facebook tweeter youtube

Źródło: www.zamosc.pl

 
Andrzej Wnuk

prezydent miasta Zamość

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Maciej Wnuk
Data i miejsce urodzenia:
1975-11-11 Zamość
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Zamość

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):16 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):20 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
137 m2
Powierzchnia działki:
1544 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:175 707,05 PLN
Uwagi: przychód: 177 375,77 PLN małżeńska współwłasność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2017
Wartość:24 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Maxima
Rok produkcji:
2017
Wartość:60 000 PLN
Uwagi: małżeńska współwłasność majątkowa

Rodzaj:
motocykl
Marka:
Honda
Model:
CB 1000 RA
Rok produkcji:
2010
Wartość:13 000 PLN
Uwagi: małżeńska współwłasność majątkowa
Inne mienie:
Opis:
zegarek męski marki IWC Schaffhausen, model Portofino
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: małżeńska współwłasność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na budowę domu "Własny kąt" z pkt. II ppkt 1, kredyt udzielono w banku PKO BP SA na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania decyzji w 2009 roku
Cała kwota:100 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:67 262,99 CHF
Uwagi: stan na dzień 31.12.2018 r., małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
kredyt w rachunku bieżącym ROR - limit w wysokości 15000 PLN, kredyt udzielono w banku PKO BP SA według regulaminu obowiązującego powszechnie i na zasadach ogólnych obowiązujących w dniu udzielenia
Cała kwota:0 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2018 r., małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Karta kredytowa w PKO BP - limit 10 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 180,40 PLN
Uwagi: 180,40 PLN - kwota wykorzystana

Podpis

Miejscowość:
Zamość
Data:
2019-02-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Maciej Wnuk
Data i miejsce urodzenia:
1975-11-11 Zamość
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Zamość

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):20 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
137 m2
Powierzchnia działki:
1544 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:103 105,21 PLN
Uwagi: przychód: 120 210,03 PLN małżeńska współwłasność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2017
Wartość:28 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Maxima
Rok produkcji:
2017
Wartość:62 000 PLN
Uwagi: małżeńska współwłasność majątkowa

Rodzaj:
motocykl
Marka:
Honda
Model:
CB 1000 RA
Rok produkcji:
2010
Wartość:14 000 PLN
Uwagi: małżeńska współwłasność majątkowa
Inne mienie:
Opis:
zegarek męski marki IWC Schaffhausen, model Portofino
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: małżeńska współwłasność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na budowę domu "Własny kąt" z pkt. II ppkt 1, kredyt udzielono w banku PKO BP SA na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania decyzji w 2009 roku
Cała kwota:100 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:67 549,22 CHF
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
kredyt na zakup pojazdu Nissan Maxima, kredyt udzielono w banku PKO BP na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania decyzji w 2017 roku
Cała kwota:50 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:36 830 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
kredyt w rachunku bieżącym ROR - limit w wysokości 15000 PLN, kredyt udzielono w banku PKO BP według regulaminu obowiązującego powszechnie i na zasadach ogólnych obowiązujących w dniu udzielenia
Cała kwota:0 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Karta kredytowa w PKO BP - limit 10 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 744,18 PLN
Uwagi: 744,18 PLN - kwota wykorzystana

Podpis

Miejscowość:
Zamość
Data:
2018-11-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Maciej Wnuk
Data i miejsce urodzenia:
1975-11-11 Zamość
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Zamość

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):26 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):20 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
137 m2
Powierzchnia działki:
1544 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy - przychód
Kwota:84 934,63 PLN
Uwagi: dochód: 84 934,63 PLN przychód: 98 830,03 PLN małżeńska współwłasność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2017
Wartość:28 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Maxima
Rok produkcji:
2017
Wartość:62 000 PLN
Uwagi: małżeńska współwłasność majątkowa

Rodzaj:
motocykl
Marka:
Honda
Model:
CB 1000 RA
Rok produkcji:
2010
Wartość:14 000 PLN
Uwagi: małżeńska współwłasność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na budowę domu "Własny kąt" z pkt. II ppkt 1, kredyt udzielono w banku PKO BP SA na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania decyzji w 2009 roku
Cała kwota:100 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:68 121,68 CHF
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
kredyt na zakup pojazdu Nissan Maxima, kredyt udzielono w banku PKO BP na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania decyzji w 2017 roku
Cała kwota:50 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:37 234,23 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
kredyt w rachunku bieżącym ROR - limit w wysokości 15000 PLN, na dzień 14.09.2018, kredyt udzielono w banku PKO BP według regulaminu obowiązującego powszechnie i na zasadach ogólnych obowiązujących w dniu udzielenia
Cała kwota:0 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Karta kredytowa w PKO BP - limit 10 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:2 232,59 PLN
Uwagi: kwota 2232,59 - kwota wykorzystana

Podpis

Miejscowość:
Zamość
Data:
2018-09-17

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej maciej Wnuk
Data i miejsce urodzenia:
1975-11-11 Zamość
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Zamość

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):20 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
137 m2
Powierzchnia działki:
1544 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy - przychód
Kwota:145 911,02 PLN
Uwagi: dochód: 144242,30 PLN małżeńska współwłasność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Hyundai
Model:
Santa Fe
Rok produkcji:
2007
Wartość:23 000 PLN
Uwagi: w trackie sprzedaży, wartość około, małżeńska współwłasność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Maxima
Rok produkcji:
2017
Wartość:69 000 PLN
Uwagi: wartość około, małżeńska współwłasność majątkowa

Rodzaj:
motocykl
Marka:
Honda
Model:
CB 1000 RA
Rok produkcji:
2010
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: wartość około, małżeńska współwłasność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na budowę domu "Własny kąt" z pkt. II ust. 1, kredyt udzielono w banku PKO BP SA na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania decyzji w 2009 roku
Cała kwota:100 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:70 697,75 CHF
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
kredyt w bieżącym ROR - limit w wysokości 15000 PLN, na dzień 2017-12-31, kredyt udzielono w banku PKO BP według regulaminu obowiązującego powszechnie i na zasadach ogólnych obowiązujących w dniu udzielenia
Cała kwota:0 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
linia kredytowa w PKO BP limit 10000 PLN, wykorzystano 2535,93 PLN

Opis:
kredyt na zakup pojazdu Nissan Maxima, kredyt udzielono w banku PKO BP według regulaminu obowiązującego powszechnie i na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania decyzji w 2017 roku
Cała kwota:50 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:39 670,4 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Zamość
Data:
2018-03-14

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej maciej Wnuk
Data i miejsce urodzenia:
1975-11-11 Zamość
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Zamość

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 500 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):20 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
137 m2
Powierzchnia działki:
1544 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:143 373,91 PLN
Uwagi: 145042,63 PLN - przychód małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Hyundai
Model:
Santa Fe
Rok produkcji:
2007
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu "własny kąt" z pkt. II ust. 1, kredyt udzielono w banku PKO BP SA na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania decyzji w 2009 roku
Cała kwota:100 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:74 132,51 CHF
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Kredyt w bieżącym ROR - limit w wysokości 15000 PLN, na dzień 2016-12-31, kredyt udzielono w banku PKO BP według regulaminu obowiązującego powszechnie i na zasadach ogólnych obowiązujących w dniu udzielenia
Cała kwota:0 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
linia kredytowa w PKO BP limit 10000 PLN, wykorzystano 917,39 PLN

Podpis

Miejscowość:
Zamość
Data:
2017-04-07

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej maciej Wnuk
Data i miejsce urodzenia:
1975-11-11 Zamość
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Zamość

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 300 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):30 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
137 m2
Powierzchnia działki:
1544 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:132 465,17 PLN
Uwagi: 134133,89 PLN - przychód małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 (w tym umowy zlecenia i dzieło) w tym prawa autorskie i inne prawa o których mowa pkt. 18 ustawy
Kwota: 250 PLN
Uwagi: 500 PLN - przychód małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Hyundai
Model:
Santa Fe
Rok produkcji:
2007
Wartość:29 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
motocykl
Marka:
Kawasaki
Model:
Er-6f
Rok produkcji:
2008
Wartość:10 500 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu "własny kąt" z pkt. II ust. 1, kredyt udzielono w banku PKO BP SA na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania decyzji w 2009 roku
Cała kwota:100 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:77 567,27 CHF
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Kredyt w bieżącym ROR - limit w wysokości 15000 PLN, na dzień 31.12.2015 r., kredyt udzielono w banku PKO BP według regulaminu obowiązującego powszechnie i na zasadach ogólnych obowiązujących w dniu udzielenia
Cała kwota:0 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Zamość
Data:
2016-04-07

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej maciej Wnuk
Data i miejsce urodzenia:
1975-11-11 Zamość
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Zamość

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 400 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majatkowa
Środki pieniężne (dewizy): 180 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
137 m2
Powierzchnia działki:
1544 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
likwidacja prowadzonej jednoosobowo działalności z dniem 5 grudnia 2014 r.
Przychód:42 743,15 PLN
Dochód:9 751,34 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:27 139,83 PLN
Uwagi: 27139,83 PLN - dochód 28808,55 PLN - przychód małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 (w tym umowy zlecia i dzieło)
Kwota:83 342,37 PLN
Uwagi: 83342,37 PLN - dochód 84677,37 PLN - przychód małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Hyundai
Model:
Santa Fe
Rok produkcji:
2007
Wartość:33 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Motocykl
Model:
Kawasaki Er-6f
Rok produkcji:
2008
Wartość:12 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu "własny kąt" z pkt. II ust. 1, kredyt udzielono w banku PKO BP SA na zasadach ogólnych obowiązujących w chwili podejmowania decyzji w 2009 roku
Cała kwota:100 000 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:80 715,80 CHF
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Kredyt w rachunku bieżącym ROR - limit w wysokości 15000 PLN, na dzień 31.12.2014 r., kredyt udzielono w banku PKO BP według regulaminu obowiązującego powszechni i na zasadach ogólnych obowiązujących w dniu udzielonia
Cała kwota:2 300,13 PLN

Podpis

Miejscowość:
Zamość
Data:
2015-04-14

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej maciej Wnuk
Data i miejsce urodzenia:
1975-11-11 Zamość
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Zamość

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):11 600 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majatkowa
Środki pieniężne (dewizy): 180 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
137 m2
Powierzchnia działki:
1544 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
likwidacja prowadzonej jednoosobowo działalności z dniem 5 grudnia 2014 r.
Przychód:42 743,15 PLN
Dochód:15 393,29 PLN
Uwagi: podano dochód i przychód w 2014 r do dnia 5 grudnia; w 2013 r. przychód: 95447,38 PLN, dochód: 7157,38 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota:17 865 PLN
Uwagi: 17865 PLN - dochód 19200 PLN - przychód małżeńska wspólność majatkowa

Opis:
Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 (w tym umowy zlecia i dzieło)
Kwota:81 276,25 PLN
Uwagi: 81276,25 PLN - dochód 82500 PLN - przychód małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art. 18 ustawy
Kwota: 452,50 PLN
Uwagi: 452,50 PLN - dochód 500 PLN - przychód małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Hyundai
Model:
Santa Fe
Rok produkcji:
2007
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Motocykl
Model:
Kawasaki Er-6f
Rok produkcji:
2008
Wartość:12 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Zamość
Data:
2014-12-10

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.