzchnia działki:
22 a
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
BMS spółka z o.o.
Liczba udziałów:
659
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN

Emitent udziałów:
Bonus spółka z o.o.
Liczba udziałów:
84
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bonus spólka z o.o. w Świdnicy
Rodzaj:
spólka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes Zarządu
Od kiedy:
2003-XX-XX

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
BMS spółka z o.o. w Świdnicy
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes zarządu
Od kiedy:
2004-XX-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu umowy o pracę
Kwota:45 071,89 PLN

Opis:
z tytułu umowy o dzieło
Kwota:15 888,90 PLN

Opis:
z tytułu diety radnego
Kwota:18 256,38 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Fusion
Rok produkcji:
2003
Wartość:8 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2007
Wartość:64 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Świdnica
Data:
2015-01-05

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.