facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Jażdżyk

prezydent miasta Skierniewice

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jażdżyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-25 Łowicz
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Skierniewice

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność rodziców
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne, las
Powierzchnia:
1,706 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom w budowie o wartości około 520000 PLN
Tytuł prawny:
własność - majątek odrębny
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
607 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
grunty rolne z zabudowaniami
Powierzchnia działki:
4,05 ha
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta Skierniewice
Kwota:108 806,40 PLN
Uwagi: dochód

Opis:
darowizny
Kwota:110 891 PLN
Uwagi: zgodnie z umowami darowizn z dni 2018-01-07 oraz 2018-07-18

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny zaciągnięty na ogólnych warunkach w PKO BP, oprocentowanie 6,06%
Kwota pozostała do spłacenia:65 788,04 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-09-13

Opis:
kredyt inwestycyjny na spłatę kredytu odnawialnego w PKO BP, zaciągnięty na ogólnych warunkach, oprocentowanie 7,00%
Kwota pozostała do spłacenia:230 461,36 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-09-13

Opis:
kredyt odnawialny w ROR - oprocentowanie 10,00%
Kwota pozostała do spłacenia:49 595,30 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-09-13

Opis:
karta kredytowa z limitem 6900 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:1 815,98 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-09-13

Podpis

Miejscowość:
Skierniewice
Data:
2018-11-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jażdżyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-25 Łowicz
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Skierniewice

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność rodziców
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne, las
Powierzchnia:
1,706 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom w budowie o wartości około 520000 PLN
Tytuł prawny:
własność - majątek odrębny
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
607 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
grunty rolne z zabudowaniami
Powierzchnia działki:
4,05 ha
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta Skierniewice
Kwota:108 806,40 PLN
Uwagi: dochód

Opis:
darowizny
Kwota:110 891 PLN
Uwagi: zgodnie z umowami darowizn z dni 2018-01-07 oraz 2018-07-18

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny zaciągnięty na ogólnych warunkach w PKO BP, oprocentowanie 6,06%
Kwota pozostała do spłacenia:65 788,04 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-09-13

Opis:
kredyt inwestycyjny na spłatę kredytu odnawialnego w PKO BP, zaciągnięty na ogólnych warunkach, oprocentowanie 7,00%
Kwota pozostała do spłacenia:230 461,36 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-09-13

Opis:
kredyt odnawialny w ROR - oprocentowanie 10,00%
Kwota pozostała do spłacenia:49 595,30 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-09-13

Opis:
karta kredytowa z limitem 6900 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:1 815,98 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-09-13

Podpis

Miejscowość:
Skierniewice
Data:
2018-09-13

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jażdżyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-25 Łowicz
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Skierniewice

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność rodziców
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne, las
Powierzchnia:
1,706 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
dom w budowie o wartości około 520000 PLN
Tytuł prawny:
własność - majątek odrębny
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
607 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
grunty rolne z zabudowaniami
Powierzchnia działki:
4,05 ha
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta Skierniewice
Kwota:169 750,39 PLN

Opis:
darowizny
Kwota:187 278 PLN
Uwagi: zgodnie z umowami darowizn z dni 2017-01-10 oraz 2017-07-07

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny na dowolny cel zaciągnięty na ogólnych warunkach w PKO BP oprocentowanie 8,27%
Cała kwota:72 223,76 PLN
Uwagi: na dzień 2017-12-31

Opis:
kredyt inwestycyjny zaciągnięty w PKO BP na ogólnych warunkach oprocentowanie 6,03%
Kwota pozostała do spłacenia:298 072,65 PLN
Uwagi: na dzień 2017-12-31

Opis:
ROR
Cała kwota:50 053,78 PLN
Uwagi: na dzień 2017-12-31

Opis:
kredyty gotówkowe
Cała kwota:23 466,10 PLN
Uwagi: na dzień 2017-12-31

Podpis

Miejscowość:
Skierniewice
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jażdżyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-25 Łowicz
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Skierniewice

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność rodziców
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne, las
Powierzchnia działki:
1,706 ha
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
dom w budowie
Wartość:520 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
607 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
grunty rolne z zabudowaniami
Powierzchnia działki:
4,05 ha
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta Skierniewice
Kwota:159 592,32 PLN

Opis:
darowizna od ojca w wysokości
Kwota:240 000 PLN
Uwagi: zgodnie z umową darowizny z dnia 2016-09-02

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny na dowolny cel zaciągnięty na ogólnych warunkach w PKO BP oprocentowanie 8,27%
Cała kwota:154 247,63 PLN

Opis:
kredyt inwestycyjny zaciągnięty w PKO BP na ogólnych warunkach oprocentowanie 6,03%
Kwota pozostała do spłacenia:427 838,16 PLN
Uwagi: na dzień 2016-12-31

Podpis

Miejscowość:
Skierniewice
Data:
2017-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jażdżyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-25 Łowicz
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Skierniewice

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność rodziców
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne, las
Powierzchnia działki:
1,706 ha
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny

Rodzaj:
dom w budowie
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
607 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
grunty rolne z zabudowaniami
Powierzchnia działki:
4,05 ha
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek odrębny

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa "K&J" Krzysztof Jażdżyk z siedzibą w Skierniewicach
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:514 420,36 PLN
Dochód:166 276,93 PLN
Uwagi: prowadzona do 27-02-2015 koszty 348243,43 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta Skierniewice
Kwota:148 540,51 PLN

Opis:
ze sprzedaży samochodu Iveco Trakker wywrotka
Kwota:77 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Uwagi ogólne:
nie dotyczy, składniki mienia ruchomego darowałem jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa umową darowizny ojcu Józefowi Jażdżykowi

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny na dowolny cel zaciągnięty na ogólnych warunkach w PKO BP oprocentowanie 8,27%
Cała kwota:273 677,64 PLN

Opis:
kredyt inwestycyjny zaciągnięty w PKO BP na ogólnych warunkach oprocentowanie 6,03%
Kwota pozostała do spłacenia:581 385,01 PLN
Uwagi: na dzień 31.12.2015 r.

Podpis

Miejscowość:
Skierniewice
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Jażdżyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-25 Łowicz
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Skierniewice

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):92 009 PLN
Uwagi: prywatne: 17 516,53 PLN małżeńska wspólność majątkowa środki zgromadzone na rachunku firmowym: 74 493 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność rodziców
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty rolne, las
Powierzchnia działki:
1,706 ha
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek odrębny

Rodzaj:
dom w budowie
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
607 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
grunty rolne z zabudowaniami
Powierzchnia działki:
4,05 ha
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek odrębny

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa "K&J" Krzysztof Jażdżyk z siedzibą w Skierniewicach
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:2 580 801,25 PLN
Dochód:138 515,03 PLN
Uwagi: stan na dzień 2014-11-30

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta radnego
Kwota:9 327,12 PLN
Uwagi: do listopada 2014 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Transporter
Rok produkcji:
1998
Wartość:12 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Caddy
Rok produkcji:
2003
Wartość:17 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
L200
Rok produkcji:
2008
Wartość:29 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
koparko-ładowarka
Marka:
JCB
Rok produkcji:
2005
Wartość:6 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
koparko-ładowarka
Marka:
JCB
Rok produkcji:
1999
Wartość:55 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
koparka kołowa
Marka:
Atlas
Rok produkcji:
1991
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
Melo-roto
Model:
30.16K
Rok produkcji:
2005
Wartość:130 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
Melo-roto
Model:
30.16K
Rok produkcji:
2005
Wartość:140 000PLN
Uwagi: majątek odrębny

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Transporter
Rok produkcji:
1997
Wartość:12 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Inne mienie:
Opis:
maszyna budowlana BL71 rok prod. 2007
Wartość:60 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis:
maszyna budowlana JS160W rok prod 2004
Wartość:80 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt inwestycyjny wykorzystywany w bieżącej działalności w banku PKO BP na warunkach ogólnych banku
Cała kwota:1 009 772,48 PLN
Uwagi: wykorzystano 904305,51 PLN stan na 2014-11-30

Podpis

Miejscowość:
Skierniewice
Data:
2014-12-29

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.