facebook tweeter youtube

 
Urszula Pasławska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska
  • kandydatka na posłankę
    Polskie Stronnictwo Ludowe
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Urszula Stefania Pasławska
Data i miejsce urodzenia:
1977-01-28 Biskupiec
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):75 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,12 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Szkoła Liderów
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady programowej

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Łowiecki
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes klubu Dian

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady kuratorów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:126 731,11 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:29 811,87 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Corsa
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w BOŚ Bank w 2007 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:162 308,23 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na dzień 31.12.2018

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Urszula Stefania Pasławska
Data i miejsce urodzenia:
1977-01-28 Biskupiec
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):45 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,11 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Szkoła Liderów
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady programowej

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek łowiecki
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes klubu [nieczytelne]

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady kuratorów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm - uposażenie
Kwota:136 952,04 PLN

Opis:
Sejm - dieta
Kwota:30 062,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Corsa
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w BOŚ Bank w 2007 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:169 065,06 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na dzień 31.12.2017

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Urszula Stefania Pasławska
Data i miejsce urodzenia:
1977-01-28 Biskupiec
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,11 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Szkoła Liderów
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady programowej

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek łowiecki
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes klubu [nieczytelne]

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady kuratorów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm - uposażenie
Kwota:137 203,44 PLN

Opis:
Sejm - dieta
Kwota:29 429,64 PLN
Uwagi: w tym: opodatkowana 2069,64 PLN nieopodatkowana 27360 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Corsa
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w BOŚ w 2007 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:175 670,39 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na 31.12.2016

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Urszula Stefania Pasławska
Data i miejsce urodzenia:
1977-01-28 Biskupiec
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,11 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Szkoła Liderów
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady programowej

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
PZŁ
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes [nieczytelne]

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady kuratorów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego dieta radnej sejmiku
Kwota:3 059,97 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:3 500 PLN

Opis:
Ministerstwo Skarbu Państwa - dochód
Kwota:26 432,43 PLN

Opis:
Sejm - uposażenie
Kwota:118 536,90 PLN

Opis:
Sejm - dieta nieopodatkowana
Kwota:26 595,76 PLN

Opis:
Sejm - dieta opodatkowana
Kwota:2 123,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Corsa
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w BOŚ w 2007 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:183 657,12

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Urszula Pasławska
Data i miejsce urodzenia:
1977-01-28 Biskupiec
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,11 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Szkoła Liderów
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady programowej

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Łowiecki
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes klubu [nieczytelne]

Uwagi ogólne:
nie osiągnęłam dochodów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego dieta radnej sejmiku
Kwota:3 059,97 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:3 500 PLN

Opis:
Ministerstwo Skarbu Państwa - zatrudnienie
Kwota:17 443,23 PLN

Opis:
Sejm RP - uposażenie
Kwota:97 921,75 PLN

Opis:
Sejm RP - dieta
Kwota:23 773,48 PLN
Uwagi: w tym dieta opodatkowana - 1737,72 PLN, dieta nieopodatkowana - 22035,76 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Corsa
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w BOŚ w 2007 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:182 675,65 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na dzień 06.11.2015 r.

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-06
Uwagi / sprostowania:oświadczenie obejmuje okres 01.01.2015-06.11.2015

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Urszula Pasławska
Data i miejsce urodzenia:
1977-01-28 Biskupiec

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,11 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Szkoła Liderów
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady programowej

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Łowiecki
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes klubu [nieczytelne]

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego dieta radnej sejmiku
Kwota:3 059,97 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:3 500 PLN

Opis:
Ministerstwo Skarbu Państwa - wynagrodzenie
Kwota:17 443,23 PLN

Opis:
Sejm RP - uposażenie
Kwota:68 578,60 PLN

Opis:
Sejm RP - dieta
Kwota:18 827,32

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Corsa
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w BOŚ w 2007 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:184 272,85 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na dzień 20.08.2015 r.

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2015-08-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Urszula Stefania Pasławska
Data i miejsce urodzenia:
1977-02-28 Biskupiec

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
48,11 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
za rok 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego dieta radnego
Kwota:17 091,27 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:7 250 PLN

Opis:
Ministerstwo Skarbu Państwa - wynagrodzenie
Kwota:124 279,56 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Corsa
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w BOŚ w 2007 r. na zakup mieszkania
Cała kwota:216 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:188 190,50 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na 31.12.2014

Podpis

Data:
2015-01-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.