facebook tweeter youtube

Źródło: www.jastrzebie.pl

 
Anna Hetman

prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Hetman
Nazwisko panieńskie:
Kowalska
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-24 Tarzymiechy
Zatrudnienie:Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, prezydent miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):85 000,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
100 m2
Powierzchnia działki:
15 a
Wartość domu:100 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Wartość:nie dotyczy
Tytuł prawny:
własność spółdzielcza
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa roślin + las
Powierzchnia:
2,66 ha + 90 a
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarczo - mieszkalne
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
Dochód:0,00 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
72 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, odrębna własność męża

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:157 315,41 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2006
Uwagi: współwłasność z mężem i synami

Podpis

Miejscowość:
Jastrzębie Zdrój
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Hetman
Nazwisko panieńskie:
Kowalska
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-24 Tarzymiechy
Zatrudnienie:Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, prezydent miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):85 000,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
100 m2
Powierzchnia działki:
15 a
Wartość domu:100 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Wartość:nie dotyczy
Tytuł prawny:
własność spółdzielcza
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa roślin + las
Powierzchnia:
2,66 ha + 90 a
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarczo - mieszkalne
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
Dochód:0,00 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
72 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, odrębna własność męża

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:128 574,89 PLN
Uwagi: dochód 1.01.2018 - 22.11.2018

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2006
Uwagi: współwłasność z mężem i synami

Podpis

Miejscowość:
Jastrzębie Zdrój
Data:
2018-11-22

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Hetman
Nazwisko panieńskie:
Kowalska
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-24 Tarzymiechy
Zatrudnienie:Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, prezydent miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):85 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
100 m2
Powierzchnia działki:
15 a
Wartość domu:100 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
Uwagi: wartości około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Wartość:nie dotyczy
Tytuł prawny:
własność spółdzielcza
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa roślin + las
Powierzchnia:
2,66 ha + 90 a
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarczo - mieszkalne
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
Dochód:0,00 PLN
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
72 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, odrębna własność męża
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:112 549,14 PLN
Uwagi: dochód 1.01.2018 - 16.09.2018

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2006
Uwagi: współwłasność z mężem i synami

Podpis

Miejscowość:
Jastrzębie Zdrój
Data:
2018-09-16

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Hetman
Nazwisko panieńskie:
Kowalska
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-24 Tarzymiechy
Zatrudnienie:Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, prezydent miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):75 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 100 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
100 m2
Powierzchnia działki:
15 a
Wartość domu:70 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
Uwagi: wartości około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Wartość:nie dotyczy
Tytuł prawny:
własność spółdzielcza
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa roślin + las
Powierzchnia:
2,66 ha + 90 a
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarczo - mieszkalne
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
Dochód:0,00 PLN
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
72 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, odrębna własność męża
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:162 049,16 PLN
Uwagi: przychód 160714,16 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2006
Uwagi: współwłasność z mężem i synami

Podpis

Miejscowość:
Jastrzębie Zdrój
Data:
2018-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Hetman
Nazwisko panieńskie:
Kowalska
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-24 Tarzymiechy
Zatrudnienie:Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, prezydent miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):45 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 230 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
100 m2
Powierzchnia działki:
15 a
Wartość domu:70 000 PLN
Wartość działki:15 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
Uwagi: wartości około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Wartość:nie dotyczy
Tytuł prawny:
własność spółdzielcza
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa roślin + las
Powierzchnia:
2,66 ha + 90 a
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarczo - mieszkalne
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
Dochód:0,00 PLN
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
72 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, odrębna własność męża
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:184 551,16 PLN
Uwagi: przychód 185886,16 PLN

Opis:
działalność wykonywana osobiście
Kwota: 624 PLN
Uwagi: przychód 780 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2006
Uwagi: współwłasność z mężem i synami

Podpis

Miejscowość:
Jastrzębie Zdrój
Data:
2017-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Hetman
Nazwisko panieńskie:
Kowalska
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-24 Tarzymiechy
Zatrudnienie:Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, prezydent miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 230 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
100 m2
Powierzchnia działki:
15 a
Wartość domu:70 000 PLN
Wartość działki:10 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Wartość:nie dotyczy
Tytuł prawny:
własność spółdzielcza
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa roślin + las
Powierzchnia:
2,6 ha + 90 a
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarczo - mieszkalne
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
Dochód:0,00 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
72 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe
Uwagi: odrębna własność męża

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:156 051,38 PLN
Uwagi: przychód 157386,38 PLN

Opis:
działalność wykonywana osobiście
Kwota:4 352 PLN
Uwagi: przychód 5440 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota: 390 PLN
Uwagi: przychód 780 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2006
Uwagi: współwłasność z mężem i synami

Podpis

Miejscowość:
Jastrzębie Zdrój
Data:
2016-04-26
Uwagi / sprostowania:Prezydent złożyła korektę, w której poprawiła kwoty przychodu i dochodu z działalności wykonywanej osobiście.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Hetman
Nazwisko panieńskie:
Kowalska
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-24 Tarzymiechy
Zatrudnienie:Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, prezydent miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):26 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 230 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
100 m2
Powierzchnia działki:
15 a
Wartość domu:50 000 PLN
Wartość działki:10 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność męża
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Tytuł prawny:
własność spółdzielcza
Uwagi: wartości nie podano
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa roślin + las
Powierzchnia:
2,6 ha + 90 a
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarczo - mieszkalne
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Dochód:0,00 PLN
Uwagi: gospodarstwo oddane w bezpłatną dzierżawę
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
72 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek odrębny małżonka

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy
Kwota:115 275,73 PLN
Uwagi: przychód 116721,98 PLN

Opis:
działalność wykonywana osobiście
Kwota:5 397,69 PLN
Uwagi: przychód 7915,95 PLN

Opis:
diety radnego
Kwota:28 090,71 PLN
Uwagi: działalność wykonywana osobiście

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2006
Uwagi: współwłsność z mężem i synami

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:13 000 PLN
Uwagi: kwota do spłacenia około

Podpis

Miejscowość:
Jastrzębie Zdrój
Data:
2015-04-22

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Hetman
Nazwisko panieńskie:
Kowalska
Data i miejsce urodzenia:
1962-08-24 Tarzymiechy
Zatrudnienie:Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, prezydent miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):16 500 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
100 m2
Powierzchnia działki:
15 a
Wartość domu:50 000 PLN
Wartość działki:10 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
75 m2
Tytuł prawny:
własność spółdzielcza
Uwagi: obarczone kredytem wartości nie podano
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
uprawa roślin + las
Powierzchnia:
2,6 ha + 90 a
Wartość:20 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarczo - mieszkalne
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Dochód:0,00 PLN
Uwagi: gospodarstwo oddane w bezpłatną dzierżawę
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
72 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek odrębny małżonka

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia jako dyrektor w Zespole Szkół Specjalnych nr 10
Kwota:110 900 PLN
Uwagi: do 2014-12-08

Opis:
diety radnego
Kwota:24 600 PLN
Uwagi: d0 2014-12-08

Opis:
AHE
Kwota:4 500 PLN
Uwagi: działalność wykonywana osobiście

Opis:
HB Media
Kwota: 600 PLN
Uwagi: działalność wykonywana osobiście

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord
Rok produkcji:
2006
Uwagi: współwłsność z mężem i synami

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:15 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Jastrzębie Zdrój
Data:
2014-12-08

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.