facebook tweeter youtube

Źródło: www.tarnow.pl

 
Roman Ciepiela

prezydent miasta Tarnów

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Roman Stefan Ciepiela
Data i miejsce urodzenia:
1955-11-17 Tarnów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):240 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
BOŚ
L. jednostek:
381
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa:
GRUPA AZOTY
L. jednostek:
1
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Suma ogólna:2 831,53 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
241 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia domu:
125 m2
Wartość domu:160 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału - współwłasność, 1/4 udziału - małżeńska współwłasność majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1881 ha
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
449 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału - współwłasność, 1/4 udziału - małżeńska współwłasność majątkowa

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału - współwłasność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
BOS
Liczba udziałów:
381
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów:
GRUPA AZOTY
Liczba udziałów:
1
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Rodzaj:
spółka akcyjna
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-01-15

Dochód:
Kwota:33 542,88 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:174 923,18 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumencki, RCI Banque S.A., Warszawa, zakup samochodu
Cała kwota:32 549,48 PLN
Uwagi: termin spłaty 26.04.2019, małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Tarnów
Data:
2019-04-25
Uwagi / sprostowania:Prezydent złożył korektę, ww której poprawił kwotę dochodu z tytułu pełnienia funkcji w spółce handlowej.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Roman Stefan Ciepiela
Data i miejsce urodzenia:
1955-11-17 Tarnów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):265 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
BOS
L. jednostek:
381
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa:
GRUPA AZOTY
L. jednostek:
1
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi ogólne:
wartość w dniu 22.11.2018 r.
Suma ogólna:2 687,93 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
241 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Powierzchnia domu:
125 m2
Wartość domu:100 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału - współwłasność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1881 ha
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
449 m2
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału - współwłasność
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału - współwłasność
Uwagi: wartość około

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
BOS
Liczba udziałów:
381
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów:
GRUPA AZOTY
Liczba udziałów:
1
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Rodzaj:
spółka akcyjna
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-01-15

Dochód:
Kwota:29 064,90 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:129 381,23 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumencki, RCI Banque Spółka Akcyjna, Warszawa, zakup samochodu
Cała kwota:30 999,50 PLN
Uwagi: czas obowiązywania umowy 12 miesięcy od dnia 22.07.2018 r., małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Tarnów
Data:
2018-12-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Roman Stefan Ciepiela
Data i miejsce urodzenia:
1955-11-17 Tarnów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):272 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
BOS
L. jednostek:
381
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa:
GRUPA AZOTY
L. jednostek:
1
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi ogólne:
wartość w dniu 14.09.2018 r.
Suma ogólna:2 004,90 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
241 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Powierzchnia domu:
125 m2
Wartość domu:100 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1881 ha
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
449 m2
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału - współwłasność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału - współwłasność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
BOS
Liczba udziałów:
381
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów:
GRUPA AZOTY
Liczba udziałów:
1
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Rodzaj:
spółka akcyjna
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-01-15

Dochód:
Kwota:23 251,92 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:107 688,73 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumencki, RCI Banque Spółka Akcyjna, Warszawa, zakup samochodu
Cała kwota:30 999,50 PLN
Uwagi: czas obowiązywania umowy 12 miesięcy od dnia 22.07.2018 r., małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Tarnów
Data:
2018-09-14
Uwagi / sprostowania:Prezydent złożył korektę, w której uzupełnia pozycję zobowiązania pieniężnego o tytuł małżeńskiej wspólności majątkowej.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Roman Stefan Ciepiela
Data i miejsce urodzenia:
1955-11-17 Tarnów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):238 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
CDR (CDPROJEKT)
L. jednostek:
110
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa:
BOS
L. jednostek:
381
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa:
GRUPA AZOTY
L. jednostek:
5
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Suma ogólna:14 168,87 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
241 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1881 ha
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
CDR (CDPROJEKT)
Liczba udziałów:
110
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów:
BOS
Liczba udziałów:
381
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów:
GRUPA AZOTY
Liczba udziałów:
5
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Rodzaj:
spółka akcyjna
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-01-15

Dochód:
Kwota:33 014,44 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:160 060,16 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Tarnów
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Roman Stefan Ciepiela
Data i miejsce urodzenia:
1955-11-17 Tarnów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):196 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje CDR (CDPROJEKT)
L. jednostek:
110
Pełna kwota:5 742 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa:
ENERGA
L. jednostek:
250
Pełna kwota:2 275 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa:
PGE
L. jednostek:
479
Pełna kwota:5 005,55 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
242 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1881 ha
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
CDR (CDPROJEKT)
Liczba udziałów:
110
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów:
ENERGA
Liczba udziałów:
250
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów:
PGE
Liczba udziałów:
479
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Rodzaj:
spółka akcyjna
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-01-13

Dochód:
Kwota:29 706,26 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:159 910,16 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
Kwota:4 158,90 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Tarnów
Data:
2017-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Roman Stefan Ciepiela
Data i miejsce urodzenia:
1955-11-17 Tarnów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):154 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje CDR (CDPROJEKT)
L. jednostek:
200
Pełna kwota:4 430 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
242 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1881 ha
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
CDR (CDPROJEKT)
Liczba udziałów:
200
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-01-13

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:159 518,57 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Dochód z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (Dz. U. 2012 poz. 361)
Kwota:28 685,30 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Tarnów
Data:
2016-04-13

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Roman Stefan Ciepiela
Data i miejsce urodzenia:
1955-11-17 Tarnów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):157 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje CDR (CDPROJEKT)
L. jednostek:
200
Pełna kwota:3 340 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
242 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1881 ha
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
CDR (CDPROJEKT)
Liczba udziałów:
200
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:234 175,59 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2013
Uwagi: współwłasność z córką (10%). Wspólnota majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Przystąpienie do długu - kredyt na zakup samochodu, Volkswagen Bank Polska, stopa procentowa 5,99%, 48 miesięczny
Kwota pozostała do spłacenia:29 341,95 PLN
Uwagi: na dzień 31.12.2014

Podpis

Miejscowość:
Tarnów
Data:
2015-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Roman Stefan Ciepiela
Data i miejsce urodzenia:
1955-11-17 Tarnów
Zatrudnienie:Urząd Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Tarnowa

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):110 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje CDR (CDPROJEKT)
L. jednostek:
200
Pełna kwota:3 506 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
242 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1881 ha
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
CDR (CDPROJEKT)
Liczba udziałów:
200
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:159 287,47 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Megane
Rok produkcji:
2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2013
Uwagi: współwłasność z córką (10%)

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Przystąpienie do długu - kredyt na zakup samochodu, Volkswagen Bank Polska, stopa procentowa 5,99%, 48 miesięczny
Kwota pozostała do spłacenia:30 107,45 PLN

Podpis

Miejscowość:
Tarnów
Data:
2014-12-04

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.