facebook tweeter youtube

Źródło: www.poznan.pl

 
Jacek Jaśkowiak

prezydent miasta Poznań

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Jaśkowiak
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-10 Poznań
Zatrudnienie:Urząd Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: Wszystkie składniki majątku ujawnione w oświadczeniu należą do majątku osobistego prezydenta - w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
215 519,46 PLN

9 206,62 PLN
Uwagi: należność od Małpka S.A.

 224,95 PLN
Uwagi: należność od Detal Partner sp. z o.o.

10 147,50 PLN
Uwagi: należność od Żabka Polska sp. z o.o.
Środki pieniężne (dewizy):
 500,00 USD

3 321,00 EUR
Papiery wartościowe:
Pełna kwota:13 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
224,06 m2
Wartość:650 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność ułamkowa, udział wynoszący 1/2

Powierzchnia:
51,20 m2
Wartość:439 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
72,03 m2
Wartość:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z przynależną piwnicą o powierzchni 60,30 m2

Rodzaj:
lokal niemieszkalny - hala garażowa nr 79GH
Wartość:30 000,00 PLN
Tytuł prawny:
udział wynoszący 3/508 części w prawie własności (współwłasność ułamkowa)

Wartość:1 000,00 PLN
Tytuł prawny:
udział wynoszący 1/189 w prawie własności nieruchomości gruntowej (współwłasność ułamkowa)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka z o.o.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-04-29
Do kiedy:
2019-02-18

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Remondis Sanitech Poznań Spółka z o.o.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-05-28
Do kiedy:
2019-02-18

Uwagi ogólne:
w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia funkcji prezydenta Poznania
Kwota:157 646,60 PLN
Uwagi: za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Opis:
z tytułu najmu nieruchomości
Kwota:106 327,70 PLN
Uwagi: za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 Avant
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
rower
Inne mienie:
Opis:
zegarek

Opis:
pióro wieczne

Podpis

Miejscowość:
Poznań
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Jaśkowiak
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-10 Poznań
Zatrudnienie:Urząd Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: Wszystkie składniki majątku ujawnione w oświadczeniu należą do majątku osobistego prezydenta - w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
223 373,30 PLN

9 206,62 PLN
Uwagi: należność od Małpka S.A.

1 989,28 PLN
Uwagi: należność od Detal Partner sp. z o.o.
Środki pieniężne (dewizy):
 500,00 USD

3 321,00 EUR
Papiery wartościowe:
Pełna kwota:13 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
224,06 m2
Wartość:650 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność ułamkowa, udział wynoszący 1/2

Powierzchnia:
51,20 m2
Wartość:439 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
72,03 m2
Wartość:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z przynależną piwnicą o powierzchni 60,30 m2

Rodzaj:
lokal niemieszkalny - hala garażowa nr 79GH
Wartość:30 000,00 PLN
Tytuł prawny:
udział wynoszący 3/508 części w prawie własności (współwłasność ułamkowa)

Wartość:1 000,00 PLN
Tytuł prawny:
udział wynoszący 1/189 w prawie własności nieruchomości gruntowej (współwłasność ułamkowa)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka z o.o.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-04-29

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Remondis Sanitech Poznań Spółka z o.o.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-05-28

Uwagi ogólne:
w okresie od 2018-01-01 do 2018-11-19

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia funkcji prezydenta Poznania
Kwota:134 335,34 PLN
Uwagi: za okres od 2018-01-01 do 2018-11-19

Opis:
z tytułu najmu nieruchomości
Kwota:104 710,70 PLN
Uwagi: za okres od 2018-01-01 do 2018-11-19

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 Avant
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
rower
Inne mienie:
Opis:
zegarek

Opis:
pióro wieczne

Podpis

Miejscowość:
Poznań
Data:
2018-11-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Jaśkowiak
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-10 Poznań
Zatrudnienie:Urząd Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: Wszystkie składniki majątku ujawnione w oświadczeniu należą do majątku osobistego prezydenta. W małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
223 887,30 PLN

9 206,62 PLN
Uwagi: należność od Małpka S.A.

8 951,08 PLN
Uwagi: należność od Detal Partner sp. z o.o.
Środki pieniężne (dewizy):
 500,00 USD
Uwagi: kwota około

3 321,00 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Pełna kwota:13 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
224,06 m2
Wartość:650 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność ułamkowa, udział wynoszący 1/2

Powierzchnia:
51,20 m2
Wartość:439 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
72,03 m2
Wartość:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z przynależną piwnicą o powierzchni o 60,30 m2

Rodzaj:
lokal niemieszkalny - hala garażowa nr 79GH
Wartość:30 000,00 PLN
Tytuł prawny:
udział wynoszący 3/508 części w prawie własności (współwłasność ułamkowa)

Wartość:1 000,00 PLN
Tytuł prawny:
udział wynoszący 1/189 w prawie własności nieruchomości gruntowej (współwłasność ułamkowa)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka z o.o.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-04-29

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Remondis Sanitech Poznań Spółka z o.o.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-05-28

Uwagi ogólne:
w okresie od 2018-01-01 do 2018-09-16

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia funkcji prezydenta Poznania
Kwota:111 107,84 PLN
Uwagi: za okres od 2018-01-01 do 2018-09-16

Opis:
z tytułu najmu nieruchomości
Kwota:81 610,70 PLN
Uwagi: za okres od 2018-01-01 do 2018-09-16

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 Avant
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
rower
Inne mienie:
Opis:
zegarek

Opis:
pióro wieczne

Podpis

Miejscowość:
Poznań
Data:
2018-09-16

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Jaśkowiak
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-10 Poznań
Zatrudnienie:Urząd Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: Wszystkie składniki majątku ujawnione w oświadczeniu do majątku osobistego prezydenta. W małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Od 23 stycznia 2017 pozostaje z żoną w separacji.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
200 391,66 PLN

Uwagi: pożyczka udzielona osobie fizycznej w dniu 30 marca 2014 roku w kwocie pozostałej do spłaty 7060,00 PLN do dnia 31 marca 2019 roku z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali rocznej
Środki pieniężne (dewizy):
 500,00 USD
Uwagi: kwota około

 821 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Pełna kwota:13 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
224,06 m2
Wartość:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność ułamkowa, udział wynoszący 1/2

Powierzchnia:
51,20 m2
Wartość:439 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
72,03 m2
Wartość:1 200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z przynależną piwnicą o powierzchni o 60,30 m2

Rodzaj:
lokal niemieszklany - hala garażowa nr 79GH
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
udział wynoszący 3/508 części w prawie własności (współwłasność ułamkowa)

Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
udział wynoszący 1/189 w prawie własności nieruchomości gruntowej (współwłasność ułamkowa)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka z o.o.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-04-29

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Remondis Sanitech Poznań Spółka z o.o.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-05-28

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia funkcji prezydenta Poznania
Kwota:159 765,69 PLN

Opis:
z tytułu najmu nieruchomości
Kwota:66 279,47 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 Avant
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
rower
Inne mienie:
Opis:
zegarek

Opis:
pióro wieczne

Podpis

Miejscowość:
Poznań
Data:
2018-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Jaśkowiak
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-10 Poznań
Zatrudnienie:Urząd Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: Wszystkie składniki majątku ujawnione w oświadczeniu do majątku osobistego prezydenta. W małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Od 23 stycznia 2017 pozostaje z żoną w separacji.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
200 391,66 PLN

Uwagi: pożyczka udzielona osobie fizycznej w dniu 30 marca 2014 roku w kwocie pozostałej do spłaty 7060,00 PLN do dnia 31 marca 2019 roku z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali rocznej
Środki pieniężne (dewizy):
 500,00 USD
Uwagi: kwota około

 821 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Pełna kwota:13 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
224,06 m2
Wartość:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność ułamkowa, udział wynoszący 1/2

Powierzchnia:
51,20 m2
Wartość:439 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
72,03 m2
Wartość:1 200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z przynależną piwnicą o powierzchni o 60,30 m2

Rodzaj:
lokal niemieszklany - hala garażowa nr 79GH
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
udział wynoszący 3/508 części w prawie własności (współwłasność ułamkowa)

Wartość:1 000 PLN
Tytuł prawny:
udział wynoszący 1/189 w prawie własności nieruchomości gruntowej (współwłasność ułamkowa)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka z o.o.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-04-29

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Remondis Sanitech Poznań Spółka z o.o.
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-05-28

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia funkcji prezydenta Poznania
Kwota:159 765,69 PLN

Opis:
z tytułu najmu nieruchomości
Kwota:66 279,47 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 Avant
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
rower
Inne mienie:
Opis:
zegarek

Opis:
pióro wieczne

Podpis

Miejscowość:
Poznań
Data:
2018-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Jaśkowiak
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-10 Poznań
Zatrudnienie:Urząd Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: Wszystkie składniki majątku ujawnione w oświadczeniu należą do mego majątku osobistego - w moim małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
676 761,89 PLN

Uwagi: pożyczka udzielona osobie fizycznej w dniu 30 marca 2014 roku w kwocie 17650,00 PLN do dnia 31 marca 2019 roku z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali rocznej. Do spłaty pozostało 10590 PLN (pożyczkobiorca spłacił 3530 PLN)
Środki pieniężne (dewizy):
 500,00 USD
Uwagi: kwota około

 821 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Pełna kwota:35 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
224,06 m2
Wartość:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność ułamkowa, udział wynoszący 1/2
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
72,03 m2
Wartość:1 200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z przynależną piwnicą o powierzchni o 60,30 m2

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka zoo
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-04-29

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Remondis Sanitech Poznań Spółka zoo
Funkcje:
Od kiedy:
2015-05-28

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia funkcji prezydenta Poznania
Kwota:161 466,73 PLN

Opis:
z tytułu najmu nieruchomości
Kwota:129 273,67 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 Avant
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
rower
Inne mienie:
Opis:
zegarek

Opis:
pióro wieczne

Podpis

Miejscowość:
Poznań
Data:
2017-04-07

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Jaśkowiak
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-10 Poznań
Zatrudnienie:Urząd Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: Wszystkie składniki majątku ujawnione w oświadczeniu należą do mego majątku osobistego - w moim małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
261 000 PLN

21 020,01 PLN
Uwagi: należność od Małpka SA

Uwagi: pożyczka udzielona osobie fizycznej w dniu 30 marca 2014 roku w kwocie 17650,00 PLN do dnia 31 marca 2019 roku z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali rocznej
Środki pieniężne (dewizy):
 500,12 USD

 820,80 EUR
Papiery wartościowe:
Pełna kwota:35 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,40 m2
Wartość:396 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z miejscem postojowym

Powierzchnia:
224,06 m2
Wartość:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność ułamkowa, udział wynoszący 1/2
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
72,03 m2
Wartość:1 200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z przynależną piwnicą o powierzchni o 60,30 m2

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka zoo
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-04-29

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Remondis Sanitech Poznań Spółka zoo
Funkcje:
Od kiedy:
2015-05-28

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Z tytułu pełnienia funkcji prezydenta Poznania
Kwota:148 707,16 PLN

Opis:
z tytułu najmu nieruchomości
Kwota:102 387,76 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 Avant
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
rower
Inne mienie:
Opis:
zegarek

Opis:
pióro wieczne

Podpis

Miejscowość:
Poznań
Data:
2016-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Jaśkowiak
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-10 Poznań
Zatrudnienie:Urząd Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: Wszystkie składniki majątku ujawnione w oświadczeniu należą do mego majątku odrębnego - w moim małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
270 000 PLN

350 000 PLN
Uwagi: należność z tytułu sprzedaży nieruchomości - lokalu o powierzchni 66,00 m2 - w wysokości 100000 PLN winno wpłynąć (zgodnie z umową sprzedaży ww. lokalu z dnia 4 grudnia 2014 roku - akt notarialny z dnia 4 grudnia 2014 roku, sporządzony przez notariusza Annę Tota w Poznaniu za numerem repertorium A. 5065/2014) do dnia 31 stycznia 2015

Uwagi: pożyczka udzielona osobie fizycznej w dniu 30 marca 2014 roku w kwocie 17650,00 PLN do dnia 31 marca 2019 roku z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali rocznej

10 732,43
Uwagi: należność od Małpka S.A.
Środki pieniężne (dewizy):
 500,12 USD

 820,80 EUR
Papiery wartościowe:
Pełna kwota:30 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,40 m2
Wartość:396 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z miejscem postojowym

Powierzchnia:
224,06 m2
Wartość:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność ułamkowa, udział wynoszący 1/2
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
72,03 m2
Wartość:1 200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z przynależną piwnicą o powierzchni o 60,30 m2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Jaśkowiak Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000272458
Liczba udziałów:
140
Uwagi: udziały w wyżej wymienionej spółce zostały zbyte na podstawie umowy darowizny w dniu 4 grudnia 2014 roku aktem notarialnym z dnia 4 grudnia 2014 roku - rep. A. 5050/2014 notariusza Anny Tota w Poznaniu; właściwe wpisy w rejestrze przedsiębiorców jeszcze nie zostały przez właściwy sąd dokonane

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Przychód:343 962,61 PLN
Dochód:167 563,22 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Sport Szklarska Poręba, KRS 0000376495
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2011-10-15
Do kiedy:
2014-11-26
Uwagi: zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie zostały jeszcze przez właściwy sąd dokonane

Dochód:
Kwota:67 109,57 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Jaśkowiak Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000272458
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007-01-12
Do kiedy:
2014-12-04
Uwagi: zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie zostały jeszcze przez właściwy sąd dokonane

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Z tytułu pełnienia funkcji prezydenta Poznania
Kwota:8 720,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 Avant
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
rower
Inne mienie:
Opis:
zegarek

Opis:
pióro wieczne

Podpis

Miejscowość:
Poznań
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Jaśkowiak
Data i miejsce urodzenia:
1964-03-10 Poznań
Zatrudnienie:Urząd Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: Wszystkie składniki majątku ujawnione w oświadczeniu należą do mego majątku odrębnego - w moim małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
30 000 PLN

350 000 PLN
Uwagi: należność z tytułu sprzedaży nieruchomości - lokalu o powierzchni 66,00 m2 - w wysokości 350000 PLN, w tym 250000 PLN wpłynęło na moje konto osobiste w dniu 10 grudnia 2014, a 100000 PLN winno wpłynąć (zgodnie z umową sprzedaży ww. lokalu z dnia 4 grudnia 2014 roku - akt notarialny z dnia 4 grudnia 2014 roku, sporządzony przez notariusza Annę Tota w Poznaniu za numerem repertorium A. 5065/2014) do dnia 31 stycznia 2015

Uwagi: pożyczka udzielona osobie fizycznej w dniu 30 marca 2014 roku w kwocie 17650,00 PLN do dnia 31 marca 2019 roku z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali rocznej
Środki pieniężne (dewizy):
 500,12 USD

 820,80 EUR
Papiery wartościowe:
Pełna kwota:30 000 PLN
Uwagi: papiery wartościowe

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
66,40 m2
Wartość:396 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z miejscem postojowym

Powierzchnia:
224,06 m2
Wartość:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność ułamkowa, udział wynoszący 1/2
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
72,03 m2
Wartość:1 200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: z przynależną piwnicą o powierzchni o 60,30 m2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Jaśkowiak Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000272458
Liczba udziałów:
140
Uwagi: udziały w wyżej wymienionej spółce zostały zbyte na podstawie umowy darowizny w dniu 4 grudnia 2014 roku aktem notarialnym z dnia 4 grudnia 2014 roku - rep. A. 5050/2014 notariusza Anny Tota w Poznaniu; właściwe wpisy w rejestrze przedsiębiorców jeszcze nie zostały przez właściwy sąd dokonane

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Przychód:344 962,97 PLN
Dochód:177 111,68 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Sport Szklarska Poręba, KRS 0000376495
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2011-10-15
Do kiedy:
2014-11-26
Uwagi: zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie zostały jeszcze przez właściwy sąd dokonane

Dochód:
Kwota:68 333,32 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Jaśkowiak Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000272458
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007-01-12
Do kiedy:
2014-12-04
Uwagi: zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie zostały jeszcze przez właściwy sąd dokonane

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6 Avant
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
rower
Inne mienie:
Opis:
zegarek

Opis:
pióro wieczne

Podpis

Miejscowość:
Poznań
Data:
2015-01-05

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.