facebook tweeter youtube

 
Urszula Pasławska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Działaczka samorządowa: wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego (2006-2012), radna sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego (2010-2015). Wiceminister w Ministerstwie Skarbu (2012-2014). Członkini PSL, od 2012 r. wiceprezes naczelnego komitetu wykonawczego PSL. Pełni również funkcję członka rady naczelnej PSL. Posłanka od 2015 r. (VII-VIII kad., w Sejmie VII kadencji zajęła miejsce Zbigniewa Włodkowskiego), członkini komisji: kultury i środków przekazu oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (wiceprzewodnicząca).
Edukacja
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 2001
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ; specjalność: Integracja europejska, rok ukończenia: 2004

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Delegacja Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.02.2020 – 02.03.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.02.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Chorób Neurologicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Poselski Zespół ds. Nowego Zielonego Ładu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rzemiosła i Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.01.2020Sejm RP IX kadencji, Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energii Odnawialnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania ASF, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Antysmogowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polskiego Drobiarstwa, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Samorządności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Portal gazeta.pl

14.06.2019 – 03.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2019kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Olsztyn (3), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni (3), liczba głosów: 63274 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 21.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Małej i Średniej Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2018 – 24.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (druk nr 2794), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Australijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Żeglarstwa, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.06.2018 – 07.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2551), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.02.2018 – 03.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Serwis gazetawroclawska.pl


Portal gazeta.pl

13.12.2017 – 28.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 1607), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Narodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2017 – 04.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polskiej Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sądownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rodziny i Polityki Senioralnej, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polskiego Rolnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.06.2016 – 20.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.05.2016 – 14.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych (druk nr 442), o składce audiowizualnej (druk nr 443), przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2016 – 12.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia i zaopiniowania petycji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 31.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 343), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.02.2016 – 22.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.02.2016 – 16.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2015Fundacja Rozwoju, członek Rady Kuratorów, Warszawa» źródło

Źródło

Informator Prawno-Gospodarczy WoltersKluwer

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.11.2015 – 05.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2015 – 28.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 14.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 02.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Serwis gazetawroclawska.pl

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Olsztyn (35), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 6354» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Olsztyn (35), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 6354 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.08.2015 – 07.10.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o książce (druk nr 3477), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Ukraiński Zespół Parlamentarny, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2015 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3677), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.2015 – 12.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 3293), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 23.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisjia nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk nr 3244), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 3151), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2015 – 13.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o muzeach (druk nr 3112), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2015 – 23.04.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druk nr 3106), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.01.2015 – 20.02.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Olsztyn (35), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 5022» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 10.07.2014Fundacja Szkoła Liderów, członek Rady Fundacji, Warszawa» źródło

Źródło

Informator Prawno-Gospodarczy WoltersKluwer

od 28.01.2014Klub Dian Polskiego Związku Łowieckiego, prezes Zarządu» źródło

Źródło

Oficjalna strona Urszuli Pasławskiej

2014 – 2015Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Olsztyn
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (1), liczba głosów: 12625» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (1), liczba głosów: 12625 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Rady Naczelnej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Polskiego Stronnictwa Ludowego

od 2012Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego» źródło

Źródła

Oficjalna strona Polskiego Stronnictwa Ludowego


Oficjalna strona Urszuli Pasławskiej

2012 – 2014Ministerstwo Skarbu Państwa, wiceminister» źródło

Źródło

Oficjalna strona Urszuli Pasławskiej

2011kandydat na posła
okręg: Olsztyn (35), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 5022 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2012Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wicemarszałek, Olsztyn» źródło

Źródło

Oficjalna strona Urszuli Pasławskiej

2010 – 2014Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, radny, Olsztyn
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (2), liczba głosów: 8193» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (2), liczba głosów: 8193 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wicemarszałek, Olsztyn» źródło

Źródło

Oficjalna strona Urszuli Pasławskiej

2006 – 2010Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, radny, Olszyn
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (1), liczba głosów: 4355» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Urszuli Pasławskiej

2006kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (1), liczba głosów: 4355 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na posła
okręg: Olsztyn (35), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (10), liczba głosów: 1715 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.08.2004 – 28.03.2007Zakład Nieruchomości Lokalowych sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Biskupiec» źródło

Źródło

Informator Prawno-Gospodarczy WoltersKluwer

10.03.2004 – 27.03.2007Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Biskupiec» źródło

Źródło

Informator Prawno-Gospodarczy WoltersKluwer

brak informacjiUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pracownik, Olsztyn» źródło

Źródło

Oficjalna strona Urszuli Pasławskiej

brak informacjiUrząd Miasta Biskupca, pracownik, Biskupiec» źródło

Źródło

Oficjalna strona Urszuli Pasławskiej

brak informacjiwolontariusz w instytucjach pomocy społecznej, Magdeburg, Niemcy» źródło

Źródło

Oficjalna strona Urszuli Pasławskiej

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.