facebook tweeter youtube

Źródło: www.lomza.pl

 
Mariusz Chrzanowski

prezydent miasta Łomża

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Chrzanowski
Data i miejsce urodzenia:
1984-09-25 Łomża
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Łomży, prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):170 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - dochód z tytułu zatrudnienia za rok 2018
Kwota:40 442,77 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Urząd Miejski w Łomży, dochód z tytułu zatrudnienia za rok 2018
Kwota:150 661,91 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2004
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa i współwłasność z ojcem

Podpis

Miejscowość:
Łomża
Data:
2019-04-08

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Chrzanowski
Data i miejsce urodzenia:
1984-09-25 Łomża
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Łomży, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):165 000 PLN
Uwagi: wartość około, małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - dochód z tytułu zatrudnienia za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia składania oświadczenia
Kwota:43 105,39 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Urząd Miejski w Łomży, dochód z tytułu zatrudnienia za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia składania oświadczenia
Kwota:141 023,16 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2004
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: wartość około, małżeńska wspólność majątkowa i współwłasność z ojcem

Podpis

Miejscowość:
Łomża
Data:
2018-12-07

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Chrzanowski
Data i miejsce urodzenia:
1984-09-25 Łomża
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Łomży, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):165 000 PLN
Uwagi: wartość około, małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - dochód z tytułu zatrudnienia za 2018 rok na dzień składania oświadczenia
Kwota:31 458,24 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Urząd Miejski w Łomży, dochód z tytułu zatrudnienia za 2018 rok na dzień składania oświadczenia
Kwota:98 725, 853 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2004
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: wartość około, małżeńska wspólność majątkowa i współwłasność z ojcem

Podpis

Miejscowość:
Łomża
Data:
2018-09-14

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Chrzanowski
Data i miejsce urodzenia:
1984-09-25 Łomża
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Łomży, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):152 000 PLN
Uwagi: wartość około, małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Kwota:38 998,91 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Urząd Miejski w Łomży, dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:143 485,93 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2004
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: wartość około, małżeńska wspólność majątkowa i współwłasność z ojcem

Podpis

Miejscowość:
Łomża
Data:
2018-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Chrzanowski
Data i miejsce urodzenia:
1984-09-25 Łomża
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Łomży, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):100 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie za pracę w PWSIiP w Łomży
Kwota:38 055,81 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
Urząd Miejski w Łomży
Kwota:144 254,20 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2004
Wartość:22 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa i współwłasność z ojcem

Podpis

Miejscowość:
Łomża
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Chrzanowski
Data i miejsce urodzenia:
1984-09-25 Łomża
Zatrudnienie:
Urząd Miasta w Łomży, Prezydent Miasta

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, asystent

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):55 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie za pracę w PWSIiP w Łomży
Kwota:44 020,47 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska przychód 55999,50 PLN

Opis:
Urząd Miejski w Łomży
Kwota:133 894,32 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska przychód 134561,76 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2004
Wartość:23 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska, współwłasność z ojcem

Podpis

Miejscowość:
Łomża
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Chrzanowski
Data i miejsce urodzenia:
1984-09-25 Łomża
Zatrudnienie:
Urząd Miasta w Łomży, Prezydent Miasta

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, wykładowca - asystent

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):12 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie za pracę w PWSIiP w Łomży
Kwota:49 560,95 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska

Opis:
dieta radnego
Kwota:16 022,34 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska

Opis:
Urząd Miejski w Łomży
Kwota:5 545,17 PLN
Uwagi: wynagrodzenie za m-c grudzień

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Audi
Model:
A4
Rok produkcji:
2004
Wartość:26 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska, współwłasność z ojcem

Podpis

Miejscowość:
Łomża
Data:
2014-12-29

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.